Наказателната колегия на ВКС ще решава
Може ли съдът да освобождава от наказателна отговорност при хулиганство срещу орган на власт
Становището на Висшия адвокатски съвет е, че чл. 78а от НК е приложим
Може ли съдът да освобождава от наказателна отговорност при хулиганство срещу орган на власт

Допустимо ли е освобождаване от наказателна отговорност при извършено хулиганство срещу орган на власт? Този въпрос ще решава Наказателната колегия на ВКС в тълкувателно дело №1 от 2017 г. по предложение на главния прокурор Сотир Цацаров.

Оказва се, че съдебната практика по въпроса  не е еднозначна. Условие за прилагане на чл. 78а от НК за освобождаване от наказателна отговорност е и престъплението да не е извършено срещу орган на власт при или по повод изпълнение на службата му.

Становище по тълкувателното дело е изготвил Висшият адвокатски съвет (ВАдС), който заема позиция, че институтът на чл. 78а е приложим. Според адвокатите ограничението на ал. 7 от чл. 78а - престъплението да не е извършено срещу орган на власт, означава този признак да е включен в състава на престъплението – "в обективните му признаци или да е предвиден като квалифициращ".

Основният текст за хулиганство на чл. 325 ал. 1 обаче е насочен  срещу "който извърши непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към общество". В тази връзка в становището на ВАдС се казва, че за квалифицирането на хулиганство по чл. 325 ал. 1, е без значение неговата насоченост към конкретно лице или множество субекти, качеството им или длъжността, стига деянието да е непристойно, грубо да противоречи с общоприетите морални и социални стандарти на поведение, да скандализира обществото и паралелно с това да изразява явно неуважение на дееца към него.

"От същество значение не е конкретния субект (адресат) към когото деецът е насочил постъпката си, а засегнатия кръг обществени отношения, защитавани от нормата на чл. 325, ал. 1 НК. Обектът на защита по чл. 325, ал. 1 НК не е конкретната личност и неговите лични права и законни интереси, нито дейността на държавни органи, обществени организация и лица, изпълняващи публични функции", пишат от адвокатурата.

Разбирането им е, че непосредствен обект на защита по чл. 325 ал 1. от НК са обществените отношения, свързани с реда и общественото спокойствие и в обективните признаци от състава на престъплението или като квалифициращ признак не съществува изискването деянието да е извършено спрямо орган на власт.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
14
Dread Knight
|
нерегистриран
20 май 2017, 22:39
0
-2
Изтрил съм без да искам част от втория пример:
"плясваш един шамар на полицай ей така за кеф - чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130, ал.2 от НК /наказание до 3 години лишаване от свобода/ - лека телесна повреда на орган на власт - не се прилага чл.78а от НК, а ако има и чл.325, ал.1 от НК - и идеална съвкупност /множество престъпления, уредени в специална глава в Общата част на НК/ - отново не се прилага чл.78а от НК"
13
Dread Knight
|
нерегистриран
20 май 2017, 22:34
0
-2
До коментар [#12] от "1":
нещо май на обсъждащите тук им куца съставът на хулиганството и трайно установената практика /най-вече/. Проблемът възниква от там, че за да се осъществи квалифицираният състав на хулиганството е необходимо хулиганството да е започнало по принцип и впоследствие при намесата на органа на власт да е продължило и срещу него, т.е. ако хулиганството се изразява само в непристойно поведение пред органите на полицията, то е съставомерно по ал. 1. Оттам идва и противоречията в практиката. Апропо - личното ми мнение е, че 78а НК си е приложим.
Не знам на кой какво не му е ясно, според теб, но пак ще дам накратко примерите, че дано да ти стане ясно: псуваш полицаи - чл.325, ал.1 от НК - прилага се чл.78а от НК, плясваш един шамар на полицай ей така за кеф - чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130, ал.2 от НК /наказание до 3 години лишаване от свобода/ - лека телесна повреда на орган на власт - не се прилага чл.78а от НК, а ако има и чл.325, ал.1 от НК , уредени в специална глава в Общата част на НК/ - отново не се прилага чл.78а от НК, късане на пагоните на полицай - чл.274а от НК - до 1 година лишаване от свобода, ако няма и хулиганство - прилага се чл.78а от НК, ако има и обвинение за хулиганство - идеална съвкупност /множество престъпления/ - не се прилага чл.78а от НК. За ал.2 на всички им е ясно - там няма проблем. Проблемът идва от мотивите на посоченото от мен ТР, които обаче са едностранчиви, тъй като касаят множеството престъпления, уредени в специална глава в Общата част на НК, като формираният извод "рестриктивните основания в чл.78а, ал.7 от НК (предишна ал.6 от НК, в сила от 13.10.2006г.) са отнесени към всички престъпни състави в Особената част на НК, тъй като нормата е обобщителна, каквито са всички норми в Общата част на Наказателния кодекс. Те се прилагат спрямо всеки от съставите в Особената част на НК, освен в изрично предвидените в закона изключения.", не може и не следва да бъде прилаган по отношение на критериите: причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му, освен ако тези обстоятелства не са елемент от фактическия състав на престъплението. И тук е мястото на примера с непредпазливото престъпление по чл.343, ал.1, б."б”, предл.2, вр. с чл.342, ал.1 от НК, реализирано спрямо орган на власт - ще се приложи чл.78а от НК, тъй като субектът-пострадал не е елемент от фактическия състав. Както и другия пример, че ако при псуването на полицай, който е орган на власт, е повдигнато обвинение за престъпление по чл.325, ал.1 от НК и не следва да се прилага чл.78а от НК, то на съвсем същото основание не следва да се приложи и когато деецът е извършил хулиганството в пияно състояние, което както казах е абсурдно и изцяло изключва застъпената от ВКС в ТР теза по отношение на различните от множеството престъпления рестриктивни основания по чл.78а, ал.7 от НК. Това с примерите е само, за да се разбере съществото на проблема, а иначе изцяло споделям съображенията на адвокатите, поради което и за да няма повторение не съм коментирал въпроса изобщо от изложената в публикацията теоретична гледна точка.
12
1
|
нерегистриран
20 май 2017, 21:20
0
0
нещо май на обсъждащите тук им куца съставът на хулиганството и трайно установената практика /най-вече/. Проблемът възниква от там, че за да се осъществи квалифицираният състав на хулиганството е необходимо хулиганството да е започнало по принцип и впоследствие при намесата на органа на власт да е продължило и срещу него, т.е. ако хулиганството се изразява само в непристойно поведение пред органите на полицията, то е съставомерно по ал. 1. Оттам идва и противоречията в практиката. Апропо - личното ми мнение е, че 78а НК си е приложим.
11
Dread Knight
|
нерегистриран
20 май 2017, 13:17
1
-4
До коментар [#9] от "112":
Няма да има значение, ако деецът не е имал знание за специалното качество на пострадалия. Само по този пункт сме съгласни с теб.
това - с какво сте съгласни с мен, няма никакво значение, защото така или иначе съм прав - явно за такива като вас - несъгласните или по-скоро некадърните, ще е необходимо ТР. хахаха... за хулиганството си има квалифициран състав - когато деянието е съпроводено със съпротива срещу орган на властта... в други случаи няма значение срещу кого е насочено. и да - има значение знанието, за което казваш, но само при умишлените престъпления и то е елемент от субективната страна на деянието, като част от умисъла, а в примера, който съм дал в предишния си пост, за непредпазливо престъпление - няма никакво значение. водачът вижда изскочилия на пътя катаджия, съзнава какъв е и че му маха с палката да спре, т.е. знае качеството му, както се изразяваш ти, но поради превишената скорост не може да спре, блъска го и му причинява средна телесна повреда - естествено е, че в този случай чл.78а от НК ще се приложи. за явно скараните с обикновената житейска логика /за правната мисъл при тях няма смисъл да говоря/, обичам да давам учебникарски примери, пък дано да успеят да разберат: та на площада на малко градче се провежда културно мероприятие, охранявано от полиция /органи на власт/. излиза някакъв пиян пич и започва да псува и да буйства, полицейските служители му правят забележка, но той им тегли по една майна и на тях - на висок глас, съпротива не оказва /за да няма квалифицирано хулиганство/ и не го удря /за да няма лека телесна повреда/, същевременно деянието не се отличава с изключителна дързост и цинизъм. и тук изцяло споделям становището на адвокатите - виж втората част от публикацията, за да не го преразказвам. в тази връзка, веднага ще цитирам част от ал.6 на чл.78а от НК - или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления, както и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод изпълнение на службата му. не случайно съм посочил, че лицето е било пияно - та тук идва въпросът - защо ако е насочено срещу орган на власт няма да се прилага чл.78а от НК, а ако не е срещу такъв, но в пияно състояние - ще се?! разбира се логика няма, но "прокуратурата не читател, прокуратурата - писател"!!! и тук пак се връщаме на казаното в становището на адвокатурата за охраняваните със състава на чл.325, ал.1 от НК обществени отношения. кога няма да се приложи чл.78а от НК заради качеството на лицето срещу което е насочено деянието "орган на власт" - чл.131, ал.2, т.4, вр. с чл.130 от НК, а отделно - ако има и хулиганство спрямо други лица, ще има и множество престъпления, което обуславя и друга забрана за прилагането на чл.78а от НК. Възможна е и идеална съвкупност - само срещу органа на власт. /отново множество престъпления/. Същата хипотеза - на множество престъпления, респективно - неприложимост на чл.78а от НК, ще има и когато хулиганството е съпроводено с късане на пагоните на органа на власт /полицая/ - чл.325, ал.1 и чл.274а от НК. Изводът е, че когато има само едно престъпление - по чл.325, ал.1 от НК - пример: хората на площада и охраняващите ги полицаи и деецът ги псува и обижда всички, съзнавайки и целейки "изявленията" му да бъдат възприемани и от органите на властта, но е осъществен само съставът на чл.325, ал.1 от НК, ще може да се приложи чл.78а от НК - без значение е срещу кого е насочено хулиганството, само по себе си. Тук следва да се има предвид и становището на ВКС по ТР № 2/2010г. на ОСНК на ВКС, дадено във връзка с монжеството престъпления, а именно - "рестриктивните основания в чл.78а , ал.7 от НК (предишна ал.6 от НК, в сила от 13.10.2006г.) са отнесени към всички престъпни състави в Особената част на НК, тъй като нормата е обобщителна, каквито са всички норми в Общата част на Наказателния кодекс. Те се прилагат спрямо всеки от съставите в Особената част на НК, освен в изрично предвидените в закона изключения.", не може да бъде споделено в неговата цялост, а само досежно критерия "множество престъпления", тъй като не е разсъждавано в казания от мен по-горе смисъл. Прилагайки дословно това разрешение, би следвало при хулиганство, извършено в пияно състояние, също да не се прилага чл.78а от НК, което е абсурдно.
10
един от Враца ,
|
нерегистриран
20 май 2017, 10:33
0
-3
Оставям на страна кашмера за постановена ПРИСЪДА.№ 171/9.11. 1994г на лишаване от свобода за престъпление по чл.325 ал2. и ал.1 от НК,,и чл.148 НК постановена по нох.д. №570/91г Рс Враца . от АДМИНИСТРАТИВЕН съдия ,отменена с решение от 23.01.1994г по внох.д. №200/94г. на окръжен съд Враца , като е укрито от Закона ,ЧЕ съм съден и осъден на ЛС от НЕЗАКОНЕН СЪСТАВ – АДМИНИСТРАТИВЕН съдия И.Р.,сега във върховния административен съд,при наличието на пет наказателни съдии от Рс Враца.
С последвало второ ОХ дело №166/1996г.- по същите текстове от НК,и оправдателна присъда по чл.325 ал.2 НК, № 125/97г.,и оставена присъдата ЛС за престъпление по 325 ал.1 НК,влязла в сила с внох.д.№113/97г.на окръжен съд Враца.И двете врачански съдилища не прилагат чл.78 а НК,заради оправдателната присъда от Рс по чл.325 ал.2 НК. С решение № 49/98г.по н.д.№735/97г.ВКсъд,съм оправдан й по чл.325 ал.1 НК, но оставят присъдата по чл.148 -глоба по НК ,вместо чл.78 а НК административно наказание. Моето заключение за експеримента е че ::,не платиш ли съдрали са ти кожата!
9
112
|
нерегистриран
20 май 2017, 08:35
2
-1
До коментар [#8] от "Dread Knight":
Напънала се прокуратурата, пък родила мишка. Всичко е пределно ясно и нужда от тълкувателно решение няма. Да беше пуснал Цацаров едно питане във форума, че да му отговоря. Та тезата, че "ограничението на ал.7 от чл.78а от НК - престъплението да не е извършено срещу орган на власт, означава този признак да е включен в състава на престъплението – "в обективните му признаци или да е предвиден като квалифициращ"", очевидно, е съвсем правилна. Например при престъпление по чл.343, ал.1, б."б”, предл.2, вр. с чл.342, ал.1 от НК - причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при управление на МПС, какво значение има дали е блъснат пешеходец - съдия, кандидат за шеф на ВКС, но не при или по повод на изпълнение на службата му, или орган на власт при изпълнение на службата - някой нагъл катаджия, изскочил внезапно от храсталака с палката на пътното платно?! Прилага се чл.78а от НК и в двата случая, същото е и при хулиганството, а си има и квалифициран състав по чл.325, ал.2 от НК, който поради размера на предвиденото наказание изключва приложението на чл.78а от НК.
Няма да има значение, ако деецът не е имал знание за специалното качество на пострадалия. Само по този пункт сме съгласни с теб.
8
Dread Knight
|
нерегистриран
19 май 2017, 22:05
1
-4
До коментар [#3] от "112":
Ако се приеме тезата на адвокатурата, 78а, ал. 1 НК няма да е приложим, само при квалифицираните (тежконаказуеми) състави на определени престъпления, ама при повечето (дали не и при всички)от тях наказанията така или иначе са такива, че 78а НК е неприложим, т. е. удар в празното пространство.
Напънала се прокуратурата, пък родила мишка. Всичко е пределно ясно и нужда от тълкувателно решение няма. Да беше пуснал Цацаров едно питане във форума, че да му отговоря. Та тезата, че "ограничението на ал.7 от чл.78а от НК - престъплението да не е извършено срещу орган на власт, означава този признак да е включен в състава на престъплението – "в обективните му признаци или да е предвиден като квалифициращ"", очевидно, е съвсем правилна. Например при престъпление по чл.343, ал.1, б."б”, предл.2, вр. с чл.342, ал.1 от НК - причиняване на средна телесна повреда по непредпазливост при управление на МПС, какво значение има дали е блъснат пешеходец - съдия, кандидат за шеф на ВКС, но не при или по повод на изпълнение на службата му, или орган на власт при изпълнение на службата - някой нагъл катаджия, изскочил внезапно от храсталака с палката на пътното платно?! Прилага се чл.78а от НК и в двата случая, същото е и при хулиганството, а си има и квалифициран състав по чл.325, ал.2 от НК, който поради размера на предвиденото наказание изключва приложението на чл.78а от НК.
7
ххх
|
нерегистриран
19 май 2017, 21:33
1
0
Боже,боже!Поредно доказателство,че правото не е наука,а само словоблудстване.
6
uredeni
|
нерегистриран
19 май 2017, 17:31
2
0
какъв скандал се задава в "спокойните и уредени районни съдилища".... Първо Свиленград, после уволнение в Хасково, сега в Харманли.... # http://haskovo.topnovini.bg/node/769650
5
льольо
|
нерегистриран
19 май 2017, 16:38
4
-2
До коментар [#1] от "теоретичен въпрос":
друг студентски теоретичен казус-
А допустимо ли е съдебната власт да не реагира когато орган на власт хулиганства?
Например, само теоретично, като студентски казус-ако полицейски органи блокират пътища, булеварди, Аспарухов мост, КПП-та, магистрали, и със заплахи-пак си говорим само теоретично -принудят правителството да промени свое решение това основание ли е прокуратурата да не реагира, защото за полицията има специални правила?

Също така-никак не теоретично, да си спомним протестите на кравари и миньори от 2008г-ако миньори и фермери блокират магистрали със социални искания-се прилага пълна програма-бой арести, обвинения , присъди.

Но ако полиция извърши блокади-това не е аргумент за търсене на отговорност, защото полицията е над закона.

Моето мнение е, че ако- теоретично, ако орган на власт извърши хулиганство, той не носи отговорност. Защото правилата не важат за него, в полицейската диктатура, в която живеем.
моето мнение е, че трябва малко да попрочетеш.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно