Лозан Панов пише на Сотир Цацаров
Прокуратурата да провери твърдения на адвокатка за "приятелска помощ" срещу процент по дело във ВКС
Прокуратурата да провери твърдения на адвокатка за

Снимка: БГНЕС

Главният прокурор Сотир Цацаров да разпореди проверка на твърденията на адвокат Ирена Савова, че "колеги" са ѝ предлагали "приятелска помощ" за решаването на дело във Върховния касационен съд (ВКС), срещу процент от материалния интерес. За това е настоял председателят на ВКС Лозан Панов в писмо до обвинител №1.

Преди седмица адвокат Ирена Савова съобщи пред в. "Труд", че колеги, които не е срещала в съдебните зали, са ѝ предлагали "приятелска помощ" за решаването на дело, висящо пред ВКС срещу 10% от материалния интерес. Тя отказала и получила по имейла определението на ВКС, с което воденият от нея процес не се допуска до касация и следния придружителен текст: "Адв. Савова, отхвърлихте топ оферта, сега четете и ревете". Писмото било изпратено от адрес vks-oficialen@mail.bg.

"Тъй като адв. Савова очевидно познава "колегите" си, които се представят за посредници между нея и съда, обстоятелствата около исканите ѝ 10% от предмета на делото обективно могат да бъдат установени, както и гражданите, нарушили закона, за да понесат своята отговорност", пише председателят на ВКС до главния прокурор.

От съда излагат фактите по делото, станало повод за твърденията на Савова. Става въпрос за гражданско дело, по което страна е самата адвокатка. Тя спори с МБАЛ "Хасково" АД за това дали болницата ѝ дължи 516 769,10 лв. за процесуално представителство по заведено от лечебното заведение гражданско дело. "При завеждане на делото не е бил договорен конкретен размер на възнаграждение", сочат от ВКС.

Първата и втората съдебни инстанции преценяват иска за основателен до размер на 26 531,46 лв. "Сумата е определена на база приети за извършени процесуални действия в полза на доверителя до оттеглянето на пълномощията на адвоката, а именно: подготвяне, написване и представяне на искова молба, с която са предявени искове за собственост на недвижими имоти. Въззивният съд приема, че възнаграждение не се дължи за другите извършени действия - подаване на молба за освобождаване от заплащане на държавна такса за юридическо лице (отхвърлена на три инстанции поради липса на подобна правна възможност), тъй като действието не е в интерес на страната, и за изготвяне на становище за първото по делото заседание, тъй като такова не е представено по делото", сочат от върховния съд.

Така миналата година адвокат Савова подава касационна жалба, по която е образувано дело във ВКС. На 24 март 2017 г. състав с председател и докладчик Жива Декова и членове Илияна Папазова и Майя Русева отказва да допусне делото до касация (определението).

"Съдебният състав на ВКС се е произнесъл в рамките на компетентността си по реда на чл. 288 от ГПК, която не позволява преценка по съществото на спора (в това производство не могат да се обсъждат правилността на фактическите и правни изводи на въззивния съд), като съдът е преценял само дали са налице изчерпателно посочените в закона основания за допустимост. При изготвянето на акта си съдебният състав се е ръководил единствено от приетите за установени факти по делото, закона, вътрешното си убеждение, съобразно установените етични стандарти, без да дава основание за съмнение в неговата безпристрастност", заявяват от върховния съд.

На 24 април 2017 г. във ВКС адвокат Савова внася искане за допълване на постановеното определение. И с писмо от същата дата до председателя Лозан Панов настоява молбата ѝ за допълване на определението да бъде разпределена на друг състав с оглед избягване на съмнения в безпристрастността на състава.

Адвокатката обосновава искането с писмото, което е получила по имейла с определението на ВКС и с придружителния текст: "Адв. Савова, отхвърлихте топ оферта, сега четете и ревете". То е изпратено от адрес vks-oficialen@mail.bg на 24 март 2017 г. в 18.57 ч.

Лозан Панов е отговорил на адвокат Савова, че официалните адреси на електронните пощи на Върховния касационен съд са посочени на интернет страницата на съда, където се публикуват и постановените съдебни актове със заличени данни. Домейнът на ВКС е vks.bg и съдът няма електронна поща в mail.bg и имейлът, от който е получила писмото не е на съда. В отговора си той посочил, че по същество мотивите, изложени в молбата ѝ, са за отвод на съдебния състав. "Основанията за отвод са регламентирани в чл. 22 от ГПК, от който е видно, че преценката дали следва да се самоотведе от разглеждането на определено дело принадлежи на съответния съдия, като председателят на ВКС не разполага с нормативноустановена компетентност да се намесва в нея", е написал Лозан Панов на Ирена Савова.  

Освен това от съда са направили справка в деловодната си система, която е установила, че определението по делото на Савова е публикувано на сайта на ВКС на 24 март в 10.02 ч. Документът е със заличени лични данни, какъвто е и полученият от адвокат Савова на електронната ѝ поща същия ден в 18.57 ч. Така всеки е имал достъп до определението и би могъл да го изпрати на Савова.

"Както и самата адв. Савова би трябвало да знае като юрист, председателят на Върховния касационен съд не е орган, който има правомощия и механизми да извършва разследване за това кой и с какви мотиви изпраща на граждани копирани от страницата на съда актове със заличени лични данни чрез електронна поща, която не е на ВКС", заявяват от върховния съд.

На 4 май 2017 г. адвокат Савова прави искане за отвод на съдебния състав по делото. И с определение от 12 май 2017 г. върховните съдии Жива Декова, Илияна Папазова и Майя Русева се отвеждат от по-нататъшни процесуални действия по делото. В акта си те заявяват следното: "Постъпилата молба с вх. № 4973 от 04.05.2017 г. от касатора Ирена Иванова Савова, придружена от копие от изпратеното до нея по електронна поща писмо, съдържащо набеждаващи внушения, че изпращачът на същото е от ВКС, изричното заявление на молителката, че се съмнява в безпристрастността на съдебния състав, както и последвалата медийна кампания, са единствената причина членовете на настоящия съдебен състав да се отведат от разглеждане и произнасяне по постъпилата молба с вх. № 4535 от 24.04.2017 г. с искане за допълване на постановеното определение по чл. 288 ГПК. Считаме поведението на касатора за недопустимо и далеч надхвърлящо етичните стандартни, още повече че самият касатор е адвокат. Доколкото същото пряко засяга нашата чест, уврежда доброто ни име и накърнява авторитета на институцията, така предприетите действия от страна на касатора, които лично ни злепоставят и предизвикват възмущение, биха могли да повлияят на безпристрастността ни. С оглед на това и предвид дългогодишния ни навик да се чувстваме предимно съдии, за да гарантираме на молителката обективност, се отвеждаме от извършване на по-нататъшни процесуални действия по делото".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
27
Мнение
|
нерегистриран
31 март 2018, 13:40
3
0
Явно трябва да се премахне законовата възможност на ВКС да отказва правораздаване чрез Определение (не Решение!) за недопускане до касация! Както и да се ЗАДЪЛЖИ, като висша съдебна инстанция, да изследва преценките на по-ниските съдебни инстанции по съществото на спора и правилността на фактическите им и правни изводи! Все пак ВКС е върховен СЪД, а не върховно ДЕЛОВОДСТВО за отчитане на 3-инстанционно правораздаване! Колкото по-малко са закононарушенията на по-ниските съдебни инстанции - толкова по-малка ще е работата на ВКС! Не може множеството закононарушения и законозаобикаляния чрез лични $$$-пристрастни тълкувания/несподеляния на законите на по-долните инстанции да е предтекст ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ да се загърбва противоправното "правораздаване" чрез оправданието за прекомерно натоварване на съдиите от ВКС! Освен това ВКС трябва да има правото да наказва, вкл. и материално, съдиите от по-долните инстанции за противозанонно и противоправно правораздаване (нашумяло напоследък под термина "Никово КривоРаздаване")!
26
|
нерегистриран
18 май 2017, 16:34
3
0
Ако фактите посочени от Савова са верни, то тя трябва да бъде подведена под наказателна отговорност, защото прикрива лица замесени в корупционна дейност.
25
Ана
|
нерегистриран
18 май 2017, 13:35
1
-2
"Считаме поведението на касатора за недопустимо и далеч надхвърлящо етичните стандартни, още повече че самият касатор е адвокат."
Точно защото е адвокат колежката е съвсем наясно как се случват нещата в нашата съдебна система. С неясните критерии за касационно допускане, които дори тълкувателното решение не успя да изясни, възможностите да не се допускат делата до касация са безброй. Вместо да се правят на обидени върховните съдии, да вземат и да си изчистят кочината отвътре. Запозната съм отлично с практиката на ВКС и отговорно мога да заявя, че качеството на работата на касационната инстанция е спаднало драматично след влизане в сила на действащия ГПК. С въведеното допускане на практика може да се откаже такова за всяко едно дело. Точно този момент е най-удобен за извиване на ръце и корупция. Допуснат ли го, ще се наложи да го решат що-годе правилно. Затова най-лесно е изобщо да не го допуснат до касация. Върви се оплачи на арменския поп. Така недопустимо влизат в сила безумни решения, които вместо да внесат някаква яснота между страните, те тотално ги объркват. Ако неправилността на едно решение не е критерий за допускане до касация, зарежи тази касация и това правосъдие. Така се компрометира самата идея за правораздаване и справедливост.
24
|
нерегистриран
17 май 2017, 12:56
5
-2
До коментар [#14] от "Адвокат":
Пълно безобразие от адвокат Савова! Да иска от административния ръководител на ВКС да провери съдии, дела или да смени съдии. Това е незаконно и е опит за манипулация на съдебно дело. Административният ръководител на съд няма такива права! Адвокат Савова следва да сезира прокуратурата и дисциплинарната комисия към адвокатите, за да се провервт съответните „колеги” и да,се види дали имат връзка със съдиите или просто пращат имейли и пробват, ако мине номера!

По-скоро мисля, че Савова е недоволна от решението на съда и това е причина за подобен елементарен опит за натиск и манипулация!
каква стана тя - съдия Панов отказва проверки, но и на него му отказват проверки. Май всички бягат от отговорност и внимават истината да не излезе наяве. Оправдания от сорта "не ми е в компетенциите" реформа не правят и към "нормалността" не връщат!
23
|
нерегистриран
17 май 2017, 12:51
2
-1
До коментар [#22] от "нерегистриран":
"Доколкото същото пряко засяга нашата чест, уврежда доброто ни име и накърнява авторитета на институцията, така предприетите действия от страна на касатора, които лично ни злепоставят и предизвикват възмущение, биха могли да повлияят на безпристрастността ни."
Типични кадри на Лозан Панов - не ги смущава мейла и посредниците, а че гражданите се жалват от вихрещата се корупция във Върховно корумпирания съд. Дали "посредниците" - действителни или мними ще бъдат осъдени от ВКС или след много връщания делото ще замине по давност?!?
еее, чак пък осъдени!!!! то няма желание да ги търсят, не се обиждат на техните действия ... да ги съдят - твърде много очакваме
22
|
нерегистриран
17 май 2017, 10:47
3
0
"Доколкото същото пряко засяга нашата чест, уврежда доброто ни име и накърнява авторитета на институцията, така предприетите действия от страна на касатора, които лично ни злепоставят и предизвикват възмущение, биха могли да повлияят на безпристрастността ни."
Типични кадри на Лозан Панов - не ги смущава мейла и посредниците, а че гражданите се жалват от вихрещата се корупция във Върховно корумпирания съд. Дали "посредниците" - действителни или мними ще бъдат осъдени от ВКС или след много връщания делото ще замине по давност?!?
21
За съдиите
|
нерегистриран
16 май 2017, 20:07
4
-3
Колеги съдии, какво ви става?
Едните написали 'дългогодишния ни навик да се чувстваме предимно съдии', другия дава лични оценки: 'Не беше добре подготвена, но се държеше изключително надменно'. Функцията ви е да оценявате доказателства, правни тези, факти и то безпристрастно. Не сте над закона, не сте недосегаеми и в проверките няма нищо лошо - те са основа за доверието
20
За съдиите
|
нерегистриран
16 май 2017, 20:07
6
-3
Колеги съдии, какво ви става?
Едните написали 'дългогодишния ни навик да се чувстваме предимно съдии', другия дава лични оценки: 'Не беше добре подготвена, но се държеше изключително надменно'. Функцията ви е да оценявате доказателства, правни тези, факти и то безпристрастно. Не сте над закона, не сте недосегаеми и в проверките няма нищо лошо - те са основа за доверието
19
СЪДИЯ
|
нерегистриран
16 май 2017, 15:55
12
-2
От много години съм се убедил, че адвокат Савова е дежурен оплаквач по дела, които губи. Преди години се яви по разглеждано от мен дело. Не беше добре подготвена, но се държеше изключително надменно. Решението, което постанових бе съобразено в всички доказателства събрани по делото и в съответствие със закона. Тя вместо на напише аргументирани жалба до по-горните инстанции избра пътя на писания против мен до ВСС, до вестници. Идваха проверки, но не установиха мои нарушения.Междувременно решението ми потвърдено и от въззивния съд, и от ВКС. След този случай започнах да наблюдавам този адвокат и установих, че често прибягва до подобни жалвания до ВСС и до медиите. Например си спомням, че гледах по телевизията нейно оплакване срещу съдия от СГС при разглеждане на някое от делата на Симеон втори Друг случай, когато бе адвокат на онзи тарикат с тефтерчето, в което бяха записани инициали на известни личности. Тогава Савова дори намеси и нещастната смърт на своя баща със заговор против нея от страна на неизвестни фактори, включително и съдебната система. Такъв е "почеркът " на адвокат Савова.
18
Изи
|
нерегистриран
16 май 2017, 14:20
7
-7
Защо не коментирате написаното за отвода? Как тези съдии от ВКС се възмутени от това,че видите ли касатора се жалвал. Що за простащини. Много ясно,че ще се жалва. Всички да се жалват, да видим какво ще стане. Жалби до дупка когато има нарушения на правата.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно