Транспортните престъпления - с най-голям дял в работата на Окр. съд Враца

Много добра оценка получи за работата си Врачанския окръжен съд на днешното отчетно събрание. Съдия Даниела Дончева, зам.председател на Софийския апелативен съд обяви, че "като цяло нямат забележки, които да са свързани с организацията на работата , срочността или времето за изготвяне на съдебните актове."

През 2015 година в Окръжен съд Враца са постъпили за разглеждане 1 578 нови дела, а заедно с останалите несвършени от предходната година са стояли за разглеждане общо 1 741 дела. От тях наказателни те са били 591, 163 - търговските, 37 фирмените и 950 гражданските дела. По Закона за СРС са образувани 27 дела.

Средно месечната заетост на един съдия е била 7,91 дела. По-натоварени са били гражданските съдии - 8, 71 срещу 6,72 броя за наказателните съдии.
В края на отчетния период са останали неприключени 159 дела, което прави 9 % от общо постъпилите дела. "Това е един изключително добър резултат", коментира съдия Снежана Наумова, говорител на Окръжен съд Враца.

Друг показател, показващ много добрата работа на врачанските съдии, е и процента приключени дела за срок от 3 месеца. За 2015 година в такъв срок са приключени 93 % от постъпилите дела.

Най-голям е делът на общоопасните престъпления - транспортните и тези по непредпазливост, следвани от престъпленията против стопанството, против личността /убийства/ , против собствеността - /обикновено грабежи, извършени при условията на опасен рецидив/.

За отчетния период Съдът е върнал на прокуратурата само 5 дела за доразглеждане, при 14дела - за 2014 година. "Трябва да се отбележи, че делата са върнати още в разпоредителна фаза, което говори за изключително добра подготовка от страна на съдиите докладчици", коментира още Сн.Наумова.

Най-голям е броят на наложените наказания до три години лишаване от свобода - на 42-ма човека, от тях 37 - условно. По 9 човека са получили наказание "лишаване от свобода от 3 до 10 години" и "лишаване от свобода от 10 до 30 години" . На 1 човек е наложено наказание "доживотен затвор". По-леки наказания - пробация или глоба са получили 6-ма човека.

Врачанските съдии отчитат, че предоставяния от НПК професионален инструментариум е недостатъчен за да осигури бързо и безпрепятствено приключване на наказателните производства.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно