В мотивите на САС за оправдаването на Цветан Цветанов
С шестте "Не!!!" Цветанов можел и се намесил в работата на СДОТО, а не на съдебната власт
Прокуратурата изначално сбъркала обвинението срещу бившия вътрешен министър, смятат апелативните съдии
С шестте

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов не се е намесил в разделението на властите, като е отказал прилагане на специални разузнавателни средства (СРС) срещу бившия шеф на антимафиотите от Велико Търново Орлин Тодоров и още двама души. До този извод е стигнал в мотивите си Софийският апелативен съд (САС), който при повторното разглеждане на делото преди месец оправда Цветанов. Преди това бившият МВР-шеф беше осъден на 4 години затвор на две инстанции, но Върховният касационен съд (ВКС) върна делото с мотив, че предишният състав на САС е бил пристрастен и незаконен заради коментарите в мотивите.

Според обвинението Цветанов е отказал прилагане на специални разузнавателни средства, които са поискани от прокурор и разрешени от съдия, като е поставил под разрешенията за СРС 6 пъти "НЕ!!!"

В двете осъдителни присъди на Цветанов по това дело съдебните състави бяха категорични, че вътрешният министър няма оперативна самостоятелност, за да преценява дали да бъдат приложени СРС-тата и с отказа си се е намесил в разделението на властите, като е присвоил чужди правомощия - искането е направено от орган на съдебната власт и разрешението пак е от орган на съдебната власт, а Цветанов, макар и висш, е представител на изпълнителната власт, беше решил предишният състав на САС.

Настоящият обаче - Петя Шишкова (председател), Маргаритка Шербанова (докладчик) и Милена Панева, е на мнение, че Цветанов се е намесил в правомощия на свой подчинен, а именно шефът на СДОТО, което не му е забранено.

За да стигне до този извод, САС приема показанията на бившия главен секретар на МВР Калин Георгиев, който именно посъветвал Цветанов да не дава разрешение. На въпрос "Да не объркаме нещо?", Георгиев отговорил, че ще сбъркат, ако приложат СРС-тата. Опасенията му били, че при прилагане на СРС ще се разкрият оперативните способи.

Празнина в в нормативната уредба

След като САС се съгласява, че Цветанов няма оперативна самостоятелност в случая да решава дали да се приложат, или не СРС-тата и действа в условията на обвързана компетентност, съдът посочва, че има и празнина в нормативната уредба.

Според тричленния състав Законът за специалните разузнавателни средства (ЗСРС), който поставя Цветанов в условията на обвързана компетентност не урежда хипотеза, при която в момента, в който искането му се предоставя, той узнава, че е налице опасност от разкриване на оперативните способи. Според чл.22, ал.3, т.3 от ЗСРС прилагането на СРС не започва или се прекратява, когато има такава опасност.

"Няма как да се приеме, че императивните норми на чл. 175 ал.2 от НПК и чл. 16 ал.1 от ЗСРС задължават министъра да разпореди на своите подчинени незаконосъобразни действия, и именно поради това, становището на съда е, че става въпрос за празнина в нормативната уредба, която следва да бъде преодоляна чрез тълкуване. Като е разпоредил неприлагане на СРС, поради това, че съществува опасност от разкриване на оперативните способи, подсъдимият е влязъл в правомощията на свой подчинен - директора на "СДОТО", което не му е забранено от закона с оглед на принципа, че който може повече, може и по-малко. Подобно поведение не е неправомерно, тъй като е насочено единствено към постигане на бързина в процедурата, без да променя резултата от нея по същество", се казва в мотивите на САС. Според съда, след като Цветанов и Георгиев са взели това решение, то няма как да се противопостави на решение на подчинения шеф на СДОТО.

"Цветанов не е иззел функции на представител на съдебната власт, а на свой подчинен от системата на изпълнителната власт, поради което с поведението си не е засегнал съществуващото разделение на властите", категоричен е съдът.

Сбъркано обвинение

Апелативният съд приема още, че обвинението срещу Цветанов изначално е сбъркано от прокуратурата, а грешното разбиране е възприето и от градския съд, който приел, че вътрешният министър е имал "конкретни и специфични задължения, свързани с наказателно преследване". Повдигнатото обвинение е по чл. 288 от НК, според който "Орган на властта, който пропусне да изпълни своевременно длъжностите, които му налага службата относно наказателно преследване, или по друг начин осуети такова преследване с цел да избави другиго от наказание, което му се следва по закон".

Според САС обаче Цветанов не е бил орган на наказателното производство. Според съда даването на разпореждане от страна на министъра към съответните специализирани структури на МВР за прилагане на СРС "тангира с наказателно-процесуалната дейност, но не е правомощие по упражняването на тази дейност в нито един неин аспект".

"Обективен стандарт, критерий, изключващ грешки при тълкуването на разпоредбата на чл. 288 НК относно възможния субект на престъплението по този текст от закона създава самото указание относно признаците от изпълнителното деяние - осуетяване на наказателно преследване чрез неизпълнение на длъжностите, които налага службата относно такова преследване или по друг начин. Легална дефиниция на понятието "наказателно преследване" в законодателството ни липсва, макар, че това понятие е използвано и в Конституцията, и в НПК, и в НК и в редица закони, както и в международни конвенции, по които България е страна...

Като такива органи и понастоящем, и през 2009 г. са предвидени единствено съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и разследващите органи. Не и министърът на вътрешните работи. Това още веднъж показва, че установения с чл. 288 НК наказателно-правен запрет е неприложим към действията на министъра на вътрешните работи", се казва в мотивите на съда.

САС обаче уточнява, че в случая не става дума за неадекватна правна регламентация в законодателството, а за систематичност и правна логика. "Това разбира се не означава, че ако министърът на вътрешните работи /а понастоящем вече главният секретар на МВР/ извърши деяние като инкриминираните понастоящем с указаната в закона специална цел, той би останал наказателно неотговорен. Но отговорността му би била не по чл. 288 НК, а напр. за общо престъпление по служба", посочва САС.

Освен това съдът подчертава в мотивите си, че необходим елемент от състава на престъплението по чл. 288 НК е специалната цел - за избавяне другиго от наказание, което му се следва по закон. По този въпрос обаче прокуратурата не посочила никакви обстоятелства, освен декларативното пресъздаване на текста от закона.

"Сама по себе си тази непълнота представлява съществено процесуално нарушение, тъй като препятства възможността на подсъдимия да се защитава срещу конкретните факти, обосноваващи обвинението. Съдът е следвало да откаже да разгледа този обвинителен акт още на етапа на подготвителните действия за разглеждане на делото в съдебно заседание. Като не го е сторил, от своя страна е нарушил правото на защита. Въпреки това, с оглед постановената оправдателна присъда, наличието на процесуално нарушение е ирелевантно", пише в мотивите на САС, който категорично не приема изводите на градския съд, че Цветанов е целял да осуети наказателно преследване или да избави от наказание Орлин Тодоров.

Съдът критикува прокурора по делото, който още в досъдебната фаза е трябвало да се придържа към фактологическата истина, вместо да изгражда такава теория, че Цветанов иска да избави Тодоров от наказателно преследване.

"Тези констатации в обвинителния акт са базирани практически на белетристично разгръщане на очертаната от доказателствата картина на разследваните събития, основано на някакво вероятностно знание, нямащо оправдание в доказателствата. Този подход несъмнено е послужил за подкрепа на обвинителната теза. Той е бил възприет и от първостепенния съд и резултатите от него са били мултиплицирани с постановяването на оспорената присъда, в която инкриминираните събития са осмислени изключително от гледна точка на позицията на прокурора, като са пренебрегнати фактическите изводи, произтичащи от доказателствата, които съдът сам е събрал и е проверил.

По този начин е придаден аксиоматичен характер на обвинителната теза като е пренебрегнато фундаментално положение в наказателния процес, а именно това, че волята на нито един орган, ангажиран с воденето на наказателното производство и неговото субективно разбиране за нещата не е и не може да служи като източник на истината. Такъв източник могат да бъдат само валидно събраните доказателства, ползвани съобразно с действителното им съдържание", се казва още в мотивите.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
53
не съм сексист
|
нерегистриран
18 октомври 2015, 09:00
14
0
Откакто професията съдия се феминизира, от тогава започна гаврата с правото и правосъдието. Ето и едно от доказателството: един съдия имаше смелостта да приложи закона и да осъди един корумпиран политик за възпрепятстване, и то в качеството му на министър на вътрешните работи, разследването на негов починен висш полицай, а след това 6 съдии във фусти, не в тоги, написаха най-безумните мотиви, но добре осребрени, за да го ооравдаят. Прави са били дедите ни за дееспособността на лицата от женски пол. За да си магистрат трябват топки. И в буквалния и в преносния смисъл. Филчев добре го беше казал за жената с тиквата.
52
Просто студент
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 21:36
9
0
Цитат от "Тримата братя и златната ябълка":
"Литнал орелът* и понесъл юнака**. Кажел ли „га“, юнакът му давал месо, кажел ли „пиу“ — давал му вода. Но приготвеното месо не стигнало и момъкът тихомълком започнал да реже от нозете си***. Най-сетне стигнали горната земя.
— Хайде, юначе, ставай и тръгвай! Вече си у дома!"
Та ... заместете:
*орел - независима съдебна власт;
**юнак - Цв. Цв.;
***реже от нозете си - унищожава законността
... общо взето същата работа ... че май и принцесата го чака, заедно с двамата му братя в брачното ложе
51
Димитър Константинов, 25
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 20:20
16
-5
За да не бъда многословен (по безумността на решението може да се пише много много, оставаме настрана тангирането по него). Съдебният състав - ДВЕПМ ! Линч, линч и пак линч. Линч за вас, за всички като вас и за всички след вас. Поредните убиийци на България.
50
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 19:07
10
-5
И когато го осъдиха имаше игра, и когато го оправдават има, така че от никой от двата акта не може да се изведе обективност. Единственият прецакан е съдията Гетов, който не успя да си изиграе добре картите, а втори шанс на конкурс няма да му бъде даден, тъй като други са вече "бого"избраните
49
като ода на радостта
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 16:45
10
0
До коментар [#42] от "сразен":
Да се комплексираш от възвишения стил на докладчика! Да го вземат в НИП, поне бъдните поколения да научат нещо за правилното правосъдие!

Невинен,невинен и пак невинен,до изборите и отвъд.
48
ама сега прокуратурата е пак виновна,а те в бяло
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 16:43
7
0
До коментар [#44] от "рибата се вмирисва от главата":
Мечо Пух, много си прав, че нито Гроздев, нито Шишкова ще стане председател.
Двамата нещастници просто ги употребиха.Повече ми се струва, че ще имат съдбата на Янева. То и без това ръководството на шантавия им съд е герой- рекордьор по взаимоотношения с прокуратурата.

Странно има ли протест
47
просто вземат повече
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 16:41
10
0
До коментар [#43] от "не можах да разбера...":
... с какво САС на Пенгезов,Гроздев,Шишкова и Дончева е по-различен от СГС на Янева, Желявска и Крънчева?
То си е от ранга
46
oooooooooooo..
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 15:39
13
0
всички в л...а, а ЦЦ в бяло..!
45
****
|
нерегистриран
15 октомври 2015, 14:55
1
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно