Според мнозинството на ВКС
Пристрастен и незаконен съд потвърдил 4-те години затвор за Цветанов
Нищо в мотивите на въззивния състав не подсказва да се е почувствал лично засегнат от публични изказвания на подсъдимия, казва в особеното си мнение съдия Жанина Начева
Пристрастен и незаконен съд потвърдил 4-те години затвор за Цветанов

Бившият вътрешен министър Цветан Цветанов е бил осъден на 4 години затвор на втора инстанция от пристрастен и следователно незаконен съдебен състав и затова делото трябва да бъде върнато за ново разглеждане.

Това е решението на Върховния касационен съд (ВКС) - Татяна Кънчева - председател и докладчик, Биляна Чочева и Жанина Начева, който с два на един гласа връща делото на Софийския апелативен съд (САС). На особено мнение е съдия Жанина Начева.

На първите две инстанции Цветанов бе признат за виновен за това, че е отказал прилагане на специални разузнавателни средства срещу бившия шеф на РЗБОП Велико Търново Орлин Тодоров и още двама души, като е поставил под разрешенията за СРС 6 пъти "НЕ!!!". Ексшефът на МВР бе осъден също и да не заема отговорна длъжност за срок от 5 години. В решението на апелативния съд се казваше, че Цветанов е отказал прилагане на СРС, които вече са били разрешени от съд, като апелативните съдии изрично посочиха, че тези откази на Цветанов са единствените, които той е направил по време на мандата си.

Според ВКС обаче този състав на апелативния съд (председател Спас Иванчев, докладчик Елена Каракашева и Петър Михайлов) не е бил безпристрастен и това явно личало в мотивите на решението му.

"Защитата с основание възразява, че при обосноваване на субективната съставомерност на деянието, съдът използва спекулативни предположения и инсинуации, развива конспиративни теории, които нямат никаква доказателствена основа, черпи аргументи от събития, развили се напред във времето след инкриминирания период", се посочва в решението на последната инстанция.

ВКС критикува САС, че направил внушение за връзка между Цветанов и Орлин Тодоров, макар апелативните съдии да са записали, че това не е установено по делото, а би могло да се изясни в едно разследване.

"И въпреки тези разяснения е очевидно, че практически не се е въздържал да направи внушения за съществуването на такива връзки, демонстрирайки своята лична предубеденост, като използваните изрази надхвърлят обичайните предположения, срещани в други съдебни актове и оценявани като несъвместими с чл. 303 от НПК", се посочва още в решението.

Върховните съдии отбелязват специално и изразните средства, които е използвал САС, с които се внушавало, че Цветанов целял да засегне устоите на държавата, принципа за разделение на властите, че фаворизира изпълнителната власт за сметка на съдебната, че изземва функциите на съдебната власт и уронва престижа ѝ.

"Това подсказва, че съдебният състав се чувства лично засегнат от политическото поведение на подсъдимия, свързано с публично афиширани от него становища по водени разследвания", пише в решението на ВКС.

Според мнозинството САС само формално посочил и смекчаващите вината обстоятелства и дори не ги оценил като такива. Припомнена е част от решението на САС, в която се казва, че "този подсъдим нерядко е влизал в противоречие с основни принципи на наказателното преследване, ноторно и конкретно, с презумпцията за невиновност и правото на справедлив процес". В осъдителното си решение апелативният съд бе припомнил и решения на ЕСПЧ, свързани с поведението на Цветанов като вътрешен министър, от което е виден опитът да влияе на съдебни решения и не показва дължимото уважение на съдебните органи. САС бе направил и извод, че за пълно разминаване между публичното поведение и действителното изпълнение на служебните задължения от страна на Цветанов.

Предубеденост на долната инстанция съдът вижда и в това, че САС не е уважил искането за разпита на бившия главен секретар на МВР Калин Георгиев, след като вече го беше допуснал.

"В обобщение ВКС намира, че съдебното решение, чрез използваните изрази, внушения и предположения, както и поради изтъкнатите по-горе процесуални нарушения въз връзка със събирането и оценката на оправдателни доказателства очертава легитимно и обективно оправдано съмнение, че е постановено от съд, който не е бил безпристрастен в противоречие с изискването по чл. 6(1) от КЗПЧОС", се казва в заключение в решението на ВКС.

Въпреки че делото е върнато заради липса на безпристрастност на съдебния състав, ВКС категорично отхвърля жалбата на Цветанов и защитника му Менко Менков, които още на първа инстанция искаха отвод на съдия Тони Гетов от Софийския градски съд и до последно настояваха, че този състав е бил пристрастен. Тогава излязоха публикации за приятелски отношения на Цветанов с бащата на съдия Гетов, чиято фирма дори ремонтирала вилата на ексшефа на МВР. По този повод ВКС припомня, че това познанство отдавна е приключило поради смъртта бащата на съдията, а ремонтът на вилата е правен през 2006 г.

"Субективният подход се отнася до личната безпристрастност на членовете на съдебния състав, която поначало се предполага до доказване на противното. Личната пристрастност на съдията/съда е по-трудно установима и по правило се извежда от отношението му, проявено в процеса или от съдържанието на съдебното решение.

Съдът не е допуснал процесуални нарушения, нито пък поведението на професионалния съдия сочи на предубеденост. Доказателства за предубеденост не могат да се извлекат и от съдържанието на мотивите към присъдата, които отговарят на изискванията на чл. 305 от НПК. Правните съображения за взетото решение разкриват виждането на съдебния състав по авторството и съставомерността на деянието, а от факта на осъждането не могат да се правят заключения за предубеденост", се казва в решението, относно поведението на първата инстанция.

В особено мнение съдия Жанина Начева отхвърля тезата на колегите си в състава, че САС не е бил безпристрастен по делото на Цветанов.

"Не мога да се съглася и с нито един от аргументите, на които се основава мнозинството, за да приеме като легитимно и обективно оправдани съмненията на подсъдимия относно безпристрастността на въззивния съд", заявява съдия Начева. Нейното мнение е, че "начинът на изразяване при изготвяне на съдебния акт с нищо не показва личното пристрастие или предубеждение на въззивния съд, който се е произнесъл по същество на делото".

"Използваните формулировки са в допустимите и приемливи граници за съдебен акт по наказателно дело и не противоречат на изискванията за безпристрастност по чл. 6, т. 1 от Конвенцията, а това личи и от касационното решение", пише съдия Начева. Тя отхвърля и тезата на колегите си, че от мотивите на САС личи, че апелативните съдии са се чувствали лично засегнати от публични изказвания на Цветанов като политик по повод разследвания.

"Софийският апелативен съд е пресъздал отделни съображения на Съда в Страсбург по осъдителни решения срещу България, посочени като илюстрация за разминаване между изявления на представител на една от публичните власти и престъплението, което е приел за извършено от подсъдимия. Нищо от начина, по който са се изразили съдиите в мотивите на решението, не подсказва да са се почувствали лично засегнати от публични изказвания на подсъдимия Цветанов за водените срещу други лица разследвания", заявява съдия Жанина Начева.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
317
юрист
|
нерегистриран
08 юли 2015, 15:52
3
0
Народната поговорка тук важи в пълна сила: една птичка пролет не прави.Много ЖАЛКО!
316
хубаво
|
нерегистриран
26 юни 2015, 15:23
7
0
Много добро особено мнение. Истината говори сама за себе си. Поздравленията sa za съдия Жанина Начева :0
315
ДО 313
|
нерегистриран
26 юни 2015, 11:58
2
-4
Вашето становище ми дава импулс да работя за въвеждане на баварския модел , при който кариерното развитие на магистратите преминава през стаж с съда за прокурорите и в прокуратурата за съдиите.
Така уважаеми колега ще знаете от практиката ,че действително умисълът се обективира от действията на обв. лице но като обща рамка по един наблюдаван обект.
Така ,че докато е течала друга разработка срещу същия този полицай и то за много по-сериозно престъпление от катерушките, СРС са били приложени и не е имало отказ от СРС, още повече че НПК позволява резултатите от едно СРС да се използуват по друго дело.
Ако вие знаехте как на практика прокурорите работят със СРС-та изобщо нямаше да бъдете на това становище.
Прокурорът участва в трите стадия на наказателното производство и разбира както от събиране и оценка на доказателствата, така и от съдопроизводството и приложимата практика на ВС.
От къде ще изведете умисъл за министър през чийто мандат е осъдено същото това лице.Само от ограничителното тълкувание на нормите ли или като познавате цялата престъпна дейност на лицето, неразривното му поведение , което дава доказателства по всички евентуални противоправни действия, които извършва.Как ще разделите неговият умисъл да нарушава закона като с едно СРС ще го слушате за катерушките а с другото СРС за корупция.
Това е смешно.
Ето защо, всеки амбициозен съдия ако иска да разсет в кариерата трябва периодично да придобива и прокурорски стаж за да не се повтарят подобни страшни смешки.
Що се каса се ВКС те трябваше да го оправдаят без да държат сметка какви девиденти могат да извлечат Панки, Цанки Танки и пр.
Решението на ВКС е срамно, особено като се има предвид ,че при практиката да се преценяват СРС при всички предходни министри, за което говори и Р.Петков , как така се случи ,че само овразният Цветанов бе подведен под отговорност.
Не съм му фен Цв, но магистрата не следва да се ръководи от личните си оценки а ipso facto и pso jure
314
Кънчо Чочев
|
нерегистриран
25 юни 2015, 11:54
9
-1
След решението на Татяна и Биляна, започна страстно да смърди на банкянските прасета от кочината на Борисов, които е хранел лично с помия от вилите на ЦК .
313
НЯМА БЕЗПРИСТРАСТЕН СЪД ЗА ВОДЕНИЯ ОТ СЪДЕБНИ СТРАСТИ - ЦВЕТАНОВ!
|
нерегистриран
23 юни 2015, 23:36
4
0
10-ТЕ ТЕЗИСА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА НА МАРТИН ЛУТЕР ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ИНДУЛГЕНЦИИТЕ ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА: 1. Пряк мандатен избор от електори с висше образование /не избиратели/ по социални науки на всички първоинстанционни магистрати - по съдебни райони; 2. Всички назначаеми, а не избираеми, въззивни магистрати - само след всеобщ публичен, прозрачен и обжалваем конкурс и с обвързан мандат; 3. Премахване на всякакво командироване от един орган на съдебната власт - в друг; 4. Прокуратурата е самостоен, йерархичен и независим орган към съдебната власт, за който важат правилата за изборност и назначаемост на съдиите; 5. Ликвидиране на всички следствия и създаването на разследващи прокурорски звена с обвързана компетентентност за отделни престъпления; 6. Пряк избор от електорите с висше образование на "тримата големи" в съдебната власт, които да предлагат с обвързан мандат за одобрение и съставите си за ВКС, ВАС и върховните прокуратури - с право на само един повторен мандат; 7. Пълна имуществена и институционална независимост за съдебната власт - от изпълнителната и в частност от МП; 8. Избор с квалифицирано мнозинство на членовете на ВСС от парламента; 9. Пряк избор на членове на ВСС от т.нар. съдебна квота; 10. Избор на нов ВСС.
312
нова акция на МВР- ВКС
|
нерегистриран
22 юни 2015, 11:54
12
0
Така ами,то така става ти на мене аз на тебе
311
Цветан Цветанов и Цветан Василев
|
нерегистриран
22 юни 2015, 11:51
10
0
До коментар [#306] от "Трагедията":

Друго е като сме съюзници от единия връъзките от другия парите
310
прокурор
|
нерегистриран
22 юни 2015, 11:13
22
0
Ако бъда осъден на две инстанции,чоля ВКС да върне делото по същите съображения-съдиите от двата състава не ме харесваха,защото много често протестирах съдебнита им актове!
309
|
нерегистриран
22 юни 2015, 10:40
20
-2
Субективната страна на деянието е доказана по безспорен начин. Мислех, че няма нужда да си припомняме основни правила в наказателното право, възприети и от ВС и от ВКС, и от теорията, по които няма и никога не е имало спор. Но като прочетох небивалиците на някои тролове- че деянието е субективно несъставомерно- явно ще трябва да си ги припомним. Субективната страна на всяко престъпление извършвано с пряк умиъсл се отнася до това какво е съзнавал деецът, какво е предвиждал, имал ли е за пряка и непосредствена цел настъпването на последиците. Проблемът се състои в това, че не можем да "надникнем" в съзнанието на дееца и да разберем тези неща. За това теорията и практиката са извели единствения възможен и разумен извод- умисъла се извлича от поведението на дееца, защото поведението му е външна проява на мисловните му процеси. По постъпките му съдим за съзнанието, предвиждането, целите. В случая Цветанов твърди, че не дал разрешение, за да "не се разкрият оперативни методи". Това е естествена защитна теза, която трябва да се отхвърли- за 4 години е подписал стотици, даже хиляди нареждания за прилагане на СРС и се пита при тях не е ли имало такава опасност, а само в този случай. Второ, Цветанов не даде разумен отговор на въпроса откъде произтича тази опасност, поради каква причина е имало такава опасност. Трето, органите прилагащи СРС са длъжни да вземат всички мерки да не се допусне подобно нещо. Четвърто, смисъла на подслушването е лицето да не знае, че е подслушвано. Щом е така как е щяло да се стигне до разкриване на оперативни способи. На следващо място- през цялото време, докато е бил министър това е ЕДИНСТВЕНИЯ СЛУЧАЙ, когато е отказал прилагането на СРС. Защо? Ето от това негово поведение следва и несъмнен извод за умисъла. Тук не е необходимо непременно да е в приятелски отношения с обвиняемия, закона не изисква подобно нещо, доколкото от цялостното поведение на Цв се налага извод относно умисъла му. Така че всякакви глупави спекулации със субективната страна следва да спрат
308
|
нерегистриран
22 юни 2015, 10:26
25
-3
До коментар [#306] от "Трагедията":

Поздравления за съдия Начева! Достойно, професионално и отговорно поведение!
А иначе-правилно-трагедията е пълна...
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно