В парламента
Обвинения в олигофрения, лобизъм и "спомени" от Древния Рим заради чл. 417 ГПК
Депутатите приеха на второ четене новите правила за достъп до третата инстанция
Обвинения в олигофрения, лобизъм и

Снимка: БГНЕС

Обвинения в политическа олигофрения, получаване на куфарчета с пари от "банковата мафия" и "мафията на частните съдебни изпълнители" и препратки към историята на феодалните държави и на Древния Рим и Пуническите войни предизвика гласуването на второ четене на измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК).

Страстите очаквано се разгоряха при обсъждането на серията от предложения за промени в чл. 417 ГПК, които бяха отхвърлени от мнозинството.

Малко преди да се впуснат в коментари за "малкия човек", "отрудените граждани, които едва свързват двата края" и обвинения, че "вече е сложено въжето на врата на длъжника, а сега му бутат стола под краката", депутатите гласуваха почти без дебат промени в касационното производство.

Стесняване на касацията

Те одобриха вдигането на прага за касация по търговските дела на 20 000 лв. Този за гражданските дела остана 5000 лв. с важното уточнение, че цената на иска няма да прегражда достъпа до трета инстанция на "въззивните решения по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост". С промените беше прието окончателно, че Върховният касационен съд (ВКС) няма да се занимава с трудови дела с някои изключения. На три инстанции ще се гледат исковете за заплати и обезщетения по трудово правоотношение с цена над 5000 лв., както и тези за незаконно уволнение, възстановяване на предишната работа и обезщетение за оставането без работа (по чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда). В нова точка 2 на чл. 280 ал. 2 ГПК вече са изброени още 17 вида дела, които ще приключват на две инстанции. Това са тези за издръжка, брачните искове, включително и съединените по чл. 322, ал. 2 ГПК, както и серия от производства по Семейния кодекс. ВКС няма да се произнася по решенията, с които детето след развод е настанено при близки, различни от родителите, в приемно семейство или институция (чл. 59, ал. 7 СК); по спорове за упражняване на родителските права и задължения (чл.123, ал. 2 СК и по чл. 127 ал. 2 СК); по производства за връщане на избягало дете при родителите му (чл.126, ал. 2 СК); по спорове за пътуване на детето в чужбина (чл.127а СК); по искания на бабата и дядото за определяне на лични отношения с внучето (чл.128 СК) и по искания за разпореждане с имущество и влогове на детето (чл.130, ал. 3 СК).На две инстанции ще приключват и реституционните искове, които водят гражданите, пропуснали срока за възстановяване на собствеността си върху земеделски земи (чл. 11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи) и гори (чл. 13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд), както и производства за разпределяне ползването на съсобствен имот (по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността). До ВКС няма да достигат и делата за отмяна на незаконно решение на етажната собственост (по чл. 40 от Закона за управление на етажната собственост), молбите за промяна на име (по чл. 19, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация) и исковете за обявяване на стачка за незаконна (по чл. 17, ал. 1 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове).

Тези промени обаче не предизвикаха интереса на депутатите, който беше насочен към предложенията за изменения в чл. 417. От нетърпение Мая Манолова от БСП се обърка и взе думата преди да е дошъл редът на обсъждането на този параграф от законопроекта.

За чл. 417, Картаген и обществените тоалетни в Древния Рим

Начало на дискусията все пак сложи не тя, а Димитър Байрактаров от Патриотичния фронт (ПФ), чиято парламентарна група предлага отпадането на серия от основания за издаване на заповед въз основа на документ. Според ПФ изпълнителен лист не трябва да се вади въз основа на акт на административен орган (т. 1), въз основа на документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките (т. 2); въз основа на влязъл в сила акт за установяване на частно държавно или общинско вземане (т. 7) и въз основа на акт за начет (т. 8).

"Днес можете да сложите край на монопола на банковото лоби и да гласувате с ПФ да отпаднат мракобесните текстове в чл. 417", обърна се Байрактаров към останалите депутати. Преди това обаче вече беше прогнозирал, че поведението на парламентаристите ще е форма на "политическа олигофрения". Причината да го заяви е, че очаква да не получи подкрепа за отпадането на четирите точки от чл. 417 на второ четене, въпреки че предложението е минало на първо четене.

"Прав сте в справедливия си гняв", подхвана сходна реторика Мая Манолова. И заяви, че ГЕРБ, които са подкрепили проекта на първо четене, сигурно са сменили позицията си заради "нашествието на ЧСИ и шефове на банки в парламента". "Не подкрепяме отпадането на точките от чл. 417, защото не решават проблемите със задлъжнялостта", репликира я Данаил Кирилов от ГЕРБ. Байрактаров обаче веднага поде думите на Манолова и попита: "Носеха ли банкерите куфарчета?" и изрази предположение, че чл. 417 е заложник на избора на нов управител на БНБ.

"Внушенията и нападките ви са дълбоко неистинни и необосновани", отговори пак Данаил Кирилов. Той коментира предложението на Манолова по чл. 417, което е да се даде възможност да се възразява срещу заповедта за изпълнение, ако е издадена въз основа на счетоводните книги на банките или на договор с нотариална заверка на подписите. "Ще се стигне до там, че ще се правят възражения срещу дългове, които са безспорни, само за да се спре изпълнението. А като се тръгне на исков процес, какво следва – 4% такса за дело, хонорари на адвокати и пак ще товарим длъжника", посочи той.

"Банките вкарват неравноправни клаузи в договорите, а след това си вадят веднага изпълнителен лист и ти разказват играта", контрира го Байракратов. "Това не е проблем на ГПК, а на Закона за кредитните институции и на Закона за потребителски кредит", отговори Кирилов. Мая Манолова не издържа да е извън диалога и се обърна Кирилов с въпросите: "Срещали ли сте се напоследък с банкери? Отправяли ли са ви предложения, на които не можете да устоите?". Колегата ѝ от БСП Чавдар Георгиев пък призова от ГЕРБ да не "леят крокодилски сълзи за длъжника".

Славчо Атанасов от Патриотичния фронт взе думата за исторически коментар. "По чл. 417 от ГПК няма нормално право, то е като при феодализма, когато не е било нужно да присъстваш, за да те осъдят. Тогава поне са слагали едно чучело", каза той. И завърши изказването си, като перифразира римския сенатор, който по време на Пуническите войни е приключвал всяка своя реч с думите: "Мисля, че Картаген трябва да бъде разрушен."Чл. 417 трябва да бъде разрушен! Ние от Патриотичния фронт отново ще внесем законопроект след 3 месеца", заяви Атанасов.

Дебатът не мина без Десислав Чуколов от "Атака", който използва случая да каже, че партията му "от години води битка в защита на обикновения човек и огромното банково лоби".

Нито едно от предложенията за изменения в чл. 417 от ГПК не беше прието. За идеите на Мая Манолова гласуваха 39 депутати, 47 бяха против, а 46 се въздържаха. Предложението на ПФ така и не беше гласувано, тъй като преди него депутатите одобриха контрапредложението на Анна Александрова от ГЕРБ целият параграф да отпадне.

Коментарите обаче не спряха и Николай Александров от "Атака" се качи на трибуната, за да се обърне към колегите си от ГЕРБ с историческа цитат: "Парите не миришат, нали, така е казал един римски император, като въвел данък върху обществените тоалетни", заяви Александров. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
19
Мосю дьо льо Кебап ер Франс
|
нерегистриран
21 юни 2015, 10:38
1
0
Марси е много доволна, че на човека им се размина. Париж е все още центъра на Вселената или поне на онова което е останало от революцията насам.
18
www.Advocati.org
|
нерегистриран
20 юни 2015, 12:01
4
0
Мая Манолова да не се прави на много загрижена за длъжниците, защото ЛИЧНО ТЯ лъга на 27.06.2007 г. (266-то заседание) в НС, когато лансираше текстовете на чл. 417 от ГПК като много добре поставени в защита на длъжника!

Ето извадка от нейното изказване от трибуната в Пленарна зала (по стенографския протокол):

„Уважаеми колеги! Искам да ви обърна внимание на новата Глава XXXVII „Заповедно производство“. (...) Това е евроизискване за съществуване на заповедното производство – бърза процедура, по която се движат исковете за парични вземания, подсъдни на районните съдилища. (...) Сега за длъжника остава възможност ако прецени, че искането е неоснователно, да депозира възражение и делото да се движи по общия ред, като правата на тези дружества, които предоставят публични услуги, се гарантират от друга правна фигура, а именно – незабавното изпълнение, което гарантира, че няма да бъдат извършени някакви действия, които да осуетят вземането на такова дружество. Мисля, че чрез въвеждането на това производство и в тези хипотези се постига баланс между обезпечаването на нормалното функциониране на тези дружества, които трябва да събират своите вземания – от една страна и от друга страна – за защита интересите на гражданите в случаите, в които считат, че им се търсят суми, които те не дължат. Тоест, длъжникът може да избере дали да плати по една бърза процедура или да върти съдебно производство, което ще го натовари с допълнителни разноски.“

Очевидно Мая Манолова тогава е имала интерес да замаже разликите между чл. 410 и чл. 417 от ГПК (нов), и да пробута спорните текстове на позадрямалите народни представители.

Пълният материал от изследването „БАНКИТЕ СИ ИМАТ ДЪРЖАВА“ – тук:

http://targ.bg/bg/новини/банките-си-имат-държава-поименен-списък-с-виновниците-2-от-10/1075/
17
Картаген
|
нерегистриран
19 юни 2015, 16:03
4
0
Парите не миришат, те ВОНЯТ!
16
Картаген
|
нерегистриран
19 юни 2015, 16:03
3
0
Парите не миришат, те ВОНЯТ!
15
Бойко Борисов е същинский Канибал
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:24
5
-3
Само се чудя кога от фондацията /в ролята на картагенския сенат/ ще му ритнат столчето /като неудобен, пък и ненужев/ и ще последва Слободан в Хага!
14
Rocco Siffredi
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:22
5
-2
До коментар [#12] от "Знаем те": И тебе те знаем, че можеш да броиш до 30 и различаваш сребърний метал!

13
Да не би да са твои бе?
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:21
5
-2
До коментар [#11] от "Парите не падат от небето": Банкер! Или парите нямат собственост, а притезание, а евреино?

12
Знаем те
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:17
5
-4
До коментар [#7] от "Адвокат Десислава Филипова":


Адвокат, ама недисциплиниран.
11
Парите не падат от небето
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:14
5
-2
До коментар [#6] от " банките и от другите облагодетелствани лица по чл. 417 от ГПК":

Това изолирано решение в гръцки стил не може да спре логиката на цивилизационното развитие.
10
Е видяхте ли сега, кои са пуните
|
нерегистриран
18 юни 2015, 23:03
4
-3
в парламента - ГЕРБ и ДПС! Не броя шлаката, разбира се - от всички партии!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно