Анализ на адвокати разкрива
Особености на правораздаването в Софийския съдебен район
Особености на правораздаването в Софийския съдебен район
Прикачени файлове

Адвокати, които чакат с часове за съдебно заседание, нямат достъп до делото и не получават преписи от книжа, общуват с анонимни и груби деловодители, а когато застанат пред съда, той им казва набързо да изложат тезата си и да дадат писмени бележки и ясно показва, че за първи път отваря папките и не познава казуса.

Това е част картината за адвокатската работа в Софийския съдебен район, която обрисуват група адвокати в анализ изпратен на министъра на правосъдието Христо Иванов  и на Висшия съдебен съвет (ВСС) (виж пълния текст в прикачения файл).

Юристите, изготвили анализа, са Велислав Величков, Александър Пелев, Мариана Митова, Евгения Григорова и Петромир Кънчев. По тяхна инициатива Общото събрание на Софийската адвокатска колегия прие декларация, в която накратко бяха маркирани проблемите, който са подробно изложени в анализа. Величков беше сред адвокатите, които разказаха пред ВСС какво се случва в Софийския градски съд. 

Адвокатите не са се ограничили само в това да сочат проблемите, но и са написали и как може да бъдат решени. Те заявяват, че са на разположение за обсъждане на конкретни мерки за подобряване на администрирането и организацията на СГС, както и за изготвянето на законодателни промени.

Първият голям проблем, за който съобщават адвокатите в анализа си е достъпът до делата и деловодствата. Според тях той е изключително затруднен, защото делата престояват с месеци в кабинета на съдията или във вещи лица и се появяват в деловодството едва в деня преди заседанието.

Този проблем може да бъде решен с приемане на действия в две насоки, пише в анализа. В него се предлага да се създава отделен екземпляр на делото за експертите, а оригиналът винаги да е на разположение на страните. Другото решение е да се създаде електронно досие на всяко дело.

Адвокатите критикуват практическата липса на електронни услуги в съдилищата в столицата. На страницата на Софийския районен съд (СРС)  липсва основна информация за движението на делото и за актовете по него, а често написаното е подвеждащо. Сайтът на Софийския градски съд (СГС) е нефункционален, изисква регистрация, а информацията в него не се актуализира своевременно. "В нарушение на чл. 64 от ЗСВ актовете на СРС и СГС не се публикуват незабавно на интернет страницата на съда с обезличени лични данни. Често се чака със седмици публикуването на съдебни актове, които при това се налага да се търсят в общата система за публикуване на съдебни актове на ВСС (където също отсъстват), а не в специализиран съдебен регистър на СРС и СГС, какъвто явно не съществува или е с блокиран достъп!", пише в анализа. В него се критикува и създадената от ВСС Единна система за публикуване на решенията в съдилищата в България, която според тях не съдържа и 10% от постановените актове. На това отгоре сайтът е почти неоткриваем в интернет.

Друга голяма тема за адвокатите са протоколите - липсата на звукозапис на заседанията, изискване на съдии да се подава отделна молба за препис, вместо лесно да може да бъде прочетен в интернет. Освен това деловодителите в СГС и САС отказват да издават преписи на каквито и да е било документи без разпореждане на съдията докладчик. В анализа пише: "Изисква се подаване на нарочна молба и заплащане на такса за незаверени копия, включително от документи представени по делото лично от самата страна, която иска копията. Не се предоставят делата на адвокатите за работа извън деловодствата, а същевременно в няма адвокатски стаи, в които да се работи и водят записки по образувани, но ненасрочени дела".

За самите деловодства адвокатите сочат, че там няма никакви условия да си водят записки и го правят на крак. В адвокатските стаи, където ги има, пък не е възможно да четат на спокойствие. Те се оплакват, че със заповед на председателя в СГС е наложено скъсено и неудобно работно време на деловодствата - само до 14 ч. "Това е нарушение на чл. 143, ал. 1 от Правилника за администрацията на съдилищата справките, според който справките се извършват без прекъсване от 9 до 17 ч.", пише в анализа. В него се изтъква, че в СГС няма дежурни гишета.

Адвокатите изтъкват, че често съдебни служители имат грубо и неуважително отношение към тях и им отказват дължимото съдействие. В анализа се сочи и грубо държане от страна на определени съдии по време на заседания. "Не се познават и редовно се нарушават разпоредбите на чл. 29 и чл. 31 от Закона за адвокатурата, според които на адвоката се дължи уважение и съдействие като на съдия", пише в документа. В него те сочат, че съдебните служители трябва да носят баджове и да има информация за ръководителите им, за да може да се сигнализира за недопустимо поведение.

В анализа се коментира и практиката по насрочване на делата.

"Насрочват се множество заседания ­ между 4 и 10 (във ВАС дори между 15 и 20) за един и същ час или в рамките на един или дори половин час. Това налага в преобладаващия брой случаи чакане пред зала от поне един час (а понякога и повече от два часа) и редовно нарушава графиците ни на работа и явяване по дела в други съдилища. Едновременно с това, делата се разглеждат "набързо", на адвокатите се обяснява, че няма възможност да бъдат слушани, че съдът има множество заседания и няма време. Казва ни се ­ "седмичен срок за писмени бележки", но така се нарушава правото ни на пледоария по същество и се ограничава правото на защита, доколкото може да се вземе становище и реплики по казаното по същество от другата страна, особено в положението на ответник по иска. След това на практика сме лишени от възможността да се запознаваме с бележките на другата страна, дори и да имаме определен "съответен срок", тъй като делото се намира при съдията до постановяване на съдебния акт. Тази масова практика води до порочна съдебна практика, свързана с постановяването на неправилни съдебни решения и некачествено правораздаване", пишат адвокатите.

Според тях този проблем може да се преодолее, ако съдът се съобразява с процесуалните действия, които предстои да се извършат в рамките на дадено заседание по делото и необходимото време за извършването им и така всяко от заседанията се насрочи през подходящ интервал ­ през 15, 30, 45 или 60 минути. "Тази практика е усвоена в голям брой съдилища в страната и е в полза както на страните, така и на съда, но изисква повече организираност на съответния съдия", казват адвокатите.

"Масово явление в СГС е съдебни заседания да се насрочват през 6-7 месеца в нарушение на принципа за разглеждане и решаване на делата в разумен срок. По наказателните дела от частен характер насрочванията се извършват през 3 до 5 месеца, без оглед на по­-кратката давност, и се отделят по 30 минути на заседание, без да се отчита липсата на досъдебна фаза. Още по­фрапираща е практиката на някои състави от Специализирания наказателен съд в София да насрочват по три дати за един месец при явно нежелание за съобразяване с графиците на адвокатите и тяхната ангажираност по други дела, като се изтъква, че този съд е преимуществен пред останалите", разказват адвокатите.

Те сочат, че често в столичните съдилища се нарушава един от основните принципи в Кодекса за етично поведение на българските магистрати - за вежливост и толерантност към страните и техните адвокати. "Често съдии държат само към една от страните неприемлив, агресивен, груб тон на висок глас, понякога преминаващ дори в крясъци, съпроводени с ръкомахане и отправяне на гневни думи, нападки и квалификации за адвокатите и страните. Това създава усещане за неравенство на страните в процеса и уронва престижа на професията ни. Подобен тип недостойно за магистрат поведение води до злепоставяне на адвокатите пред техните клиенти и е основание за търсене на дисциплинарна отговорност на магистрата, но е невъзможно то да бъде доказано, тъй като в протокола от заседанието не се вписва нито едно от направените от съда волеизявления, а същевременно липсва звукозапис или видеозапис. При искане да се документират определени думи или устни "съвети" на съдия към адвокатите или страните, съдебният секретар не прави това, докато не получи изрично разрешение от съдията. Често, пак по указание на съдия, в протокола не се вписват и наши изказвания и реплики по делото", пише в анализа. 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
80
|
нерегистриран
06 февруари 2015, 09:49
7
-2
Всичко това е добре, но някъде в анализа пише ли, че голяма част от проблемите се дължат на огромната натовареност на съда? Ако този проблем се реши ще се решат и много от другите по-скоро досадни проблеми в системата.
79
адв.Мариана Митов
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 16:16
7
0

До коментар [#59] от "Езоп":

Пожелавам си, колега да има повече обективни хора като Вас. Пожелавaм на гражданите да имаме повече достойни адвокати и мъдри съдии.
78
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 16:14
6
0
До коментар [#59] от "Езоп":

Пожелавам си, колега да има повече обективни хора като Вас. Пожелавaм на гражданите да имаме повече достойни адвокати и мъдри съдии.
77
иван
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 14:52
2
0
Сори, ама не знам как се копира предния пост няколко пъти!
76
иван
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 14:51
1
0
На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?
Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!
75
иван
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 14:51
1
0
На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?
Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!
74
иван
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 14:50
1
0
На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?
Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!
73
иван
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 14:50
1
0
На какви критерии трябва да отговаря деловодителката ?
Всички председатели да се допитат до съдия Ушев и тогава деловодствата ще бъдат едно приятно място за прекарване на времето!!!
72
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 11:27
2
-4
До коментар [#70] от "Даца":

" да въведа някой промени в работата "

Правилното е някоИ.
71
Лукчо до 70
|
нерегистриран
05 февруари 2015, 08:25
3
0
В стила на изказ няма анонимност. Ведага си личи норманото усещане за правилност и редност. А какво стана със становището за присъждане на адвокатските възнаграждения, когато е птопуснато отразяване, че хонорара е внесен и колизията с присъждане на разноски за представителство от юристконсулти без данни да им се плаща за това. Обещанието запомощ е още в сила.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно