ВСС обмисля отново публичност на декларациите за конфликт на интереси
Всяко решение на съвета за закриване на бройки за съдебни служители се обжалва в съда
ВСС обмисля отново публичност на декларациите за конфликт на интереси

Снимка: БГНЕС

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) смятат да преразгледат решението си, с което скриха от сайта си декларациите на магистратите за конфликт на интереси. Това става ясно от думите на представляващата ВСС Соня Найденова пред "Правен свят".

Вчера четирима евроексперти посетиха ВСС в рамките на мисията си по Механизма за сътрудничество и проверка. На срещата си с Етичната комисия те са поставили въпроса защо декларациите за конфликт на интереси вече не са публични.

"Не знам защо са поставили този въпрос на членовете на Етичната комисия, тъй като имаме Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Вероятно, защото обвързват почтеността с конфликта на интереси", коментира Соня Найденова. Тя призна обаче, че ВСС отчита като грешка това свое решение и сега този въпрос приоритетно ще бъде поставен отново на обсъждане на заседание на съвета.

На 25 април кадровият орган на Темида реши да отмени публичността на декларациите за конфликт на интереси. Това стана по повод на становище на Комисията за защита на личните данни получено след запитване на Комисията за конфликт на интереси към ВСС. Позовавайки се на това становище ВСС реши да публикува само декларации на онези магистрати, които са дали предварително съгласие.

Декларациите за конфликт на интереси на магистратите бяха публикувани без условия на сайта на ВСС преди няколко години от предишния състав на съвета и тогава нямаше възражения за тяхното огласяване. Още повече, че част от данните в тях съвпадат с тези, които се декларират пред Сметната палата.

Сега, за да няма съмнения в почтеността на магистратите, членовете на съвета са решили да преосмислят позицията си. Още повече, че на сайта на Народното събрание са публично достъпни всички декларации за конфликт на интереси на президента, вицепрезидента, конституционни съдии, министри, депутати, омбудсман, а и на самите кадровици на Темида.

Другите две важни теми, обсъдени вчера с евроекспертите, са свързани със случайното разпределение на делата и натовареността на магистратите.

Най-късно до две седмици ВСС очаква предложение за сключване на договор по Оперативна програма "Административен капацитет" във връзка с разработването на единен софтуер за случайното разпределение на делата във всички съдебни органи, както и такъв, чрез който ще се проведат изборите за членове на следващия ВСС от квотата на съдебната власт. Веднага след това ще бъде обявена обществена поръчка за избор на изпълнител, а самият проект ще бъде изпълнен за около година, каза още Соня Найденова.

"За нас тези две теми също са приоритет. Знаете за решението на ВСС от 26 юли за създаването на работна група, която трябва да прецени коя от съществуващите пет системи за разпределение на делата е най-надеждна, за да бъде въведена временно до създаването на единен софтуер", поясни още Найденова. Добави, че съветът ще създаде правила, които да уеднаквят прилагането на случайното разпределение във всички съдебни органи.

Пред евроекспертите членовете на съвета са признали, че системите за случайно разпределение могат да бъдат умишлено манипулирани, макар при проверките в двете върховни съдилища - ВАС, ВКС, както и в СГС, да не са констатирани такива данни. Кадровиците на Темида са уверили евроекспертите, че всяка една злонамерена намеса в системата оставяла следи. Освен това са изтъкнали, че при констатирано нарушение на случайния подбор следва наказание на съответния административен ръководител.

По въпроса за стриктния контрол, който трябва да извършва ВСС по отношение на спазването на случайното разпределение, членовете на съвета са припомнили решението си от есента на миналата година, с което задължиха административните ръководители на всеки шест месеца да извършват проверка на случайното разпределение и да подават информацията към съвета. И още нещо – важна била и ролята на Инспектората към ВСС, който при проверките си в различни съдебни органи трябва винаги да следи и за спазването на случайния подбор.

В тази връзка Магдалена Лазарова, председател на Публичната комисия на съвета, припомни и един куриозен случай от това лято. За поста административен ръководител на Районната прокуратура в Трън се явява един прокурор, който бил единственият магистрат там. И този човек разказал, че тъй като главният прокурор стриктно следи за спазването на случайния подбор, то той задавал само своето име в системата, т.е. изборът е бил ограничен само до неговото име.

Този случай обаче провокира друг въпрос, който вчера е бил зададен и от евроекспертите – за прекрояването на съдебната карта. Включително и дали не следва например да се закрие трънската прокуратура и единственият прокурор в нея да се преназначи в по-натоварена прокуратура.

За да се стигне до прекрояване на съдебната карта обаче, най-напред трябва да бъде изготвен анализът за натовареността на магистратите, както и да бъде определена нормата за натовареност - също обсъждана тема с експертите вчера, предизвикано от техния интерес.

"В момента върви дискусия за закриване на Районен съд-Чепеларе. Не може да си представите на какъв натиск сме подложени от обществеността и от институциите това да не се прави", каза Магдалена Лазарова. Всекидневно във ВСС се получавали писма в подкрепа на запазването на съда. Но Лазарова е категорична – това е единственият възможен път, друг няма. Не на последно място трябва да се отбележи и друг проблем – съдията в Районен съд-Чепеларе и този в Районен съд-Варна, който е значително по-натоварен, получават еднакви заплати. А на този етап за диференция на заплатите не се говори, макар че, при обема и сложността на работата, както и заради някои социални причини, такава трябва да има.

Докато се стигне, обаче, до реални действия по закриване на едни съдилища и окрупняване на други, ВСС предприема оптимизация на щата. В слабонатоварените съдебни органи се съкращават незаети щатове, а такива се откриват в по-натоварените. Тези решения не се отнасят само до магистратските бройки, но и до тези на съдебните служители. Тук, обаче, се оказва, че всички решения на ВСС за закриване на щатни бройки на съдебни служители се обжалват в съда.

На срещата с членовете на Комисията по предложения и атестиране, евроекспертите са се интересували от конкурсите, правилата за избор и от самото атестиране.

От ВСС признават, че атестациите вървят бавно, като причините за това са няколко – най-напред огромният обем от работа, а от друга страна се забелязва и съпротива и бавене от страна на помощните атестационни комисии (ПАК). Така една такава комисия била и причината вече месеци наред да няма дата за избор на административен ръководител на Апелативната специализирана прокуратура. Един от кандидатите Димчо Георгиев работел дълги години като прокурор, а в последните две е съдия в Апелативния специализиран наказателен съд. Помощната атестационна комисия не знаела като какъв да го атестира и пратила документите на ВСС, те пък ги върнали обратно за извършване на атестацията. В крайна сметка кандидатът решил проблема като се оттеглил от конкурса.

Когато ПАК извърши атестацията пък, комисията по предложения и атестиране точка по точка проверявала всяка една от тях, защото на места се дават допълнително точки от колегиалност, а на други места пък се отнемали заради някакви противоречия между атестирания и членове на помощната комисия.

От тази есен пък се въвежда и нова процедура при атестирането на административните ръководители. Комисията по предложения и атестиране ще прави "моментна снимка" на състоянието на съответното съдебно звено, което се ръководи от атестирания. Така при един бъдещ конкурс за избор на председател ВСС ще има представа как е бил управляван съответният орган. Ще се събират данни от проверките на ИВСС, годишните ревизии, ще се гледа на натовареността на органа и въобще къде има проблеми в работата на органа, обясни Магдалена Лазарова.

Всъщност за такава моментна снимка настояваха месеци наред неправителствени организации и някои от членовете на сегашния ВСС. Учим се от грешките си, добави още Лазарова.

За разлика от предишните си посещения, сега евроекспертите не са питали за развоя на наблюдаваните от Европейската комисия дела с особен обществен интерес. Наскоро се проведе форум именно по тази тема, както и по въпроси, свързани с неоправданото забавяне на наказателния процес. Във форума участваха членове на съвета, представители на Министерството на правосъдието, на ИВСС и магистрати от цялата страна. В общи линии участниците са стигнали до извода, че причините за забавянето на процеса са качеството на разследване, вещите лица и шиканирането на делата от страните.

Още на следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС ще бъде поставен въпросът с проблемите около вещите лица – качеството на тяхната работа, отводите им по тежки дела, сроковете, в които представят заключенията си, както и тяхното заплащане. Освен това в някои сфери се забелязва и липса на експерти – например в областта на новите технологии. Във връзка с проблемите около вещите лица членовете на съвета смятат да предложат промени в НПК.

Освен това ВСС смята да проведе съвместна среща и с хора от МВР във връзка с качеството на разследванията. Един от проблемите бил, че разследващите полицаи не се обучавали, а това било необходимо за подобряване на тяхната работа. Идеята е да се обсъди този проблем и заедно да се намери някакво решение, изтъкнаха Соня Найденова и Магдалена Лазарова пред "Правен свят".

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Георги Димитров
|
нерегистриран
12 септември 2013, 18:16
0
0
Закъсняла реакция... след натиск и заведено съдебно дело във ВАС... не вярвам, защото е само обещание
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно