Какво сочи статистиката
Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург
Към 24 юли 2013 г. висящите български жалби, подлежащи на разглеждане пред съдебен състав, са общо 3854
Светла Маргаритова
Доц. д-р Светла Маргаритова е подготвила над 60 жалби до Европейския съд по правата на човека. От 2003 г. работи във фондация “Български адвокати за правата на човека” по различни проекти в областта на правата на човека и съответствието на българския закон и практика с Европейската конвенция по правата на човека. От 2010 г. член на УС на фондацията. Преподавател в Бургаския и Варненския свободен университет.
Смущаващи тенденции за движението на жалбите в Страсбург

Периодът, в който Европейският съд не заседава и не постановява решения, се оказа подходящ за изготвянето на междинен баланс за броя на постъпилите  жалби за първото полугодие по отделни държави  и какво е движението по тях.

Данните могат да се видят на http://www.echr.coe.int/Documents/CP_Bulgaria_FRA.pdf  Анализът им за мен е донякъде смущаващ, макар че това зависи от гледната точка. Вероятно от "камбанарията" на самия Съд са твърде доволни, защото след влизането в сила на Протокол 14 и активното включване на едноличен съдия в работата на Съда, броят на приключилите жалби рязко се увеличава. При това тенденцията е такава, че вероятно до края на годината окончателно приключените жалби ще бъдат между 50 и 100% повече, отколкото за 2012 г.

Какво лошо може да има в това работата на Съда да се ускори? Проблемът е, че става въпрос за прекратяване производството по жалбите поради обявяването им за недопустими. Ето за пример само няколко цифри:

Излиза, че с всяка изминала година хората стават все по-непросветени, защото се увеличава броят на явно недопустимите жалби. Поне такава е картината за държавите, една част от които създават най-много работа на Съда. В тези случаи  не се изготвят никакви решения, а се използва писмо със стандартен текст, че жалбата не отговаря на изискванията на чл. 35 от Конвенцията. От Съда са категорични, че претрупаността с твърде много жалби прави невъзможно да се пишат причините, поради което една жалба е обявена за недопустима, а и твърде често има повече от едно основания. Обаче Съдът явно не си дава сметка, че когато самите адвокати (които най-често подготвят жалби) не разбират причините, поради които жалбите им се обявяват за недопустими, те не могат да поправят собствените си грешки и ще продължат да изпращат все такива "некачествени" жалби. Освен ако липсата на конкретен отговор не цели да демотивира голяма част от хората  да сезират Европейския съд? Всъщност, понякога се тества ефектът на неизпращане на отговор след първоначална или след основна жалба, за да се откаже не особено настойчивият жалбоподател/адвокат да се интересува какво става с неговата жалба.

По данни на Съда към 24 юли 2013 г. висящите български  жалби, подлежащи на разглеждане пред съдебен състав, са общо 3854. В тази бройка са включени и предварителните жалби, по които все още не е получен попълнен формуляр на жалба. От тях към едноличен съдия са насочени 2 574 (очевидно с мнение, че жалбата следва да бъде обявена за недопустима), 281 очакват решението на тричленен състав (най-вероятно става въпрос за повтарящи се нарушения, вече констатирани по-рано) и 647 предстои да бъдат разгледани от отделение от 7 съдии.

При такъв огромен обем от явно недопустими жалби се очаква отделенията и комитетите да постановяват повече съдебни актове по съществото на споровете. Обаче това само привидно изглежда така. Всъщност анализът показва, че с всяка изминала година броят на решенията по съществото на споровете намалява чувствително. За нашата страна, ако през цялата 2011 г. са били постановени решения по 73 жалби, през 2012 – по 72, за първите седем месеца на тази година има произнасяне само по 19 жалби. Следователно, до края на годината те едва ли ще се удвоят. Подобна е ситуацията и за другите държави, което означава, че решенията по съществото на споровете намаляват прогресивно, а броят на висящите случаи расте. Това също е причина, която действа демотивиращо на немалко хора, които биха желали да се обърнат към тази международна институция.

Същевременно се забелязва и една друга неблагоприятна тенденция. Все повече се удължава срокът между изпращането на жалбата за становище на правителството и постановяването на съдебното решение. Това е същинската фаза на процедурата, когато на двете страни се поставят въпроси, от чиито отговори до голяма степен зависи дали Съдът ще приеме жалбата за допустима и основателна. Той определя и сроковете, в които страните да представят становищата си. Допреди 2-3 години, от момента, в който Съдът получи поисканата информация, документация и искания (за справедливо обезщетение по чл. 41 от Конвенцията) до постановяване на решенията, минаваше в общи линии една година. Напоследък този срок се удължи до три години и надмина всякакви разумни граници.

Това може да се установи от същата статистическа информация, която, освен анализираните по-горе цифри, съдържа и данни за важни жалби, намиращи се в процес на решаване. Сред тях са две жалби, които са изпратени на правителството на 4 април 2011 г., но Съдът все още не се е произнесъл: Gutzanovi v. Bulgaria,no 34529/10, Riza and DPS, no 48555/10. До този момент са изминали 2 години и 4 месеца.

Освен статистическите данни, в информацията на Съда са представени и най-значимите решения, постановени от Голямо отделение[1] или от съответната секция на Съда (както и някои решения по допустимост), групирани по текстове и проблеми. Тази част от справката не обхваща само настоящата 2013 г., а представя кратки анотации на най-съществените решения, постановявани срещу страната ни през последните 12 години.

Статистическите данни, представени на портала на Европейския съд, предоставят възможността да се надникне леко зад кулисите и да се види как Съдът се справя с непосилната си задача да отговори на очакванията на гражданите на Обединена Европа. Очевидно в стремежа си да не потъне под собствената си тежест той е принуден да прави нелеки компромиси. Лошото би било, ако те станат толкова големи, че той загуби облика си и се превърне в бездушен регистратор, търсещ формални основания най-напред да прекрати дадено производство и виждащ "четвъртоинстанционност" там, където тя не съществува.

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи може и да е политически инструмент, защото ангажимент да я спазват са поели Правителствата на 47-те държави – членки на Съвета на Европа. Но тя е създадена да брани интересите на обикновените граждани на тези държави и всички техни права – не само политически и не само в наказателния процес. Съдът има правото да си избира приоритети, но бащите на Конвенцията са определили обхвата на правата, които подлежат на защита, така че всички граждани имат равни права по Конвенцията.

——————————————

[1] Към настоящия момент Европейският съд три  пъти се е произнасял в състав на Голямо отделение по дела срещу България – по делото Хасан и Чауш, решение от 26.10.2000 г., по делото Начова и др., решение от 06.07.2005 г. и по делото Станев, решение от 17.01.2012 г. Те могат да бъдат прочетени в превод на български език на сайта на Министерството на правосъдието: http://www.justice.government.bg/47/

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
след известно време всяка позиция в дадена йерархия се заема от сътрудник, който е неспособен да си върши работата
|
нерегистриран
29 август 2013, 12:10
7
-1
Светла Маргаритова, адвокат - Излиза, че с всяка изминала година хората стават все по-непросветени, защото се увеличава броят на явно недопустимите жалби? Излиза, че Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, при този нов вариант, едноличен съдийски състав да постановява допустимостта или недопустимостта на жалбите, е достигнал своето ниво на некомпетентност. В общи линии Принципът на ЕСПЧ гласи: В един съд всеки се стреми да достигне своето ниво на некомпетентност.
2
112
|
нерегистриран
29 август 2013, 13:19
16
-2
Аз предлагам веднага, след като приключат със съдебната реформа у нас, нашите експерти да бъдат командировани в Страсбург и да реформират и ЕСПЧ!
3
до шефовете на ЕС
|
нерегистриран
29 август 2013, 18:26
9
-2
Отдавна е налице не "смущаваща", а ПОТРЕСАВАЩА тенденция в работата на съда в Страсбург! Явно същия е забладян или от много тъпи или от много мързеливи чиновници и съдии! А може би не са тъпи или мързеливи, а изпълняват поръчки! Абсурдно е да ти връщат жалбата, без да можеш да разбереш какви са причините за това! Без да можеш да отсраниш някакви дребни пропуски, ако въобще има такива! Без да можеш да обжалваш отказа да се приеме жалбата! Въобще този съд започва много, ама много да прилича на корумпираните и поръчкови български съдилища! Жалко, защото това е един от признаците за разпадане на ЕС! Имам чувството, че там правораздават подобни на тъпоглавите чиновници с меки китки, писали неверните тъпанарски доклади за правосъдната система на България, с които лъжеха не нас - гражданите на РБ, а гражданите на останалите страни членки на ЕС и собственото си ръководство. Дано да не съм прав!
4
|
нерегистриран
29 август 2013, 18:33
13
-1
ЕТО ТОВА Е ИСТИНАТА: "(ЕСПЧ, при този нов вариант, едноличен съдийски състав да постановява допустимостта или недопустимостта на жалбите, е достигнал своето ниво на некомпетентност. " Казано обаче много префинено! Аз бих го казал по-разбираемо: Така както работи сега ЕСПЧ е неадекватен до потрес, неефективен и предизвиква дълбоки травми и разочарования в жертвите на престъпления, които в него виждаха последната си надежда за законност и справедливост! Работата му почва да е много компрометирана и говори или за "успиване" на дребни душици в топло канцеларско местенце или за вътрешна гангрена, развиваща се с геометрична прогресия и поставяща под въпрос и законността и самия ЕС!
6
Недопуснаха жалбата ми до ЕСПЧ
|
нерегистриран
14 март 2014, 11:52
1
0
ПРЕДПОЛАГАМ,ЧЕ ПОВЕЧЕТО ЖАЛБИ,НЕ СЕ ПРОЧИТАТ ИЛИ НЕ СЕ ДОКЛАДВАТ ИЗОБЩО,НА ЕДНОЛИЧЕН СЪДИЯ/А И ЗАЩО,КАТО НЕ ЗНАЯТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК,С КОЙТО НИ УВЕРЯВАТ,ЧЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПИШАТ ЖАЛБИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ/,ОТ КОИТО НАШИТЕ СЪД.СЛУЖИТЕЛИ,НАРОЧНО ИЗПРАТЕНИ ТАМ,ДА НЕ ДОПУСКАТ ЖАЛБИТЕ НИ ПРЕД СЪДИЯ ОТ ЕСПЧ,НА КОЙТО НЕ МУ ПУКА ЗА НАС И ЩЕ Е ДОВОЛЕН,ЧЕ ТАКА СЕ ПРАВИ.......ЛЪЖЦИ.АКО ИМАТ ПОЛЗА ОТ НЯКОЙ ГОЛЕМЕЦ,КОЙТО СЪДИ БЪЛГАРИЯ ЗА МИЛИОНИ,ДА СИ ВЗЕМАТ КОМИСИОННИТЕ/ПРЕДПОЛАГАМ/ВЕДНАГА СЕ ЗАДЕЙСТВАТ И ПРИДВИЖВАТ ЖАЛБАТА МУ.НАРОДА САМО ЩЕ ПЛАЩА ПОСЛЕ ПАРИТЕ,НО ЗА ТОЗИ НАРОД-НЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ.ЗАЩО НИ Е ТОЗИ ЕС,СЛЕД КАТО И ТОЙ Е КАТО НАШИЯТ?
7
chenshuizhe
|
нерегистриран
24 септември 2014, 10:42
0
0
christian louboutin
louis vuitton replica
north face mens jackets
christian louboutin sale
ugg black friday
lv handbags
burberry sale
michael kors
coach purses
michael kors outlet stores
oakley sunglasses outlet
christian louboutin
coach handbags
coach outlet stores online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet store
michael kors outlet online
coach factory outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet
coach handbags new 2014
coach purses
christian louboutin
coach outlet store online
cheap uggs
louis vuitton outlet
michael kors handbags
coach outlet
louis vuitton bags
coach outlet stores online
louis vuitton outlet online
black friday deals
north face black friday
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
Coach Factory
louis vuitton diaper bag
black friday
the north face
burberry outlet
burberry outlet
louis vuitton outlet
coach factory
black friday 2014
oakley sunglasses discount
north face black friday 2014
coach factory online
black friday deals
cheap north face jackets
louis vuitton luggage
coach outlet
ralph lauren sale
burberry sale online
polo outlet
the north face outlet
christian louboutin shoes on sale
uggs for men
coach outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
ugg boots cheap
black friday deals
louis vuitton speedy
burberry outlet stores
ugg outlet
coach purses
burberry sale
coach usa
coach factory outlet
coach factory
coach outlet
north face backpacks
michael kors black friday
ralph lauren
coach factory outlet online
coach factory online
uggs australia
coach outlet
michael kors bags
coach factory online
coach black friday
black friday
burberry outlet stores
the north face jackets
coach black friday 2014
christian louboutin outlet
Coach Factory Outlet
michael kors black friday 2014
www.louisvuitton.com
ugg outlet
louis vuitton backpack
oakley sunglasses sale
michael kors outlet online
sunglasses for men
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach factory online
ralph lauren
coach outlet
christian louboutin sale
uggs for women
coach bags
christian louboutin outlet
canada goose black friday
ralph lauren outlet online
coach factory
christian louboutin shoes
north face outlet store
coach factory outlet online
coach handbags new 2014
ralph lauren outlet
burberry outlet online
canada goose black friday
louis vuitton bags on sale
louis vuitton handbags
ralph lauren outlet
coach purses
coach factory outlet
christian louboutin
louis vuitton neverfull
Coach Factory Outlet Online
coach handbags new 2014
burberry outlet
ralph lauren
north face black friday
louis vuitton black friday 2014
the north face outlet
coach outlet usa
michael kors outlet
ugg boots on sale classic
coach handbags new 2014
ugg black friday
louis vuitton outlet
michael kors outlet store
louis vuitton handbags
michael kors outlet store
black friday 2014
north face black friday 2014
designer handbags
north face mens jackets
louis vuitton outlet
uggs australia
north face women's jackets
ralph lauren outlet
ugg sale
michael kors black friday 2014
north face jackets
coach factory outlet
black friday
louis vuitton outlet stores
coach outlet store online
burberry bags on sale
black friday 2014
cheap uggs
authentic louis vuitton handbags
coach outlet store online
burberry scarf sale
burberry outlet
burberry scarf sale
uggs for men
christian louboutin shoes
lv speedy
coach handbags
ralph lauren polo outlet
michael kors outlet stores
coach outlet
michael kors outlet online
louis vuitton luggage
canada goose black friday 2014
black friday
christian louboutin outlet online
coach factory
lv outlet
michael kors handbags outlet
louis vuitton belt
ralph lauren polo outlet
polo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
coach handbags new 2014
louis vuitton outlet online
coach factory
ralph lauren bedding
coach outlet store online
coach bags
louis vuitton sunglasses
michael kors outlet store
oakley store
louis vuitton outlet
polo outlet
cheap coach purses
designer bags
coach handbags new 2014
black friday sales
michael kors handbags
oakley sunglasses
coach factory
lv outlet
michael kors outlet online
coach black friday
louis vuitton 2014
michael kors outlet stores
black friday 2014
coach factory outlet
black friday sale
coach outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet
christian louboutin shoes
ugg boots sale
Coach Outlet
discount oakley sunglasses
louis vuitton backpack
burberry bags
black friday sale
michael kors
michael kors outlet
coach handbags new 2014
black friday deals
oakley glasses
black friday sale
louis vuitton wallet
black friday deals
coach factory outlet
burberry outlet
ugg boots sale
michael kors outlet online
north face outlet
michael kors outlet
michael kors black friday
black friday ads
coach handbags new 2014
north face outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton backpack
prescription sunglasses
north face backpacks
ugg sale
ralph lauren
louis vuitton neverfull
cheap oakley sunglasses
lv outlet
michael kors black friday
the north face backpacks
north face coats
coach factory store online
ralph lauren outlet
burberry outlet stores
louis vuitton black friday 2014
burberry outlet online
coach factory store
Coach Factory Online
canada goose black friday 2014
louis vuitton black friday
north face jackets
coach factory outlet
uggs on sale
michael kors outlet store
louis vuitton handbags
louis vuitton black friday
north face coats
michael kors
coach black friday 2014
coach factory online
christian louboutin outlet store
black friday sale
michael kors bags
louis vuitton purses
the north face outlet stores
the north face sale
louis vuitton black friday 2014
coach outlet store online
christian louboutin outlet shoes
louis vuitton outlet
coach black friday 2014
michael kors
oakley sunglasses
louis vuitton wallet
coach black friday
coach factory outlet online
the north face jackets
ralph lauren home
the north face outlet
uggs outlet
Coach Factory Outlet Store
michael kors outlet stores
black friday 2014
coach outlet store online
louis vuitton black friday
louis vuitton outlet stores
burberry outlet california
burberry handbags
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton bags
michael kors outlet
the north face sale
louis vuitton 2014
designer handbags
ugg boots on sale classic
burberry scarf
michael kors black friday 2014
the north face outlet locations
coach purses
burberry outlet online
coach outlet
coach handbags
ugg black friday 2014
coach outlet store online
christian louboutin outlet mall
coach purses outlet
louis vuitton handbags outlet
michael kors outlet
louis vuitton 2014
ugg sale
uggs australia
ugg black friday 2014
louis vuitton replica
louis vuitton outlet
coach factory online
michael kors sale
burberry bags
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
uggs australia
ugg boots clearance
oakley sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet online
coach factory outlet
coach outlet
uggs outlet
louis vuitton purses
burberry scarf
christian louboutin outlet
burberry bags for sale
christian louboutin shoes
lv handbags
michael kors purses
michael kors bags
burberry sale
michael kors handbags
louis vuitton bags
the north face jackets
polo ralph lauren
michael kors
coach factory outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses cheap
8
chenshuizhe
|
нерегистриран
24 септември 2014, 10:50
0
0
christian louboutin
louis vuitton replica
north face mens jackets
christian louboutin sale
ugg black friday
lv handbags
burberry sale
michael kors
coach purses
michael kors outlet stores
oakley sunglasses outlet
christian louboutin
coach handbags
coach outlet stores online
coach outlet online
oakley sunglasses outlet store
michael kors outlet online
coach factory outlet
ugg boots
coach outlet online
coach outlet
coach handbags new 2014
coach purses
christian louboutin
coach outlet store online
cheap uggs
louis vuitton outlet
michael kors handbags
coach outlet
louis vuitton bags
coach outlet stores online
louis vuitton outlet online
black friday deals
north face black friday
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
Coach Factory
louis vuitton diaper bag
black friday
the north face
burberry outlet
burberry outlet
louis vuitton outlet
coach factory
black friday 2014
oakley sunglasses discount
north face black friday 2014
coach factory online
black friday deals
cheap north face jackets
louis vuitton luggage
coach outlet
ralph lauren sale
burberry sale online
polo outlet
the north face outlet
christian louboutin shoes on sale
uggs for men
coach outlet
coach factory outlet
christian louboutin outlet
ugg boots cheap
black friday deals
louis vuitton speedy
burberry outlet stores
ugg outlet
coach purses
burberry sale
coach usa
coach factory outlet
coach factory
coach outlet
north face backpacks
michael kors black friday
ralph lauren
coach factory outlet online
coach factory online
uggs australia
coach outlet
michael kors bags
coach factory online
coach black friday
black friday
burberry outlet stores
the north face jackets
coach black friday 2014
christian louboutin outlet
Coach Factory Outlet
michael kors black friday 2014
www.louisvuitton.com
ugg outlet
louis vuitton backpack
oakley sunglasses sale
michael kors outlet online
sunglasses for men
polo ralph lauren outlet
coach factory outlet
coach factory online
ralph lauren
coach outlet
christian louboutin sale
uggs for women
coach bags
christian louboutin outlet
canada goose black friday
ralph lauren outlet online
coach factory
christian louboutin shoes
north face outlet store
coach factory outlet online
coach handbags new 2014
ralph lauren outlet
burberry outlet online
canada goose black friday
louis vuitton bags on sale
louis vuitton handbags
ralph lauren outlet
coach purses
coach factory outlet
christian louboutin
louis vuitton neverfull
Coach Factory Outlet Online
coach handbags new 2014
burberry outlet
ralph lauren
north face black friday
louis vuitton black friday 2014
the north face outlet
coach outlet usa
michael kors outlet
ugg boots on sale classic
coach handbags new 2014
ugg black friday
louis vuitton outlet
michael kors outlet store
louis vuitton handbags
michael kors outlet store
black friday 2014
north face black friday 2014
designer handbags
north face mens jackets
louis vuitton outlet
uggs australia
north face women's jackets
ralph lauren outlet
ugg sale
michael kors black friday 2014
north face jackets
coach factory outlet
black friday
louis vuitton outlet stores
coach outlet store online
burberry bags on sale
black friday 2014
cheap uggs
authentic louis vuitton handbags
coach outlet store online
burberry scarf sale
burberry outlet
burberry scarf sale
uggs for men
christian louboutin shoes
lv speedy
coach handbags
ralph lauren polo outlet
michael kors outlet stores
coach outlet
michael kors outlet online
louis vuitton luggage
canada goose black friday 2014
black friday
christian louboutin outlet online
coach factory
lv outlet
michael kors handbags outlet
louis vuitton belt
ralph lauren polo outlet
polo outlet
coach factory outlet online
michael kors outlet online
christian louboutin
coach handbags new 2014
louis vuitton outlet online
coach factory
ralph lauren bedding
coach outlet store online
coach bags
louis vuitton sunglasses
michael kors outlet store
oakley store
louis vuitton outlet
polo outlet
cheap coach purses
designer bags
coach handbags new 2014
black friday sales
michael kors handbags
oakley sunglasses
coach factory
lv outlet
michael kors outlet online
coach black friday
louis vuitton 2014
michael kors outlet stores
black friday 2014
coach factory outlet
black friday sale
coach outlet
cheap ugg boots
michael kors outlet
christian louboutin shoes
ugg boots sale
Coach Outlet
discount oakley sunglasses
louis vuitton backpack
burberry bags
black friday sale
michael kors
michael kors outlet
coach handbags new 2014
black friday deals
oakley glasses
black friday sale
louis vuitton wallet
black friday deals
coach factory outlet
burberry outlet
ugg boots sale
michael kors outlet online
north face outlet
michael kors outlet
michael kors black friday
black friday ads
coach handbags new 2014
north face outlet
coach outlet store online
michael kors outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton backpack
prescription sunglasses
north face backpacks
ugg sale
ralph lauren
louis vuitton neverfull
cheap oakley sunglasses
lv outlet
michael kors black friday
the north face backpacks
north face coats
coach factory store online
ralph lauren outlet
burberry outlet stores
louis vuitton black friday 2014
burberry outlet online
coach factory store
Coach Factory Online
canada goose black friday 2014
louis vuitton black friday
north face jackets
coach factory outlet
uggs on sale
michael kors outlet store
louis vuitton handbags
louis vuitton black friday
north face coats
michael kors
coach black friday 2014
coach factory online
christian louboutin outlet store
black friday sale
michael kors bags
louis vuitton purses
the north face outlet stores
the north face sale
louis vuitton black friday 2014
coach outlet store online
christian louboutin outlet shoes
louis vuitton outlet
coach black friday 2014
michael kors
oakley sunglasses
louis vuitton wallet
coach black friday
coach factory outlet online
the north face jackets
ralph lauren home
the north face outlet
uggs outlet
Coach Factory Outlet Store
michael kors outlet stores
black friday 2014
coach outlet store online
louis vuitton black friday
louis vuitton outlet stores
burberry outlet california
burberry handbags
oakley sunglasses wholesale
louis vuitton bags
michael kors outlet
the north face sale
louis vuitton 2014
designer handbags
ugg boots on sale classic
burberry scarf
michael kors black friday 2014
the north face outlet locations
coach purses
burberry outlet online
coach outlet
coach handbags
ugg black friday 2014
coach outlet store online
christian louboutin outlet mall
coach purses outlet
louis vuitton handbags outlet
michael kors outlet
louis vuitton 2014
ugg sale
uggs australia
ugg black friday 2014
louis vuitton replica
louis vuitton outlet
coach factory online
michael kors sale
burberry bags
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
uggs australia
ugg boots clearance
oakley sunglasses
michael kors handbags
michael kors outlet online
coach factory outlet
coach outlet
uggs outlet
louis vuitton purses
burberry scarf
christian louboutin outlet
burberry bags for sale
christian louboutin shoes
lv handbags
michael kors purses
michael kors bags
burberry sale
michael kors handbags
louis vuitton bags
the north face jackets
polo ralph lauren
michael kors
coach factory outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses cheap
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно