Скандал във ВСС заради случайното разпределение във ВАС
Според Светла Петкова бившият инспектор Незабравка Стоева не може да бъде председател на Комисията за връзки с ИВСС, защото Конституцията забранявала два последователни мандата
Скандал във ВСС заради случайното разпределение във ВАС

Скандал, какъвто дори старият състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) не помни, се разрази на днешното заседание на съвета по повод проверката за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд (ВАС).

Всичко започна с писмо, което председателят на ВАС Георги Колев внесе за обсъждане като извънредна точка в днешния дневен ред. Става дума за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към ВСС и предотвратяване на конфликта на интереси, която на 18 март извърши проверка на случайното разпределение на делата във ВАС.

На свое заседание през февруари Комисията взе решение да извърши проверки на случайното разпределение на делата във ВАС, Върховния касационен съд и Софийския градски съд. Проверките във ВАС и ВКС бяха направени съответно на 18 и 29 март, а тази на СГС предстои – определената дата е 8 април.

Във връзка с ревизията във ВАС председателят на комисията Незабравка Стоева е изискала допълнителна информация от Георги Колев, а именно - колко са командированите магистрати във ВАС, колко и кои лица имат администраторски права, кои лица имат пароли за достъп до системата.
Шефът на ВАС се оплака, че на 18 март в съда са  отишли на проверка 10 души, от които познавал само Незабравка Стоева, инспекторът Димана Йосифова и IT специалистът на ВСС Валери Михайлов. За останалите седем души нямал никакви данни, не му били представени поименно, научил, че сред тях има представители на две неправителствени организации – Българския институт за правни инициативи (БИПИ) и Програма за развитие на съдебната система (ПРСС). Председателят на ВАС заяви, че все още няма констатации от проверката, попита защо едва сега му е пратено това писмо с допълнителни искания, а не е сторено по-рано, как са избрани тези две НПО, защото останалите, които членуват в Гражданския съвет към ВСС, не знаят за това, как и по какъв начин са определени членовете от комисията към ВСС, които да участват в проверката, има ли въобще регламент, по който да се извършат тези проверки. Тук Георги Колев изброи какви са правомощията на Комисията за конфликт на интереси според правилника на ВСС. Според него, там никъде не пише, че Комисията извършва проверки за случайното разпределение на делата. В тази връзка Колев поиска да знае на какво основание Комисията е решила, че е компетентна да извърши тези проверки. Този тип ревизии трябвало да се извършат от Комисията "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика". Няма нормативно основание за такава проверка, отсече Георги Колев и заключи, че забелязва тенденциозност в проверката.

След речта на Колев членове на ВСС един през друг започнаха да вземат думата, за да изразят възмущение от проверката на Комисията за конфликт на интереси и участието на НПО в нея.
Главният прокурор Сотир Цацаров също попита на какво основание участват НПО и защо точно тези две организации са избрани. Добави, че никога не би си позволил да не допусне членове на ВСС да извършат проверка, но не би допуснал представители на НПО. "Ние изземваме функциите на Инспектората към Висшия съдебен съвет или какво? Ако създавате обществена публичност, помислете как се чувства проверяваният", заключи Цацаров.

Скандално остро и категорично прозвуча изказването на Светла Петкова. Най-напред тя поиска комисията да преразгледа решението си за проверките, изтъкна, че проверката е извършена от "една нищожна комисия", защото Незабравка Стоева, като бивш инспектор, не можела да бъде председател на Комисията за връзки с Инспектората към ВСС, тъй като "в Конституцията се казва, че не може два последователни мандата". От думите й стана ясно, че според Светла Петкова длъжността на инспектор към ИВСС и постът на председател на Комисия в съвета, която отговаря за ИВСС, е едно и също.

На свой ред Галя Георгиева поиска всеки член на съвета да каже дали членува в неправителствена организация и ВСС да се погрижи да научи как се финансирали НПО, защото това създавало зависимости.

Мария Кузманова пък попита защо е имало списък с дела, чието случайно разпределение е трябвало да бъде проверено във ВАС и как са избрани тези дела.

Главният инспектор Ана Караиванова припомни, че преди година на посещение в ИВСС със съдействието на Посолството на САЩ била съдебна администраторка. Извършили подобна проверка заедно с неправителствена организация, която имала експертиза за случайното разпределение на делата, каза Караиванова и заключи, че членовете на ВСС имат не по-малко права от тези на американката. По този начин тя подкрепи правото на членовете на съвета да извършват проверки. Главният инспектор изрази учудване от тълкуването на конституцията, което направи Светла Петкова.

След като всички заинтересовани се изказаха, накрая думата взе Незабравка Стоева. Тя започна с това, че ще преглътне обидите и тона по неин адрес, но действията на комисията не са по нейни лични решения. Припомни на Георги Колев, че Годишната програма на съвета е приета с решение на ВСС и именно в тази програма се предвижда комисията, която тя председателства, да извърши проверки на случайното разпределие на дела. Не само това, има и График за изпълнение на неотложни мерки във връзка с Механизма на сътрудничество, приет от правителството, където изрично се казва, че трябва да се провери случайното разпределение на делата във ВАС, ВКС и СГС с оглед изготвянето на оценка на риска от манипулации на системата. Нещо повече, както в Графика, така и в Годишната програма е залегнало участието на външни експерти. Представителите на БИПИ и ПРСС не са имали физически достъп до системата във ВАС, поясни Незабравка Стоева. Всички техни искания са били отправени по надлежния ред. Същевременно тя отговори и на друг упрек на Георги Колев – още в началото на годината Комисията е изготвила методология, по която да се извършват проверките, с която се въвеждат еднакви правила за ревизиите. Тази методология е била пратена на всички административни ръководители и на Гражданския съвет към ВСС. Незабравка Стоева добави, че по същата методология е извършена и проверката във ВКС, където също са участвали представители на БИПИ и ПРСС, но възражения от страна на ВКС няма.

По отношение на избора на двете НПО, Незабравка Стоева каза, че БИПИ е избрана заради натрупания опит в проверките на случайното разпределение. А ПРСС има много добра съвместна работа с ВСС и затова в началото на годината съветът й връчи наградата. Междувременно е било получено писмо от НПО-Разград, които са изявили желание да участват в едни бъдещи проверки.

Незабравка Стоева изброи и лицата, които са участвали в проверката във ВАС. Това са тя самата, Димана Йосифова от ИВСС, трима експерти от ВСС и двама представители на НПО. Стоева отбеляза, че е имало съпротива от административните ръководители за проверки за случайното разпределение на делата, но тя не може да разбере тази мнителност. Идеята на проверките е да се разсеят съмненията при прилагането на софтуера за случайно разпределение. Припомни, че наскоро у нас е имало мисия на Европейската комисия и един от въпросите, които са поставили експертите, е именно какво ВСС прави по отношение на случайното разпределение на делата. "Отдъхнахме си, защото можехме да кажем, че наистина работим по случая, извършена е вече една проверка, т.е. предприемаме наистина реални мерки", каза още Стоева. Добави, че докато е член на ВСС ще продължи да работи с НПО при установени правила.

По отношение на списъка с дела, които са били проверени, Стоева обясни, че една част от тях са избрани произволно, друга са били посочени от НПО, а трета е по медийни публикации, в които се твърди, че има нарушение на случайния принцип.

И не на последно място, петимата членове на комисията – тя, Галя Карагьозова, Васил Петров, Калин Калпакчиев и Камен Ситнилски са теглили жребий за проверките. ВАС се е паднал на Незабравка Стоева, ВКС – на Галя Карагьозова, а СГС – на Калин Калпакчиев.

Георги Колев обаче каза, че не е получил отговори на нито един от въпросите. Повтори, че хората са били 10, а не по-малко и заяви, че е готов да го докаже с камерите в съда. Каза, че не е получавал методологията за проверката, нито пък списък с участниците в нея.

Калин Калпакчиев се опита да защити Незабравка Стоева като изтъкна, че колегите му проявяват "подчертано неетично и грубо" отношение към нея.

След което главният прокурор каза, че тогава ще иска комисията да извърши проверка и на случайното разпределение на делото САПАРД в Софийския апелативен съд, така, както той е бил разпоредил проверка на разпределението на същото дело в прокуратурата. Цацаров не уточни кое от двете дела САПАРД има предвид. Едното на първа инстанция бе председателствано от Георги Колев, докато бе шеф на СГС, а другото на втора инстанция отиде при Калин Калпакчиев, който сега е член на съвета.

Тук се намеси Ана Караиванова като каза, че ИВСС е извършил проверка на делото САПАРД, в това число и на неговото разпределение и нередности не са открити. Сотир Цацаров отговори, че ще говори с председателя на ВКС проф. Лазар Груев той да разпореди проверка на делото САПАРД.

И тъй като времето напредваше, а някои членове на съвета бързаха да приключат (например Румен Боев, който предложи да се определи срок на изказванията, защото можели да продължат и утре), Камен Ситнилски, който днес председателстваше заседанието, сложи край на дискусиите и поиска конкретни предложения.

Георги Колев предложи отсега нататък проверките да бъдат извършвани от Комисията "Професионална квалификация, информационни технологии и статистика" с председател Румен Георгиев.

Светла Петкова отново се намеси и предложи следното – ВСС да отмени решението на Комисията за конфликт на интереси за извършване на проверки, а самата комисия да преразгледа решението си за избор на председател – т.е. за избора на Незабравка Стоева. Защото, според Петкова, решението на Комисията било не само нищожно, но и незаконосъобразно. И тя цитира Правилника за дейността на ВСС. Дори постави под съмнение компетентността на Незабравка Стоева, а и на останалите двама, които трябва да извършат проверки, защото никой от тях не бил се занимавал със случайно разпределение на дела, а това било сложно нещо, отнемало време, не можело всеки да го прави.

Тук главният прокурор подкрепи Стоева. Каза, че я познава още от времето като инспектор, виждал я е как работи и знае, че разбира от случайно разпределение на делата.

Пак думата взе Светла Петкова, която предложи още нещо – ВСС да промени Годишната си програма като изземе възможността Комисията на Незабравка Стоева да извършва проверки и да се възложи на ИВСС тази работа.

Изненадващо се намеси Васил Петров, който призова колегите си да спазват добрия тон като същевременно каза, че на сто процента подкрепя Комисията за конфликт на интереси. Припомни, че решенията за проверки са взети напълно единодушно и че тази комисия трябва да продължи с проверките.

Юлия Ковачева добави, че целият този дебат сега бил излишен, защото все още не е готов докладът от проверките и членовете на съвета не знаят какво ще пише вътре. Тя изрази недоумението си от това защо сега се реагира толкова бурно на нещо, което още никой не е видял и не знае какво ще пише в него. Ковачева предложи всички въпроси, поставени от членовете на съвета да бъдат обсъдени след изготвянето на доклада.

На заседанието не присъства председателят на ВКС проф. Лазар Груев, който е в Силистра на представянето на годишния отчет на окръжния съд. Нямаше я и Галя Карагьозова. В крайна сметка с 15 гласа "за", 4 "против" и двама "въздържали се" ВСС одобри предложението на Георги Колев за в бъдеще проверките за случайното разпределение да се извършат от Комисията на Румен Георгиев, макар справка в Правилника за дейността на ВСС, който бе многократно цитиран на заседанието, показа, че и тази комисия няма разписано правомощие да прави проверки за случайното разпределение на делата. Иначе по вече извършените във ВАС и ВКС ще бъдат изготвени доклади от Комисията на Незабравка Стоева.
 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
184
И още
|
нерегистриран
11 април 2013, 00:24
0
0
В доклада е записано, че е възможно от друга инсталация на програмата да се разпечатва протокол за случайното разпределение с "правилния съдия". На практика влизанията в системата се пазят в незащитени файлове, които могат да се редактират с текстов редактор.

Според констатациите председателя на ВАС Георги Колев трябва да утвърди вътрешни правила за случайното разпределение на делата (ако няма такива), така че да се получи оптимална защита на софтуера, разпределящ делата. Така ще може да се осигури сигурност на паролите, периодичната им смяна и поверителността им. Другите препоръки са свързани с неясните правила, по които се формират тричленните, петчленните и седемчленните състави на съда.Ами сега?!Ще има ли оставка на Колев,както имаше за прокурорите от ВКП и ВАП?!
183
От приверката на ВАС
|
нерегистриран
11 април 2013, 00:21
0
0
Софтуерът, който се използва за случайното разпределение на делата във Върховния административен съд (ВАС) и в почти всички съдилища в България (Law-choice), позволява манипулация при избора на съдията, който ще гледа делото.  Едно и също дело може да бъде разпределено от софтуера няколко пъти и определя различни съдии докладчици. Възможно е да се манипулира натоварването на отделните съдии, така че делото да се падне при най-ненатоварения, без това да оставя следи.
182
Представляващата ВСС
|
нерегистриран
09 април 2013, 12:13
0
0
Днес Представляващата ВСС по БТВ не можа да даде никаква логична причина, защо ВСС си е отменило собственото решение и е подменило първоначално определената комисия за проверки по заповед на Георги Колев . Комисията била формирана от ИТ специалисти , експерт от ВСС, членове от ВСС и специалисти от НПО, е какво адже ба тогава й е било на тази комисия та трябваше да се смени с Георгиев?!Позволихте една Владимира Янева да ви направи на смешници, пълна излагация!
181
*********************
|
нерегистриран
09 април 2013, 05:14
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
180
мда
|
нерегистриран
08 април 2013, 17:06
0
0
Какво значение има сега коя комисия ще проверява? И ако точно сега има такова огромно значение, това означава, че комисията за конфликт на интереси ................. е "подборно" избрана също. Разочарована съм силно наистина, че никой не разсъждава, а всеки "грачи" за собствената си позиция без да се съобразява с правото и с принципите. С какво едната комисия е по-лоша от другата?
179
бумеранг
|
нерегистриран
08 април 2013, 16:38
0
0
Независимо от решенията на правителството и съвета, независимо от факта, че проверките вече са започнали, на заседанието в четвъртък Георги Колев постави под съмнение целия процес и поиска в бъдеще проверките да се извършват от Комисията по информационни технологии, чиито председател е Румен Георгиев. ВСС прие това и днес тази Комисия трябваше да влезе в СГС и да извърши проверка на случайното разпределение.
Тази сутрин от ВСС се обадили на БИПИ да кажат, че проверката се отлага. Мотивът вероятно е, че Комисията по информационни технологии ще трябва да изготви процедура, по която да направи проверката в СГС. Същевременно ръководството на СГС днес изпрати писмо до ВСС, в което изразява готовност да съдейства за извършването на проверките.
В тази връзка представители на БИПИ днес са отишли в Софийския градски съд. Председателят на съда Владимира Янева преценила, че като административен ръководител може да допусне БИПИ до системата. "От съда ни оказаха пълно съдействие за извършване на проверката. Държа да подчертая, че ние сме независима организация и като такава извършваме своя собствена проверка, след което ще излезем с доклад, който ще предадем на Висшия съдебен съвет", обясни за "Правен свят" Христо Иванов, програмен директор на БИПИ.
178
От БХК днес
|
нерегистриран
07 април 2013, 22:54
0
0
В четвъртък ВСС доказа, че не само презира (мнението на) гражданското общество, но и че за него в действителност (присъствието на) гражданското общество е причина да обявява собствените си актове за „нищожни”. ВСС, водени от председателя на ВАС – обвързания с Цветанов-Борисов Георги Колев, и главният прокурор, решиха, че проверката за случайното разпределение на делата и командироването във ВАС трябва да се анулира, защото в нея участвали като наблюдатели представители на НПО, членове на въпросния Обществен съвет към ВСС. До каква перверзност може да достигне един орган.

Докато институционализирано се преструва, че се „съветва” с обществото, ВСС реално третира неговите представители като „порок”, който е „основание” да отмени една, явно, бодяща проверявания проверка. Няма съмнение, че причината всъщност е откритото от проверяващите, в това число представителите на НПО, което би попречило на Георги Колев да продължи безнаказано да злоупотребява с разпределението на делата и командироването, за да осигурява на лобитата, които го контролират, желания резултат по дела, а на себе си – съпорта на кръг от зависими „сътрудници”.
177
DreadKnight
|
нерегистриран
07 април 2013, 22:08
0
0
А истина е, че ако имаше келепир в ССБ така хубаво щяха да им се надупят и да го поемат, както направиха това за Цвинокио и г.рберастите... Тези двамата са срам за съдебната система, а наглостта им - и тази, на платените им драскачи, край няма, но и техният ред ще дойде...
176
нота бене
|
нерегистриран
07 април 2013, 21:27
0
0
Единствено те двамата не се над.пиха и не станаха подлоги на ССБ и подобни изчадия!
175
..
|
нерегистриран
07 април 2013, 21:09
0
0
Ще дойде видов ден и за двама ви!!
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно