Съдебната тема в медиите
Съдебната тема в медиите

БТА

Административен съд София - град отмени критерий от Правилата за приемане на деца в ясли и детски градини в София

Димитър Абрашев
Административен съд София - град отмени критерий от Правилата за приемане на деца в ясли и детски градини в София, съобщиха от съда. Съгласно оспорвания критерий, ако детето има поне един родител/настойник или баба/дядо, които работят в такова заведение най-малко 6 месеца преди заявяване на предимство в Информационната система за обслужване на детските заведения, то получава три точки.
Съдът намира, че в случая е налице дискриминация.
-------------------------
"Монитор"

След жалба от дете родено през 2011 г.

Съдът отмени привилегиите за ясли и детски градини

Административният съд София–град отмени критериите за привилегии от Правилата за приемане на деца в общинските ясли, обединени детски заведения (ОДЗ) и целодневни детски градини (ЦДГ) на територията на Столичната община. Те бяха приети с решение на Общинския съвет от 23.06.2011 г., съобщиха от съда. Според оспорвания текст, ако детето има поне един родител (настойник или баба/дядо, които работят в общинска детска градина или ясли най-малко от 6 месеца преди заявяване на предимство в Информационната система за обслужване на детските заведения, то получава бонус от 3 точки.
Съдът намира, че в случая това е дискриминация по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминацията.
Делото е образувано по жалба на малолетен, роден през 2011 г., чиито родители го представляваха в съда.
Решението на съда може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
Класирането на децата в яслите и детските градини в София е проблем с повишена трудност за много родители, защото местата не стигат. Веднага щом получим официалните документи от съда, ще обжалваме решението. След като се запознаем с него, ще коментираме, обявиха вчера от Столична община.
-------------------------
"Стандарт"

Бебе осъди община за забавачка

Захари Белчев
Момченце, родено на 17 юни 2011 г., спечели дело в Административния съд в София срещу решение на Столичния общински съвет. Малолетното чрез родителите си оспорва в съда критерия, според който в правилата за приемане на деца в общинските ясли и детските градини в София се дава предимство от 3 точки на всяко хлапе, което  има поне един родител, баба или дядо, работещи в общинска забавачка. Според магистратите това представлява форма на пряка дискриминация. Съдиите смятат, че този критерий поставя в по-благоприятно положение определена група деца на базата на роднинска връзка. Те са записали в мотивите си, че при повече желаещи за постъпване в детските заведения от свободните места следва да са налице критерии за прием, които не поставят в неравностойно положение децата едно спрямо друго.
-------------------------
"Сега"

Съдът отмени предимството "роднина" за детските градини в София

Таня Петрова
Софийският административен съд обяви за дискриминационен един от най-спорните критерии за класиране в детските градини на София. Според съда е недопустимо децата да се ползват с предимство и да получават допълнителни точки в класирането, ако някой от родителите им или баби и дядовци са работили в общинско детско заведение в последните 6 месеца. Този показател оказва голямо влияние на класирането, тъй като по него се получават 3 допълнителни точки. Решението обаче може да се обжалва пред Върховния административен съд.

Делото е заведено от името на дете, родено през юни 2011 г. Детето е прието в ясла и не е останало извън класирането, но въпреки това съдът е преценил, че има правен интерес, защото му предстои кандидатстване и за детска градина. Съдът е преценил аргументите на жалбоподателя за основателни. Записването с предимство на деца, чиито роднини работят в градините, е случай на пряка дискриминация по признак "заемано обществено положение", категоричен е съдът. В тази посока съдиите са отхвърлили аргументите на Комисията за защита от дискриминация, която също се е произнасяла по подобен казус. Комисията е допуснала критерия "роднини" с аргумента, че това представлява опит за стимулиране на персонала в общинските заведения. Административният съд обаче счита, че е налице пряка дискриминация и тя е абсолютно забранена, независимо дали с нея се преследва оправдана от закона цел.
-------------------------
"Дневник"

Дете на годинка осъди Столичната община за дискриминационен текст в правилата за прием в ясли и градини

Текстът в наредбата за приемане на деца в общинските ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столичната община, който предвижда да се дават три допълнителни точки на децата, чиито родители или баба и дядо работят в подобно общинско заведение, е дискриминационен. До това решение е стигнал на 11 ноември състав на административният съд на София, съобщиха от институцията днес.

Магистратите намират така посочения критерий за дискриминационен, тъй като "поставя в по-благоприятно положение определена група деца на базата на роднинска връзка с лице, заемащо определено обществено положение". Съдът е постановил правилото, гласувано с Решение № 381 на Столичния общински съвет от 23 юни 2011 г., да бъде отменено.

Делото пред административния съд на София е образувано по жалба на момченце, родено на 17 юни 2011 г., което е било представлявано в съда от родители си. При взимането на решението си, магистратите са взели предвид становището на отдел "Закрила на детето" в дирекцията за социално подпомагане, че с оглед осигуряване на възможност за нормално личностно развитие и социално утвърждаване на детето-жалбоподател е необходимо то да посещава детско заведение.

От административния съд не са приели за основателен аргумента на общината, че този текст е заложен в правилата за прием, за да се стимулира заетостта в сферата на образованието, предвид ниските заплати. Магистратите приемат, че може да има правила, които да "пресяват" кандидатите за общинските ясли и детски градини, когато желаещите да постъпят в тях са повече от местата, но те трябва да са обективни и да не поставят в неравностойно положение децата едно спрямо друго.

"Наличието на някаква привилегия би била оправдана при т.нар. "социални критерии", поради самото им естество, но не и по отношение на общите критерии, които следва да са еднакви по отношение на всички лица", се казва още в мотивите на съда. Решението на административния съд може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
-------------------------
"Медиапул"

Дете на година и половина осъди Столична община за дискриминация

Отменен е оспорваният "роднински" критерий за класиране в детски градини

Куриозно на пръв поглед дело, заведено от името на дете на година и половина, доведе до обявяване за дискриминационен на един от най-спорните критерии за класиране в софийските детски градини. Административен съд София – град постанови, че е недопустимо децата да се ползват с предимство и да получават допълнителни точки в класирането, ако някой от родителите им или баби и дядовци са работили в общинско детско заведение в последните 6 месеца.

Делото е заведено от името на Ф.Н.Е., роден на 17 юни 2011 г. срещу правилата за приемане на деца в общинските детски заведения в София, приети с решение на Столичния общински съвет на 23 юни 2011 г. Съдът се съгласи с аргументите на родителите, действащи като законни представители на малолетния Ф.Н.Е., че оспорваният критерий, даващ предимство от три допълнителни точки за класирането на детето, ако то има поне един родител (настойник) или баба/дядо, които работят в общинска детска градина или детска ясла най-малко 6 месеца преди заявяване на предимство, представлява форма на пряка дискриминация - по смисъла на чл. 4, ал. 2 от Закона за защита от дискриминацията.

Детето, "завело" делото, е прието в ясла и не е останало извън класирането, но въпреки това съдът е преценил, че има правен интерес, защото му предстои кандидатстване и за детска градина. Записването с предимство на деца, чиито роднини работят в градините, е случай на пряка дискриминация по признак "заемано обществено положение", постанови съдът.

Съдиите са отхвърлили аргументите на Комисията за защита от дискриминация, която по-рано се е произнесла по подобен казус, допускайки критерия "роднини" с мотива, че това представлява опит за стимулиране на персонала в общинските заведения.
Решението на Административния съд в София може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд.
-------------------------
"Дума"

Предрешен избор за главен прокурор

ВСС реши гласуването за обвинител номер едно да е без бюлетина
Новият главен прокурор ще бъде избран с електронно гласуване. Висшият съдебен съвет взе това решение на извънредно заседание вчера, след като обсъди дали да се промени начинът на гласуване. По време на дебати от час и половина членовете на ВСС изтъкваха аргументи, че електронното гласуване няма да гарантира прозрачност и равнопоставеност на всички кандидати, както и че електорнната система осигурява тайната на вота.
Решението на практика предрешава вота, тъй като при трима кандидати за поста, след като се гласува за първия, всички членове на съвета ще знаят каква е подкрепата, която той е получил.
Членовете на съвета не обсъдиха искането на един от кандидатите - Сотир Цацаров, да бъде променен редът, по които ще бъдат гласувани номинираните. Преди три седмици той поиска това да се случва не по реда на постъпване, както е записано в правилата, а чрез жребий "за да се избегнат съмненията за фаворизиран кандидат".
Трима членове на съвета - Камен Иванов, Калин Калпакчиев и Галина Карагьозова, внесоха предложение наследникът на Борис Велчев да бъде избран с бюлетина.
В началото на ноември членовете на съвета приеха правила за избор на главен прокурор и председатели на Върховния административен и Върховния касационен съд.
-------------------------
"Банкер"

Културен шок за прокуратурата и Цветанов

Цветан Цеков-Карандаш лично надписал картина за Игор Марковски, която по-късно МВР задържа като заподозряна по делото.

Румен Савов
Спецкурс по кратка история на изкуството, изглежда, ще трябва да преминат МВР и прокуратурата след фиаското, което претърпяха по делото срещу Игор Марковски и Димитър Фицов, организирали търг за картини. През май 2010 г. фирмата им "Аполон и Меркурий" организира търг за творби на български художници под наслов "Класиката днес". Аукционът обаче беше се провалил, след като в грандхотел "София" нахлуха служители от "Икономическа полиция" при СДВР, които задържаха Марковски, Фицов и присъстващите в залата. Двамата бяха обвинени, че са планирали продажба на 52картини, без да са имали разрешение за това от Министерството на културата. Заместник градският прокурор Бисер Кирилов поиска Марковски и Фицов да бъдат осъдени на по шест месеца условно и да им бъдат наложени минимални глоби от по 1000 лева.
Две години и нещо след акцията на МВР срещу аукциона Софийският градски съд (СГС) оправда във вторник (11 декември) подсъдимите организатори на търга Марковски и Фицов. Съдиите прецениха, че двамата са невинни, защото нито една от въпросните картини не отговаря на критериите за културно-историческа ценност. Наредба №3 на Министерството на културата от 2009 г. за реда за извършване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности сочи, че творбите трябва да са създадени преди повече от 50 години и да са на стойност не по-малко от 300 000 лв., за да бъдат класифицирани в категорията културно-историческо наследство. Едва при наличието на това условие организаторите на търга са длъжни да поискат сертификат от Министерството на културата, преди да обявят аукциона.
Веднага след акцията вътрешният министър Цветан Цветанов каза, че на аукциона "би могло да се реализира продажба на картини с неясен произход, а може да са откраднати от предишни собственици". Освен това той видя в шумната акция възможност за полицията да контролира подобни прояви. "Просто е необичайно, защото досега всички търгове, които са провеждани, невинаги са съответствали на законодателството, но просто не е бил осъществяван съответният контролен механизъм", заяви той.
Подозренията, че на търга се предлагат откраднати картини, обаче така и не влязоха в обвинителния акт срещу организаторите. След акцията министър Цветанов конкретизира, че там е имало една крадена картина. Платното било рисувано от български художник през 1965 г., а авторът живеел в чужбина. Според криминалистите картината е била открадната през 2008 година. Става въпрос за платното "Катедрала"на Никола Манев, рисувана в Париж през 1965 година. Картината има доста интересна криминална биография, но организаторите на търга нямат никакво участие в нея. Според обвиняемите Марковски и Фицов има документи, които показват, че "Катедрала" всъщност е била продадена на търг на аукционна къща "Виктория"със собственик Павел Тодоров на 9 април 2009 година. Картината дори е била публикувана и в каталога им. Купувач е Стойо Пиронков, син на художника Енчо Пиронков, който през 2010 г. я донесъл на аукциона на "Аполон и Меркурий", за да я продаде. На фона на тази история без отговор остава въпрос защо ако МВР е знаело за кражбата, не е спряло картината още на първия търг?
Още по-любопитна е неофициалната информация, изтекла по време на делото, че акцията на МВР е предприета след докладна записка на служителя на полицията Д. Димитров. В нея той твърдял, че в търга ще участват творби на чуждестранни автори, а каталогът на картините се предоставял почти нелегално преди аукциона само на лица, които щели да участват в него. В търга обаче не е включена нито една картина на чуждестранен автор, а всичките 92 платна са нарисувани от български художници.
Първият знак, че делото, заведено след шумната акция на МВР, върви към провал, дойде през лятото на 2011 година. Тогава 40 от "арестуваните" 92 картини бяха върнати на тръжната къща "Аполон и Меркурий". Те бяха освободени, защото не представлявали материал по делото. И стана ясно, че критериите на обвинението и на МВР, според които платната са окачествени като културно-исторически ценности, са неясни. Вероятно един от тях е бил, че картината става ценност, ако авторът й е починал преди години. Според информация от тръжната къща обаче повечето от авторите на "освободените"картини" тогава са били живи, че дори са и известни в чужбина. Две от платната, върнати на къщата, например са дело на художника Ясен Гюзелев, носител на престижни международни награди. В същото време сред задържаните картини имало платна от съвсем неизвестни художници, които славата не е споходила дори и след смъртта им. Сред задържаните картини е и едно платно на Цветан Цеков-Карандаш, починал през 2010 година. Картината обаче била надписана на гърба с дарствен текст приживе от художника лично за Марковски.
След акцията на МВР министърът на културата Вежди Рашидов заяви, че акцията е донесла лоши дивиденти на вътрешното министерство. По-скоро театрите да работят повече, отколкото институциите да правят театри, призова той.
Две години след шумната операция на полицията стана ясно, че "съответният контролен механизъм" всъщност е тотален гаф за вътрешното ведомство. Съдът отмени паричната гаранция на Марковски и Фицов, а иззетите картини, които досега се съхраняваха в Галерията за чуждестранно изкуство, ще бъдат върнати на аукционната къща "Аполон и Меркурий".
Очевидно сега прокуратурата е в незавидната позиция да търси начин за измъкване от ситуацията. Оправдателните присъди на Марковски и Фицов не са окончателни и могат да бъдат протестирани от държавното обвинение пред Софийския апелативен съд. Ако обаче не успеят да го убедят, че са прави, резилът ще е пълен.
-------------------------
"24 часа"

Избират нов главен прокурор по електронен път

Висшият съдебен съвет (ВСС) отхвърли предложението да се гласува с интегрални бюлетини за главен прокурор и изборът ще бъде електронен. Гласуваха 24 членове на съвета, 10 от тях бяха "за", 12 - "против" - 12, двама се "въздържаха".
Изборът ще е на 20 декември, а това означава, че за Коледа ще имаме нов главен прокурор. Кандидатите са трима - Сотир Цацаров, Галина Тонева и Борислав Сарафов
-------------------------
"Дарик"

Магистрат е издавал информация на задържаните за ДДС-измами
 
Магистрат е издавал информация на задържаните за ДДС-измами на "работен обяд". Това каза министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов пред журналисти.

"Аз не мога да повярвам, че магистрат може да обядва със съпричастни към източване на пари от Републиканския бюджет с ДДС схемите", добави министърът. По думите му след този "работен обяд" поведението на заподозрените се е променило. Той посочи, че е информирал изпълняващия функциите на главен прокурор Бойко Найденов за случая. Докато правосъдната система не осъжда адекватно, няма как да върнем доверието на хората и те да търсят помощ от държавата, заяви Цветанов.

Министърът коментира и атентата на летището в Бургас като заяви, че към настоящия момент не е открита българска следа в него. По думите му следственият експеримент за взривяването на автобус е финансиран с помощта на Европол. Целта е да се възпроизведе всичко, което се е случило по време на терористичния акт.

Министърът откри коледното издание на Национална благотворителна кампания за подпомагане на децата на загиналите и пострадалите при изпълнение на служебните задължения служители от системата на МВР.
-------------------------
"bTV web"

ВСС "бетонира" съмнителните правила за избора на главен прокурор

След два дни кадровиците ще изберат наследника на Борис Велчев чрез електронно гласуване
Висшият съдебен съвет остави спорните правила за избор на нов главен прокурор. Така първият обвинител в държавата ще бъде гласуван с електронната система на кадровия орган. На извънредно заседание във вторник 12 от членовете на т.нар. "правителство на съдебната власт" гласуваха "за" това решени, десет бяха против, а двама се въздържаха.
Отхвърлено бе предложението гласуването да се извърши с интегрална бюлетина. Извънредната сбирка на кадровиците се наложи, защото миналата седмица част от тях отсъстваха и приемането на правилата пропадна.
Една от причините електронното гласуване да бъде критикувано е, че при трима кандидати за поста, след натискането на бутоните за първия, всички членове на съвета ще знаят каква подкрепата е получил той. Радетелите на идеята за електронно гласуване обаче смятат, че системата във ВСС осигурява тайната на вота.
В началото на миналия месец мнозинството във ВСС промени утвърдените с години правила за избор на "тримата големи" в съдебната власт. Тогава Юлиана Колева, която е бивш депутат от управляващата партия, предложи гласуването да става по поредността на постъпване на номинациите, а не както досега - по азбучен ред. Освен това бе прието, че ще се гласува електронно.
Срещу този регламент "скочи" т.нар. "реформаторско мнозинство" в съвета и се стигна до тежки спорове. Досега ВСС е провеждал всички избори за административни ръководители с повече от един кандидат с бюлетини. Аргументът за електронен вот беше единствено, че живеем в XXI век и трябва да се даде път на новите технологии.
Промените в изборните правила станаха успоредно с внасянето на кандидатурата на сочения за фаворит на изпълнителната власт за поста Сотир Цацаров. Пловдивският съдия обаче предприе ход, с който се опита да отхвърли клеймото – кандидат на властта и изпрати до съвета предложение, с което да гласуването на кандидатите да не се проведе по реда на тяхното постъпване, а чрез жребий.
-------------------------
"Новинар"

Ефективна присъда за насилник на малолетен

18-годишен младеж, който е насилвал сексуално 14-годишно момче в продължение на около 15 месеца, ще лежи 2 години в затвора и ще плати 10 000 лева обезщетение на бащата на пострадалото дете, постанови съдът в Кърджали.
Освен че е мъчил хлапака, баткото е отправял и заплахи, че ако по-малкия се разприказва, ще му разбие главата с камък.
Насилието е продължило в периода от началото на 2011 година до март 2012 година в района на село Горна крепост, община Кърджали.
Въпреки че по време на извършването на престъплението осъденият е бил непълнолетен, той е разбирал деянието си и е можел да ръководи постъпките си, аргументираха решението си магистратите.
В началото на декември ученик от село край Бяла Слатина пък получи условна присъда заради блудство с 13-годишно момче.
Съдът във Враца в този случай не постанови ефективно наказание за непълнолетния, тъй като до полов контакт не се е стигнало.
-------------------------
"Труд"

Калин Калпакчиев: С тази система на гласуване може да няма избор на главен прокурор

При утвърдената система за гласуване при избор на главен прокурор във Висшия съдебен съвет е възможно всичко... може да има избор, може да няма... Това каза пред БТВ съдия Калин Калпакчиев, член на ВСС. По думите му, целта на цялата процедура е да създаде убеждение и у гражданите, и в участниците, а и в Еврокомисията, че е гарантиран прозрачен и напълно проверим законосъобразен избор.
"Напълно възможно е при тези проблеми и въпроси, които не получиха отговор, да очакваме реакции, както от гражданите, така и от кандидатите чрез обжалване. Ще видим и какъв ще бъде коментарът на Европейската комисия, която в доклада от юли каза, че много от близо и много внимателно ще наблюдава избора," посочи Калпакчиев.
Днес Висшият съдебен съвет потвърди спорната процедура за избор на главен прокурор чрез гласуване по електронен път и по реда на внасяне на документите за отделните кандидатури. С днешното решение мнозинството в съвета отказа да преразгледа приетите процедурни правила за избор на главен обвинител и председатели на Върховни съдилища, констатира Калин Калпакчиев. "Основният проблем в него е, че не се преодоляха съмненията в това, че съществуващата във ВСС система за гласуване може да гарантира тайната на вота и че кандидатите за главен прокурор ще бъдат третирани равнопоставено при гласуването."
Според съдията "при тези правила, които създават проблеми със законосъобразността на избора, би могло да се постави в опасност и крайното решение, от гледна точка на неговата атакуемост."
Системата за гласуване във ВСС не гарантира, че всеки един от кандидатите ще бъде подложен на гласуване, отбеляза Калпакчиев. "Всеки от членовете на съвета може да гласува само веднъж "за". С тази система спазването на това правило не може да бъде проверено, ако се гласува за всеки един от кандидатите," добави той.
"От друга страна, ако изборът приключи само с гласуването за първия кандидат, останалите ще бъдат поставени в неравностойно положение. Преките правила и електронната система за гласуване в съвета поставят много основателни въпроси, които не можаха да получат отговор," каза още Калин Калпакчиев.
-------------------------
"Банкер"

Захарни изкушения за правоохранителите

Ганчев и премиерът си разменят сладки приказки, без бизнесменът да предполага, че скоро ще му загорчи.

Огнян Стоенелов
Антимафиотите от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност", изглежда, се пристрастиха към сладкото, след като разбиха поредната организирана група за данъчни далавери при търговията с бяла рафинирана захар. В средата на седмицата ГДБОП проведе спецоперация със закачливото име "Захарно петле", по време на която са задържани петима души.
"Сладката" акция бе проведена под надзора на структурите на Специализираната прокуратура в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Сливен, Благоевград, Ямбол, Перник, Плевен, Разград и Ловеч. Антимафиотите са претърсили 27 адреса, откъдето са иззели счетоводни, банкови и фирмени документи, компютърни конфигурации и пълномощни за търговия със захар. Според официалната информация за акцията в ареста са столичаните Д.Д. (43 г.), С.Т.(40 г.), Д.Б.(43 г.) и В.Р.(34 г.), регистриран за аналогични престъпления. Малко по-късно е задържана и тяхна съучастничка от Стара Загора, 40-годишната Б.П.
Софиянецът Д.Б. вече е регистриран, води невярна счетоводна отчетност, за получаване на средства от бюджета с помощта на неистински документи, а също че не е заявил своевременно неплатежоспособност и неоткриване на производство по несъстоятелност на дружества, уточниха от МВР.
Схемата, по която групата е действала, е позната. Петимата внасяли в страната бяла рафинирана захар като вътрешнообщностна доставка от Гърция. Получатели на стоката били дружества буфери. Те си спестявали плащането на ДДС,след като декларирали фиктивни сделки с фиктивни фирми. Това позволявало дружествата да продават захарта на по-ниска от пазарната цена.
Според МВР групата избягвала плащането на дължимия ДДС и е ощетила държавния бюджет с около 2 500 000 лв. от февруари тази година до момента на разкриването й. Експертите от ГДБОП се шегуват, че тази захар им е много по-сладка от другата, тъй като ги правела конкурентоспособни.
Поредната "сладка" операция обаче изправя антимафиотите и Специализираната прокуратура пред вероятността след многото захар да им пригорчее, ако откритите доказателства се окажат недостатъчни. Нещо подобно се случи и с гръмко проведената спецоперация на ГДБОП и на спецпрокурорите през май срещу бизнесмена и футболен благодетел Гриша Ганчев. Както е известно, той беше посочен като ръководител на организирана престъпна група, създадена за мащабни далавери за милиони с ДДС в производството и търговията със захар. В групата МВР "зачисли" и сина му Данаил Ганчев, Камелия Мирчева, Милко Талев, Ивайло Талев, Тодор Симеонов и Милко Димитров.
Ден след ареста на шестимата мащабите на аферата започнаха да се свиват полека-лека като спукан балон. Когато на 11 май официално бе оповестено, че е направен обиск в "Литекс Тауър", финансовият министър Симеон Дянков се изцепи, че щетите от укритото ДДС за година са били... 200 млн. лева. На следващия ден обаче се оказа, че според сметките на спецпрокуратурата за месец и половина групата е укрила 200 000 лева. Напук на твърденията на шефа на МВР Цветан Цветанов, че захарните дедесари са действали от година, се оказа, че данните за евентуално източените пари са само за около месец и половина. Това го заяви говорителят на спецпрокуратурата Пламен Марков.
Според прокуратурата основният организатор на източването е бил Милко Талев. Той бил посредник при продажбата на захар, произведена в заводите в Девня и Бургас, които са под контрола на "Литекс комерс". Талев намирал транспортните фирми, които превозвали суровината. Парите за захарта били превеждани по сметките на "Симек" ЕООД, с които се разпореждал Талев. Движението по сметките на фирмата се следяло от човек в МКБ Юнионбанк, който се обаждал на Талев, мъжът теглел сумите и ги носел на ръка в офиса на "Литекс комерс". В същата банка са сметките и на други две фирми, участвали в схемата - "Симек трейд" ЕООД и "Офлайн филм", която е собственост на Симеонов. Захарта се превозвала с товарителници, с транспортни документи и фактури, които впоследствие били унищожавани. Така от 10-12 доставки месечно се декларирани едва една-две.
Бизнесменът Гриша Ганчев бе оставен на свобода срещу рекордната гаранция от 300 000 лева. В края на май срещу него бяха повдигнати две обвинения от Специализираната прокуратура. Едното е за ръководител на организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления срещу данъчната система, а другото за закана за убийство към директора на Националната агенция за приходите Красимир Стефанов.
Прокуратурата мотивираше обвиненията си, докато във въздуха все още се носеха гръмките думи на премиера Бойко Борисов към Ганчев: "Мога да уверя г-н Ганчев, че никой няма да бъде пожален по веригата. Мога да му гарантирам и да го убедя, че се работи много активно. Той сега да гледа и да докаже своята невинност".
На премиера отдавна му е простено, че не познава изтънко наказателното правораздаване, въпреки че известно време беше и главен секретар на МВР. Според закона доказателствената тежест пада изцяло върху раменете на МВР и прокуратурата - тоест изключено е обвиняемият да доказва собствената си невинност.
Самият обвиняем престоя 20-ина минути на разпит в ГДБОП и определи случващото се като "кьорфишеци в публичното пространство". Ганчев заяви, че цялата история е пълна със спекулации."Аз съм човекът, който постоянно съм алармирал за злоупотреби", каза той. Според Ганчев част от фирмите, замесени в схеми за ДДС измами, купували продукция от захарните заводи на "Литекс", но основната част от данъка се източвала със стока, внесена от страни от Европейския съюз. "Те купуват от нас 10-20 камиона, но има и стотици, които "прелитат" границата като врабчета. Понеже е вътрешнообщностна доставка, те не подлежат на проверка. Всички бандюги могат да си купят захар от нас. Ние не сме разследващ орган. ДДС в захарния сектор у нас се точи от пловдивски, карнобатски и софийски фирми, аз не се притеснявам от проверката на НАП. Откъде да го укрием това ДДС, като ние сме производители на захар? Производителите на захарта получават суровина, която на входа митницата я обмитява. Няма как корабът да прехвръкне като врабче през границата. Митните сборове се събират още на митницата, докато той търси вътрешнообщностни доставки, които са от разни крадци на ДДС тук и са известни на всички... От Гърция, от Румъния, от Унгария, от Полша вземат, купуват, карат захар тук, циганските фирми, пловдивските, които са по един лев, през тях ги въртят, продават на търговски вериги и точат ДДС-то и го крадат от бюджета, това е цялата истина", заяви ловешкият бизнесмен.
Развитието на "Захарната афера" сетне доказа, че той май е прав. Най-напред в края на юли Апелативният специализиран съд не определи мярка за неотклонение за сина му Данаил. Предходната съдебна инстанция поиска от Данаил Ганчев "парична гаранция" в размер на 100 хил. лева. Бяха свалени мерките за неотклонение и за останалите задържани по случая. Според съда това се е наложило, тъй като не са събрани доказателства за извършени престъпления от обвиняемите.
Междувременно се появи слух, че ударът срещу Гриша Ганчев е заради отказа му да произведе в автомобилния си завод в ловешкото село Баховица 700 коли, които да даде на безценица на държавната администрация и на полицията. Показателно е, че от юли досега няма никакво движение по разследването на неговата "сладка" афера. В резултат на акцията обаче Гриша Ганчев обяви, че за една година ще разпродаде бизнеса си и ще се махне от страната. Може би е пристъпил към реализация на това намерение, тъй като по информация от Комисията за защита на конкуренцията, чешката "Енерго-про" се заинтересувала от контролираната от Гриша Ганчев компания "ВЕЦ-Енергия холдинг".
Ганчев е в правото си сам да реши да продаде или не, както и дали да напусне страната, в която го призовават да доказва невинността си. Поредната разбита група за източване на ДДС при търговия със захар обаче напълно потвърждава неговите обяснения каква е престъпната схема. Човек остава с впечатлението, че МВР сякаш се е вслушало и следвайки описанието му, се е насочило към точните мошеници, записва в актива си нова успешна "сладка" операция.
-------------------------
"Медиапул"

Видно от стенограмата от изслушването му пред ВСС

Цацаров се интересувал от делото за клевета срещу Цветанов, но без да "натиска"

Шефът на Пловдивския районен съд пък бил сигурен, че казусът ще му бъде пратен от ВКС

Борис Митов
Шефът на Пловдивския окръжен съд (ПОС) и фаворит на ГЕРБ за следващ главен прокурор Сотир Цацаров дейно се е интересувал от делото за клевета срещу вътрешния министър Цветан Цветанов, заведено от бившия председател на Съюза на съдиите в България (ССБ) Мирослава Тодорова.
 
Това става ясно от думите на самия Цацаров по време на изслушването му от Етичната комисия към Висшия съдебен съвет (ВСС) миналата седмица.
 
Въпросното дело бе решено в полза на Цветанов в края на октомври от зам.-председателя на Пловдивския районен съд (ПРС) Екатерина Роглекова, след като Върховният касационен съд (ВКС) го прати там заради факта, че Тодорова е съдия от софийския район и е била зам.-председател на Софийския районен съд, който първоначално трябваше да го разгледа.
 
Предстои казусът да бъде разгледан на втора инстанция именно от подчинения на Цацаров съд. Заради близките им взаимоотношения и постоянните похвали, с които Цветанов и премиерът Бойко Борисов "засипват" пловдивския съдия, много магистрати и юристи отдавна смятат изхода на делото за предизвестен.
 
Дори самият Цацаров е споделил с членовете на ВСС, че колегите му в Пловдив били сигурни, че делото за клевета срещу Цветанов ще бъде разпределено точно в техния район. Става въпрос за шефа на ПРС Веселин Хаджиев, с който Цацаров разговарял по темата преди определението на ВКС.
 
"Аз не мога да влия на върховните съдии. Ако трябва да съм честен, председателят на Районния съд беше човекът, който ми каза: "Ще видиш, че това дело ще дойде при нас. Помни ми думата." И то така се случи", заявява кандидатът за главен прокурор пред Етичната комисия в съдебния съвет, видно от стенограмата от изслушването му.
 
От думите му става ясно още, че очевидно Цацаров се е интересувал от материалите по казуса, тъй като, макар и уклончиво, казва на членовете на ВСС, че преди Върховният съд да се произнесе по въпроса с подсъдността, делото не е минало през случайно разпределение.
 
"Ако трябва да кажа нещо друго, но всъщност няма да го кажа, защото ще хвърля камъни в нечия друга градина... Делото не е разпределено на случаен принцип в този съд. Аз протокол там не видях. Но за това дали Пловдив е на случаен принцип...", не успява да довърши Цацаров, тъй като бива прекъснат от друг въпрос.
 
Преди това обаче той категорично заявява, че при разпределянето на делото срещу Цветанов на съдия от Районния съд в Пловдив са били спазени всички изисквания на случайния принцип.
 
"Съображенията, по които е определен точно Пловдивският районен съд, на мен не са ми известни. Не е моя работа да коментирам акта на върховните съдии. В него няма ясни мотиви защо делото идва точно в Пловдив, а не в близък до София съд, какъвто е Перник, но... Дошло е в Пловдив, ще се разглежда в Пловдив. Делото е в РС - Пловдив. Определена е съдия Екатерина Роглекова при стриктно спазване на случайния принцип. Това мога да гарантирам, най-малкото защото имам тези пълни гаранции от страна на административния ръководител на РС – Пловдив. Най-малкото защото, първо, няма дело, което да заобиколи това разпределение и, второ, защото точно по това производство едва ли някои ще си позволи да прави какви и да било нарушения", добавя Цацаров, оставяйки съмнения, че по други казуси все пак е възможно системата за случайно разпределение да бъде манипулирана.
 
Тези съмнения, всъщност, през последните месеци се засилиха сериозно заради няколко конкретни случая, един от които е процесът срещу бившия шеф на Административния съд в Бургас Атанас Вълков. Въпреки че е обвинен само за пране на пари и документни престъпления, в разследването срещу него има данни за манипулации по разпределението на конкретни дела в подчинения му съд.
 
Свидетел дори разказа преди седмица, че по заповед на Вълков е била инсталирана програма на всички компютри в съда, чрез която Вълков е можел тайно да шпионира всеки съдия, деловодител и служител – какво точно прави на компютъра си. Стана ясно също и, че по заповед на Вълков всяка година е била изтривана цялата архивирана информация от случайното разпределение на делата.
 
Публична тайна е, че това е практика и в други съдилища, като например Софийският градски съд, където целият архив от разпределението на делата по времето на председателството на Светлин Михайлов бе изтрита. В момента за системата за разпределение пряко отговаря заместничката на председателката Владимира Янева – Петя Крънчева.
 
На същата позиция в Пловдивския районен съд се намира и съдия Екатерина Роглекова, която оправда Цветанов по делото за клевета с мотива, че той всъщност никога не е твърдял, че Мирослава Тодорова е работила в услуга на организираната престъпност, а просто критикувал работата на магистратите като гражданин с активна позиция.
 
"Смея да кажа и още нещо - никога, по никакъв повод спрямо съдия Роглекова не е упражняван не натиск, съвети, въздействие, или, как да го нарека, под формата на чисто доброжелателен разговор, или нещо такова...", казва още Сотир Цацаров по темата пред ВСС без да уточнява какво точно има предвид под "доброжелателен разговор" и дали подобни "беседи" обичайно се случват в пловдивските съдилища.
 
Той обаче не коментира въпроса колко точно съдии са били включени в случайното разпределение в момента, когато системата е определила точно зам-председателя на ПРС за докладчик по това по-особено дело. Не отговаря и на въпрос дали е получавал някакви обаждания и молби да окаже влияние по хода на процеса, съсредоточавайки отговора си само върху това дали членува в ССБ.
 
"Г-н Узунов (Димитър Узунов – бивш съдия, избран за член на ВСС по предложение на РЗС – бел. ред.): По повод на това дело, което е изпратено по подсъдност, да попитам. Някой обаждал ли Ви се е, влизал ли е в контакт с Вас да оказвате влияние, член ли сте на Съюза на съдиите? От съюза да са Ви търсили, да са търсили контакт с Вас?

Г-н Цацаров: По документи съм член на Съюза на съдиите. Признавам си, че не съм си плащал членския внос от осем години. Става дума и за двете страни. Член съм на Съюза на съдиите от много време, но от един момент насетне съм престанал да плащам членски внос. Не съм изключен. Онзи ден ми изпратиха проект на профил на БИПИ, от който беше видно, че съм. След което проверих в интернет страницата на съюза и се оказа, че съм."
-------------------------
"Труд"

Лечков с оправдателна присъда по делото за 3-то училище

Сливенският окръжен съд оправда бившия кмет на община Сливен Йордан Лечков по обвинение в злоупотреба със служебно положение, съобщи Дарик.
Прокуратурата повдигна обвинението във връзка с оградата на 3-то училище "Д-р Иван Селимински". Според прокуратурата Йордан Лечков е наредил на директорката да прекрати обществената поръчка, като изпълнението е било поето от гражданско дружество.
В 15-дневен срок магистратите трябва да изготвят мотивите за оправдателната присъда, съобщи съдия Мартин Данчев, който е и говорител на съда в Сливен. Присъдата подлежи на обжалване пред Апелативен съд Бургас в рамките на 15 дни.
-------------------------
"Дневник"

Делото за убийството на Стоян Балтов пред приключване

Страхил Василев
Съдебният процес за убийството на студента по фармацевтика Стоян Балтов е на път да приключи на първа инстанция в Софийски градски съд (СГС). Днес съдът назначи две допълнителни съдебни експертизи, а председателят на съдебния състав съдия Петя Крънчева помоли обвинението и защитата да бъдат готови за пледоарии за следващото заседание на 1 март 2013г. Делото се разглежда на първа инстанция вече близо три години - от април 2010г.

Стоян Балтов беше жестоко убит на 5 декември 2008 г. пред дискотека "Амнезия" в столичния "Студентски град". Подсъдими са Александър Данаилов, Вили Георгиев и Светлозар Стоилов. Повдигнатото им обвинение е за умишлено убийство по особено жесток начин, чрез нанасяне на удари с тъпи и твърди предмети, а деянието е извършено по хулигански подбуди.
Съдията Петя Крънчева е заместник-председател на СГС и ръководи наказателната му колегия. Тя върна на прокуратурата делото за убийството на Стоян Балтов през юли 2009 г. заради противоречия във внесения от прокуратурата обвинителен акт, които представляват "сериозна непоследователност в тезата".

"Следващия път ще приключим", каза съдия Петя Крънчева на бащата на убитото момче в края на днешното заседание. През месец октомври тази година тя обяви, че подготовката за пледоарии може да започне още на 6 декември тази година. Това обаче не се случи, защото тогава пред съда не се яви свидетел, а адвокатът на подсъдимия Вили Георгиев поиска да бъдат представени иззетите маратонки на подзащитния му. Маратонките бяха представени днес в залата и защитата имаше възможността да свери информацията си.

През октомври беше приета морфологична експертиза, която беше направена на шест чифта обувки. Три от тях са принадлежали на обвиняемите, а другите три - на свидетели. Според адвоката на Георгиев, маратонките на подзащитния му не са били представяни в съда. Тогава експертите заключиха, че раните по главата и шията на Балтов са били направени от обувки с двоен шев на предната част на подметката.

Свидетелят Даниел Иванов обаче не се яви пред съдебния състав. Съдът реши, че показаният на Иванов не могат да бъдат прочетени. След това тримата обвиняеми отказаха да дават допълнителни пояснения пред съдия Крънчева.

Днес бяха назначени две допълнителни съдебни експертизи - съдебно психиатрична и психологична, и съдебно медицинска. И двете ще бъдат извършени на обвиняемия Светлозар Стоилов. Съдебно - психиатричната ще трябва да установи, дали при Стоилов е налице повишена агресивност, а съдебномедицинската ще трябва да отговори на въпроса, може ли в случай, че той е участвал в нанасянето на ударите по главата на Стоян Балтов, да е причинил уврежданията, довели до смъртта му.
"Смъртта на студента Стоян Балтов е настъпила в резултат на множество кръвоизливи на шията и увреждане на мозъчната тъкан", беше заключението на съдебномедицинската експертиза, която съдът прие на 4 октомври. Тогава експертите заключиха, че точният брой на ударите по главата на студента не може да бъде установен, но смъртта е резултат от тяхната многобройност.

За изготвянето на втората експертиза на експертите ще бъдат дадени два чифта обувки, принадлежащи на Светлозар Стоилов.

Назначаването на двете допълнителни експертизи се случва 12 дни, след като съдът прие друга съдебно - психиатрична експертиза. На заседанието на 6 декември експертите представиха заключението, че тримата подсъдими са в добро душевно състояние.

"Като цяло те не са агресивни, но са действали под влиянието на алкохол", обясниха тогава пред журналисти експертите Тодор Костов и Галин Гергов. След приемането на експертизата те бяха категорични, че трите подсъдими момчета са напълно вменяеми и са съзнавали извършеното от тях. "Това, че са били под влиянието на алкохол не ги оневинява", коментира тогава Тодор Костов.
-------------------------
"Новинар"

Цветанов с писмо до Найденов, пита го за спрените дела

Вътрешният министър Цветан Цветанов пита главния прокурор за спрени дела. Вицепремиерът вече е пратил писмо до Бойко Найденов, който в момент изпълнява длъжността. Това заяви самият Цветанов във вторник.
Поводът за коментара му са изнесените данни от страна на Найденов за над 400 000 спрени дела срещу неизвестни бандити и извършители на кражби. Цветанов даде за пример разследването срещу Тодор Хаджижеков-Тотко Поршето, уличен от МВР като собственик на нелегален цех за цигари. По думите на Цветанов доказателствата по делото са били изключително убедителни.
Делото обаче е прекратено и пратено от Хасково в Благоевград. Вътрешният министър даде за пример и делото за грабеж на трезор на ДСК. То също е било прекратено, а задържаните апаши са освободени. В писмото си Цветанов пита и за "работен обяд" на магистрат, вследствие на което лица за били предупредени за разследването срещу тях.
Конкретният повод е спецакцията "Универсалните" за ДДС измами, след която Цветанов обвини съда в теч на информация. "Аз не мога повярвам, че магистрат може да обядва с лица, които са съпричастни към подобно източване на пари", каза министърът и допълни, че Темида не отсъджа адекватно.
-------------------------
"Труд"

239 260 пъти гледайте си работата

Павлина Желева
Над 400 000 неразкрити кражби, а разследванията за тях са спрени и прашасват в някой прокурорски шкаф или полицейско управление. Как да не се хване за главата и.д. главен прокурор Бойко Найденов? Макар че очевидно не е изненадан от "успехите" в борбата с битовата престъпност, защото призна, че сам няма доверие в МВР да разкрие кражба, от която лично е пострадал.
Всъщност картината е още по-страшна. Делата, които по всяка вероятност никога няма да стигнат до съд, защото не са намерени виновните, са 639 260! Шокиращите данни са официални и за съжаление се очаква
статистиката на позора да набъбне
още до края на годината, защото обхваща само първите шест месеца на 2012 г. И ако 400 000 от тези небъдни дела са за посегателства срещу собствеността, зад останалите близо 240 000 стоят жертви на престъпления от целия спектър на живота, които по-скоро ще дочакат да цъфнат налъмите, отколкото да възтържествува справедливостта.
За да не бъдем обвинени в необосновано черногледство, се налага да споменем още едно число. Само преди 5 г. батакът беше още по-страшен - имаше 961 713 дела с неразкрити извършители. Но ако си мислите, че са намалели, защото МВР и прокуратурата са успели да хванат и да накажат 320 000 от тях, ще сте повече от наивни. Жестоката истина е, че статистиката на неразкритата престъпност "се пооправи", защото десетки хиляди дела бяха прекратени заради изтекла давност. Наказани няма. Справедливост също. А провалът спокойно може да бъде умножен по две, защото, по почина на самия главен прокурор, голяма част от хората дори не отиват в полицията, за да съобщят, че са обрани, нападнати или тормозени.
Тези данни не са тайна, прокуратурата ги съобщава на парламента всяка година. Вярно, докладите са дебели, но изводите са написани в прав текст - сериозен проблем в оперативно-издирвателната дейност на МВР. Отговорът на министерството е, че битовите престъпници непрекъснато се измъкват с условни присъди. Или както казва шефът му Цветан Цветанов: "Каквото и да направи гражданинът, да си залови престъпника и да го предаде на полицията, съдът трябва да произнесе адекватна присъда."
Впрочем наскоро мой съсед лично влезе
в ролята на МВР, прокуратура и съд
след като мъж нападна съпругата му и открадна златните бижута. Уплашена тя позвъни първо на съпруга си. Той дотича до местопрестъплението, впусна се в посоката, в която избягал крадецът, и по описанието на жена си го проследи до кафене. Без всякакво притеснение, че ще бъде заловен, престъпникът бе решил да се почерпи след тежкия трудов ден. След успешното оперативно-издирвателно мероприятие моят съсед пристъпи към обвинение и бързо налагане на наказанието, или с други думи - наби крадеца, взе обратно откраднатите бижута, а по пътя към къщи псуваше бандита наравно с близкото РПУ и цялата държава.
Саморазправата с престъпността е най-страшният вопъл на отчаянието на хората от провала на институциите. А провалът е системен, защото към битовата престъпност се наслагват проблемите по т. нар. знакови дела. След като ставаме свидетели на груби пропуски по важните случаи, какво да очакваме при разследванията за откраднати чанти и ошушкани мазета.
Важният въпрос е какво е решението, как може някой - полицай, прокурор или съдия, да бъде накаран да си свърши работата? Тук няма защо да откриваме топлата вода, защото институции като МВР и прокуратурата със строга йерархия и пирамида от началници имат механизми за контрол.
Работата е там, че рядко влизат в действие. Колко често сте чували за уволнени поради некадърност или мързел полицаи и прокурори?
Това е един от най-големите грехове на прокуратурата, защото по закон ролята е на
"господар на разследването"
Това не е празно клише, защото обвинителят трябва да е двигател и коректив на полицейската работа и да накара разследващите да тичат по горещите следи, вместо да ги тъпчат. Това няма как да стане, като средно на прокурор се падат 228 преписки, 177 дела, 154 съдебни заседания и 516 замразени разследвания от черния списък с неразкритите престъпления.
Как да е иначе, след като почти не останаха прегрешения, които да не са обявени за работа на прокуратурата. Дали сечеш незаконно дърва, или си се ядосал и изклал овцете на съседа, все е престъпление. За тази наказателна вакханалия е отговорен парламентът. Защото в работата му липсва всякаква идея за цялостна наказателна политика на държавата и единственото, което се прави, е да се измислят нови престъпления и да се увеличават санкциите.
А резултатът от груповото недомислие и безотговорност е ясен - държавата е казала на 639 260 жертви на престъпления да си гледат работата.
-------------------------
"Бряг"

62-годишен русенец на съд, предложил подкуп на полицаи

Мъжът първо профучал покрай патрулката, вместо да спре на подадения сигнал
 
62-годишният Пенчо Пенчев от Русе ще бъде изправен пред съда за първи път в живота си, след като опитал да подкупи полицаи. На 16 юли около 11 часа полицаите от РУ "Полиция" в Сливо поле Емил Моллов и Илкяй Сабриев контролирали движението към главен път Русе – Силистра. Забелязали, че лек автомобил "Пежо" изпреварва на пешеходна пътека и подали сигнал да го спрат за проверка. Вместо да спре обаче, шофьорът натиснал педала на газта и продължил по пътя си. Полицаите се качили в колата и тръгнали след нарушителя. След кратка гонка те настигнали возилото. 62-годишният Пенчо Пенчев от Русе, който бил зад волана, осъзнал, че е в нарушение и решил да опита да се спаси. Предложил на униформените банкнота от 20 лева с надеждата, че ще го оставят на мира. Вместо да приберат парите обаче, полицаите прибрали него и било образувано бързо полицейско производство. Сега срещу Пенчо Пенчев, който до този момент има чисто криминално досие, са повдигнати две обвинения - за това, че бягайки, е попречил на полицаите да изпълнят задълженията си и за това, че извадил да им даде пари. Вчера русенецът трябваше да бъде изправен пред съда, но не дойде заради заболяване.
Най-тежкото наказание, което може да получи за предложения подкуп, според нормативната уредба, е 6 години затвор. Това е вторият шофьор, който ще бъде съден за това, че е предложил подкуп на полицаите Моллов и Сабриев от Сливо поле. Преди време те спрели шофьор, който седнал зад волана след употреба на алкохол и с надеждата да отърве наказание, нарушителят предложил на униформените 50 лв. За това престъпление той вече търпи наказание.
-------------------------
"Дарик"

Съдът не върна на работа общински служител в Каварна

Окръжен съд – Добрич отказа да уважи жалбата на Десислав Костов от Каварна срещу наложената му мярка за процесуална принуда "отстраняване от длъжност".
37-годишният мъж е временно отстранен от заемания от него пост "Началник на отдел ТУС в община Каварна" във връзка с воденото срещу него досъдебно производство.
На 03.09.2011 г. срещу Костов е повдигнато обвинение за това, че като длъжностно лице е използвал служебното си положение, за да набавя за себе си или за другиго противозаконна облага. На 08.09.2011 г. Окръжен съд – Добрич му налага мярката за процесуална принуда, която Костов иска да бъде отменена.
Защитата на подсъдимия изтъкна, че той търпи мярката продължителен период от време, през който са иззети всички необходими на разследването документи и са разпитани свидетелите от служебното и личното му обкръжение.
Държавното обвинение намери искането за неоснователно, тъй като Костов е обвиняем в качеството му на длъжностно лице, а досъдебното производство срещу него не е приключило. Според прокурора, подсъдимият може да създаде пречки за обективното и пълно изясняване на обстоятелствата по делото.
Окръжен съд – Добрич установи, че Костов е привлечен да отговаря за тежко умишлено престъпление, което се наказва с лишаване от свобода за повече от 3 години. При налагането на мярката за процесуална принуда е било отчетено, че той е заемал длъжност началник отдел ТУС към Дирекция "Устройство на териториалната собственост и туризма и икономическата дейност" в община Каварна. Съдът е преценил мястото на длъжността му в йерархичната структура на общинската администрация. Тези обстоятелства са мотивирали съдебния състав да приеме, че съществува хипотетична възможност обвиняемият да повлияе на показанията на свидетели по делото, които работят в същата администрация и по този начин да бъде осуетено събирането на доказателства.
Настоящият съд взе предвид, че предстои приключване на разследването срещу Костов и не са настъпили нови обстоятелства, които да обосноват изменение на мярката за процесуална принуда. Съдът намира, че не е отпаднала опасността той да повлияе на разследването посредством контакта му със свидетелите в общинската администрация. С тези аргументи съдът отказа да уважи искането на Костов.
Десислав Костов е на 36 години, живее в Каварна, има висше образование, семеен е. Определението на Окръжен съд – Добрич подлежи на обжалване в 3-дневен срок.
-------------------------
"Марица"

Иван Бижев за постоянно в ареста

Ива Иванова
Задържаният за мелето пред Водната палата Иван Бижев е в следствения арест от края на миналата седмица. Окръжният съд го остави зад решетките с постоянна мярка "задържане под стража" заради екшъна, в който пострадаха Денислав Хаджиев и синът на смолянския кмет Марио Мелемов.
Бижев ще обжалва решението на окръжните магистрати на ниво Апелативен съд още тази седмица. Негови близки коментират, че той се е  самоотбранявал и виновници за баталията са били смолянчани. Другият лагер пък твърди, че компанията на Бижев е станала причина за кървавата развръзка. Това е поредният пиянски скандал, в който се забърква шуреят на  "добре охранявания бизнесмен" Антон Генадиев.
-------------------------
"Труд"

Предприятие на Николай Банев е обявено в неплатежоспособност

Химическият завод "Полимери" - Девня, собственост на олигарха Николай Банев, е обявен в неплатежоспособност, съобщиха от Варненския окръжен съд. Открито е производство по несъстоятелност, а за временен синдик е назначен Иван Тодоров Балабанов. Той трябва да започне опис и разпродажби на активи, за да покрие дълговете към кредиторите на химическата компания.

Първото събрание на кредиторите на дружеството е насрочено за 29 януари 2013 година. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Варненския Апелативен съд.
Делото е заведено от Електроенергийният системен оператор (ЕСО), който претендира за необслужен дълг в размер на 35 997 лв., възникнал по договор на продажба на балансиращата електроенергия.
Магистратите отчитат, че от общия размер на вземанията от 38 млн. лв., 23 млн. са към несвързани лица.

"Това съставлява близо 39% от общия размер на вземанията на ответното дружество, като същите през счетоводната 2011 година са прехвърлени от текущи в нетекущи активи, което отново сочи невъзможността на ответника да събере тези вземания", пише в съобщението от съда.
От "Полимери" оспорват иска, като обясняват пред съда, че съществува търговски спор и неразбирателство с ЕСО. Освен това от фирмата декларират пред съда, че разполагат с достатъчно имущество, за да могат да се покрият задълженията, без опасност от накърняване на интересите на кредиторите.
-------------------------
"Дума"

Назначението

Веселка Венкова
Цацаров, Тонева или Сарафов - обикновен кадрови въпрос. А не дали ще бъде избран "прозрачно и в състезателен процес, основан на критерии за професионална етика и ефективност", както настоява ЕК, бъдещият главен прокурор на България.
Кадровикът на съдебната система ВСС се заинати и отсече: ще се гласува електронно, а не с бюлетини. Електронното гласуване не изключва възможността за обща интегрална бюлетина, с която изборът може да бъде еднократен, къкъвто е смисълът му. Не би! В четвъртък "внезапно" ще се окаже, че изборът е опорочен, защото няма гаранции кой член на ВСС по колко пъти ще гласува за единствения, предпочетен от него върховен обвинител.
Фирмата, видите ли, автор на предопределящия "софтуер", била обидена от недобросъвестни публикации в медиите. Настройвали общественото мнение. Да не би "фирмата" и поръчителят на правилния избор на главен прокурор да са едно и също лице?
Все по-ясно става, че изборът на нов шеф на държавното обвинение - "първият голям тест за новия състав на ВСС", както го определиха наблюдателите, ще е фиаско. Гаранциите, които иска Еврокомисията, липсват, но в театрализирания спектакъл е въвлечена и държавната телевизия. На 20 декември БНТ1 пряко ще предава изслушването на кандитатите и онова, спорното, гласуване.
На какво са заложили Цацаров, Тонева и Сарафов си е техен проблем, ама тази работа е унизителна, господа и другари. Няма филм, в който гласуваш за едининствен кандидат, след като вече знаеш резултата на предишния. Българско ноу-хау ще се окаже и тази ГЕРБократична процедура.
Срамът обаче ще е общ!
-------------------------
"24 часа"

ВАС върна на работа шефа на "Палките"

5-членен състав на ВАС възстанови на работа в системата на МВР Стоян Илиев, който бе началник на смяната полицаи от " Магистрална полиция" в Пазарджик задържана при операция "Палките" през юни 2011г.
Илиев бе единствения офицер сред арестуваните полицаи и обвинени във взимане на подкупи от шофьори. Три месеца след арестите всички осем служители бяха уволнени дисциплинарно от системата на МВР.
В мотивите към решението си 5-та висши магистрати смятат, че дисциплинарно наказателния орган не е изпълнил задължението си да установи конкретно поведение на държавния служител, което да бъде квалифицирано като тежко нарушение на служебната дисциплина. Решението на 5-членния състав е окончателно и не подлежи на обжалване. С него се отменят двете предишни решения на пазарджишкия административен съд и на 3-членен състав на ВАС, които потвърдиха уволнението.
В същото време всички останали служители обжалват уволненията си пред разширен състав на ВАС и вярнат, че те ще бъдат отменени като уволнението на началника им. Междувремемно все още няма изготвен обвинителен акт срещу задържаните при шумната операция полицейски слежители.
-------------------------
"Янтра Днес"

Габровец осъди банка за близо 20 000 евро

Пламен Караиванов
"Първа инвестиционна банка" ще трябва да плати 18 300 евро на габровеца Иван Петков, след като той спечели дело във ВТОС. Банката ще трябва да плати и 5551 лв. съдебни разноски.
Присъдената на Петков сума представлява негов влог в банката, който хитър измамник успял да открадне с помощта на подставено лице. Казусът започнал през 2009 г., когато си направил депозит в клон на ПИБ в Габрово и внесъл 20 632 евро. След половин месец в клон на същата банка във В. Търново дошъл мъж, който заявил, че е близък на Петков, представил лична карта и пълномощно и казал, че титулярът го е оторизирал да извърши превод на пари към сметката на Йордан Иванов от Габрово. Служителката извършила превода. След като титулярът бил уведомен, че 18 300 лв. липсват от депозита му, позвънил в банката и му обяснили за направения превод. Петров обаче бил категоричен, че не е оторизирал никого да се разпорежда с парите му и не познава Йордан Иванов. Подал сигнал в полицията и по случая започнало разследване.
Скоро разследващите установили, че Йордан Иванов е изтеглил същия ден получения превод в 35 791 лева. Полицията го издирила и го задържала. Първоначално мъжът твърдял, че не знае нищо по случая, но после започнал да говори.
Оказало се, че Йордан е "бушон", използван от габровски измамник на име Георги. Той успял да се сдобие с личните данни на Иван и на двама негови съграждани. В единия от случаите влязъл в банката, казал имената на титуляра й, че му дължи 15 евро. Не си спомнял номера на банковата сметка, а служителите услужливо му го дали. С данните Георги изработил фалшивите документи, свързал се с Йордан, който нямал никакви доходи и му обещал пари, ако му помогне. Разбрали се последният да открие сметка на свое име и да предава парите на своя познат. Георги го водил по заведения, купувал му дрехи и т.н. Към сметката по измамния начин били направени два превода от сметките на габровци – от по 5 и 8 хиляди евро. Те били наредени в габровски клон на банката. За по-голямата сума от сметката на Петров обаче бил използван търновският клон. Прокуратурата предложила споразумение на "бушона", ако се съгласи да свидетелства срещу Георги и така Йордан се измъкнал с условна присъда.
Събраните косвени доказателства срещу истинския организатор се оказали недостатъчни и той бил оправдан на две съдебни инстанции, а пострадалите нямало как да си получат парите.
Петков не се отказал. Използвал графологична експертиза от разследването, която доказвала, че измамниците са използвали фалшиви лични документи и завел дело срещу банката. В мотивите си съдът е посочил, че служителите на ПИБ е трябвало да изискат договора за депозит и тъй като става дума за сума над 10 000 лева – да потърсят доказателства за идентификацията на клиента. Съставът на ВТОС счита, че банката е виновна за загубата на парите на клиента и следва да му възстанови сумата.
Решението може да бъде обжалвано.
-------------------------
"Труд"

ВАС окончателно отхвърли жалбата на Мирослава Тодорова

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) потвърди наложеното от Висшия съдебен съвет наказание на бившия председател на Управителния съвет на Съюза на съдиите в България и съдия в Софийски градски съд Мирослава Тодорова.
Решението беше публикувано на интернет страницата на ВАС.
С решението ВАС отхвърли оспорването на Мирослава Тодорова срещу решението на ВСС от месец януари тази година, с което й бе наложено дисциплинарно наказание "намаляване на трудовото възнаграждение с 15 на сто за срок от две години" за извършено дисциплинарно нарушение по Закона за съдебната власт. Според съда оспорването е неоснователно.
Решението е подписано е от Надежда Джелепова, Светлана Йонкова, Дима Йорданова, Славка Найденова и Ангел Калинов и е окончателно.
-------------------------
БТА

Съдът пусна под парична гаранция финландец, опитал да мине ГКПП "Дунав мост" с два сандъка гранати без заряд

Мартин Пенев
Окръжният съд в Русе пусна под парична гаранция от 4000 лева финландец, който на 14 декември е бил задържан на ГКПП "Дунав мост" с два сандъка с ръчни гранати без заряд. Това съобщи зам.-окръжният прокурор на Русе Валентина Личева.
При проверката в петък граничните полицаи открили в пикап "Опел", шофиран от 24-годишния Ярно А., два сандъка, в които имало общо 813 дезактивирани гранати - без заряд, и 870 запалки за тях.
Финландецът бил служител във фирма, която има магазин за военни стоки, които се продават като сувенири. Стоката била закупена в София, за която има и фактура. Той трябвало да закара гранатите в Словения, където имали
купувач. Срещу 24-годишния младеж е повдигнато обвинение за
контрабанда на боеприпаси за огнестрелно оръжие. Експертиза ще установи дали е възможно гранатите да бъдат използвани като бойно оръжие. /МП/
-------------------------
"24 часа"

Цветанов: Бойко Найденов знае името на прокурора, издал информация за "Универсалните"

Изпълняващият длъжността главен прокурор Бойко Найденов вече знае името на магистрата, който според МВР е издал информация за акцията "Универсалните".  Това обяви вътрешният министър Цветан Цветанов, цитиран от БНР. Той определи като "тревожни" твърденията на Бойко Найденов за 400 хиляди прекратени дела за кражби и отново заяви, че правораздаването не е адекватно.
Той не уточни нито длъжността, нито името на магистрата, но каза, че той е на достатъчно високо ниво, за да оперира с подобна информация. Министърът посочи, че когато МВР залови корумпиран полицай, реакцията на ръководството е светкавична.
"Аз очаквам абсолютно същата политика да бъде реализирана и в другите системи. Има и такива случаи. За съжаление, моите уважения към всички почтени стойностни съдии и прокурори, но докато правораздавателната система не осъжда адекватно и не правораздава адекватно, няма как да върнем доверието на хората да търсят помощта в държавата".
Операция "Универсалните" беше насрочена срещу ДДС измамите и вноса на хранителни продукти от Европа у нас.
-------------------------
"Стандарт"

Прокурорски шеф пял на дедесарите

След обяда с Радослав Димов измамниците се покрили

Екип на "Стандарт"
Радослав Димов е магистратът, заподозрян като доносник на разбитите ДДС банди, научи "Стандарт". Постът на заместник районен прокурор на София му е осигурявал достъп до нужната информация по операциите "Захарно петле", "Универсалните" и срещу "Милки груп".
Именно Димов е засечен да обядва с основен играч в ДДС аферите. Материалите срещу него вчера са предадени на и.д. главен прокурор Бойко Найденов, за да разпореди проверка по случая.
МВР шефът Цветан Цветанов потвърди, че Найденов вече знае кой е заподозреният магистрат, но не назова името му. Министърът обясни, че след засечения "работен обяд" поведението на дедесарите се е променило. "Комуникацията бе преустановена и започнаха да чистят опциите със съответните компютърни конфигурации", допълни Цветанов.
В Районна прокуратура Димов отговаря за координацията с полицейските управления. На 21 май 2008 г. ВСС го назначава на сегашния му пост. Преди това е бил редови обвинител, без да има известни или знакови дела. В професионалната си кариера основно е работил по случаи, свързани с дребно хулиганство и оплаквания срещу полицаи, които са превишили правата си. "Димов е нямало как да има достъп до секретна информация, ако не е бил подпомогнат от ченгета", коментираха неофициално служители от държавното обвинение. Според тях обвиненията срещу колегата им може да не издържат.
Тартори на разследваните за ДДС афери групи са синът на бившия земеделски министър Георги Танев - Иван Универсалния, доведената дъщеря на ексмитническия шеф Христо Кулишев - Мила Георгиева, и синът на алкохолния бос Миню Стайков - Стайко Стайков. Тримата са заподозрени за участие в няколко схеми за източване на десетки милиони лева от хазната. От МВР твърдят, че помощник на Танев и Стайков бил Георги Цанков - Жоро Фантастиката, който преди 2 месеца взриви медийното пространство с продажбата на 100 тона боб с червеи. За доверено лице на Универсалния пък МВР посочва и шофьора на Красимир Маринов - Маргина, Тихомир Дочев - Мравката. Срещу последния обаче обвинение не е повдигнато. Делата в момента се разследват от специализираната прокуратура.
-------------------------
БГНЕС, "Дойче веле"

В един български затвор

Затворът във Варна е строен преди 80 години. От чешка фирма по италиански проект, с германска технология и европейски тухли. И до днес няма нито една пукнатина по фасадата. Зад нея обаче пукнатините са много.

Пренаселеност, изтезания, корупция, присъди доживотен затвор без замяна - това са само някои от проблемите, регистрирани в затворите в Бургас и Варна от Комитета против изтезанията към Съвета на Европа. Наблюдатели на Българския Хелзинкски комитет (БХК) отидоха да проверят ситуацията на място. С тях беше и нашата кореспондентка Антоанета Ненкова.

Два тона желязо на входа
Главната входна врата на варненския затвор е от желязо и е висока 3 метра. Всяко от крилата й тежи по 1 тон. Обикновено остава затворена. Ползва се малката врата на едното крило. Ключалката има нарези, за да не я отваря шперц. Следва още една дебела двукрилна врата. А зад нея започва затворът.
Три етажа с по три коридора. В средата е остъклената кула - оттук един човек от охраната отваря централно вратите към коридорите с килиите. Сто на брой килии - единични и общи, за 350 затворници. Но те са 491. Били са и над 650. Преди година местят стотина осъдени в други затвори, защото Европейският комитет против изтезанията установил, че варненският затвор е сред най-претъпканите.
Килия №13
Това е първата килия, в която влизам. В теснотията 7 на 5 м. живеят 18 души. Има обаче и килии, които са обитавани от 30 души - нищо, че са с площ от едва 35 квадрата. За никого не е тайна, че в България не се спазват задължителните стандарти за поне 4 кв.м. площ на лишен от свобода. Едва наскоро правосъдното министерство предложи нормата да се въведе, но това ще стане чак през 2019 година.
"Хора и плъхове делим една територия", разказва един от затворниците
Затворниците са се обзавели с паравани от чаршафи. Виждам лицата на трима, другите са зад "параваните". Някои легла са на три етажа. Електрически кабели висят над спящите на последното ниво. Течаща вода няма. Промъквам се до вътрешен ъгъл, в който е сбутана тоалетната - без параван, на метър от леглото на Димчо Димов.
"Хора и плъхове делим една територия. Килиите ни са благодатен терен за ХИВ и хепатит. А пренаселеността я виждате - от два до три пъти по-висока в сравнение с изискванията на Европа", разказва затворникът. Той добре познава евростандартите, защото е писал десетки жалби до прокуратурата. Последната си жалба праща до Европейския съд в Страсбург. Но този път не заради смрадта.
27 дни с белезници
На 20 април 2008 г. надзиратели го имобилизирали към леглото "на кръст", разказва затворникът. Буйствал и затова го "закопчали". Заради болки в гърба и ръката помолил да го освободят. Дежурният офицер обаче казал, че по Гергьовден в затвора няма никой от администрацията. Останал с белезници 9 дни. Това е версията на Димов.
През май тази година Комитетът против изтезанията към Съвета на Европа установи, че от ноември 2010 г. до април 2012 г. във варненския затвор са регистрирани 20 "фиксации". Eдин затворник прекарал с белезници 27 дни. Повечето от другите - между 5 и 18 дни.
В затвора във Варна наказанията си изтърпяват мошеници, джебчии, дилъри на дрога, изнасилвачи, хора, осъдени за убийство. Над 80% са роми. Всеки трети е на възраст от 18 до 30 години. Без образование или с начално и основно са 98% от затворниците. Близо две трети са били без работа, когато са нарушили закона.
"Превърнали сме затворите в приюти. Затова и са пълни. Към 10 хиляди са натъпкани в 12 затвора", пресмята началникът на варненския затвор Росен Желязков. До шест месеца е най-честата присъда през 2011 година, сочи доклад на БХК. В затвора във Варна почти две трети от присъдите са до година и половина.
Картини зад решетките
В затвора той си има... ателие. Йордан Николов-Даката лежи заради фалшифициране на евро-банкноти. През 2007 г. е осъден на 14 години и половина. 60-годишният Йордан е завършил Малката академия на народния художник Кирил Станчев. В затвора отново започва да рисува. А началникът Росен Желязков нарежда да му направят ателие в едно от приземията. Даката има вече няколко самостоятелни изложби във варненски галерии. С разрешение на окръжния прокурор подготвя следващата. Нарекъл я е "Изгубени светове".
Зоната на здрача - така наричат крилото, обитавано от осъдените до живот
На излизане от ателието виждам в приземията следния надпис: "Дано небето се срути над главите ви!". Схващам смисъла в зоната със засилен надзор и охрана. Това е крилото на осъдените до живот. Затворниците го наричат "зоната на здрача". Там охраната ми се утроява - освен началникът на охраната Светослав Савов, към групата ни се присъединяват още двама надзиратели и социалният инспектор на зоната.
Морков с хероин
Тук са и наказателните килии. "До дупките на плъховете сме", казва Севдалин Христов, който ще лежи 14 дни в карцера, защото установили хероин в кръвта му. С него са и още двама - за обида на надзирател и заради внесен мобилен телефон. Затворниците твърдят, че дрогата влиза лесно в затвора - крият я в хляб, в джапанки, даже и в моркови. Даваш нещо на надзирателя и пратката пристига, твърдят затворниците.
В "зоната на здрача" намирам общо 18 осъдени до живот. Четирима от тях са без право на замяна. Някои са убили за първи път. Повечето от убийствата са били извършени с нечовешка жестокост.
Докато вървим по коридора на доживотните, в една от килиите се почуква. Дългите години тишина изострят сетивата. "Тук и стените имат уши", казва Георги Негойчев, инспектор по социалните дейности в затвора. Охраната вдига резетата, ключът прещраква, отварянето на вратата е по-скоро грохот.
Богомил и Димитър стоят изправени. Слаби, дребни. Единият е на 27, другият - на 36. Говорят тихо. Единият убил непълнолетно момиче и го увил в килим, за да прикрие следите. Другият посегнал на съседа си и се спрял чак тогава, когато го разфасовал...
Призрачно
До това лято коридорът на доживотните е бил най-призрачното място в затвора - смрад, мръсотия, плъхове. През август килиите са били ремонтирани. Сега разполагат с това, за което другите затворници само могат да мечтаят - самостоятелен санитарен възел, казва началникът на охраната Светослав Савов. Но и това станало под натиск отвън. Европа отдавна смята не само смъртните, но и доживотните присъди без замяна за анахронизъм. А България е единствената страна в Европа не с една, а с три вида доживотни присъди - доживотен затвор без замяна, доживотен затвор и 30 години затвор. Съветът на Европа настоява България да премахне доживотните присъди без замяна.
Оцеляване
Засега обаче животът на осъдените до живот остава затворен в кръг: сутрешна проверка, час престой на открито, тоалет, храна. Баня - в понеделник и петък. Три пъти в седмицата религиозна беседа, един път тенис на маса и "други разрешени игри". В събота и неделя - "санитарен час". Само 42-ма от осъдените във варненския затвор имат шанса да работят. А на изхода на затвора виждаме следната реклама: "Затворът предлага по желание на клиента всякакви размери метални решетки".
"Българският затвор си е български", лаконично обобщава социалният инспектор Георги Негойчев, с когото в края на деня излизаме от затвора. Всеки затвор, освен да държи под ключ, би трябвало и да превъзпитава, да ресоциализира. Засега обаче в българските затвори просто се оцелява. Въпреки това омагьосаният кръг зад решетките се оказва най-сигурният начин на живот за затворниците. Неслучайно след изтърпяване на наказанията много от тях бързо се връщат с нови присъди. Бедни, безработни, роми. И това е най-голямата пукнатина зад фасадата на един български затвор.
-------------------------
"Дума"

Цветанов стовари вината за престъпленията върху съда

Цветан Цветанов стовари цялата вина за неразкритите престъпления върху съдебната власт. В специално писмо до и.д. главен прокурор Бойко Найденов вътрешният министър припомня за няколко случаи, в които крадци, хванати от МВР, са били пуснати от съда. Така Цветанов коментира изнесените данни от Найденов за над 400 хиляди прекратени дела за кражби. "Времето води до забрава на това, което се е случило", заявява Цветанов. Той припомня случая с Тотко-Поршето. "Едно изключително добро дело с убедителни доказателства, времето променя нещата и делото е прекратено", обяснява Цветанов. Той посочи и опита за грабеж от трезор на банка ДСК, където имаше задържани лица с постоянна мярка.
Министърът отбелязва, че е изпратил писмо и със съдържанието на т.нар. работен обяд от един магистрат. "След този работен обяд обектите изключиха телефоните си, няма абсолютно никаква комуникация, и когато правиха реализацията, имаше почистване на офисите с компютърната информация, която трябваше да бъде на работните им места", казва министърът на вътрешните работи.
-------------------------
"Труд"

Съд в Уганда призна четирима българи за виновни за фалшифициране на банкови карти

Четирима българи бяха признати за виновни за фалшифициране на банкови карти в Уганда. Очаква се днес съдът да оповести присъдите на Иван Ганчев, Милен Кацарски, Антон Иванов и Адриан Димитров. Четиримата бяха признати за виновни за 33 случая на фалшификация. По данни на властите българите са фалшифицирали 36 банкови карти и техните пин кодове.
Четиримата бяха арестувани на 30 август при опит за поставяне на скимиращо устройство на банкомат в столицата Кампала. В понеделник обвиняемите заявиха пред съда, че са дошли в Уганда като инвеститори, за да търгуват с кафе и захар.
Ганчев и Кацарски са посочили, че имат регистрирана компания и са инвеститори, но не са успели да намерят захар с добро качество, пише местното издание "Дейли монитор", цитирано от Фокус.
-------------------------
"Преса"

Гугушева заплашена от разследване за пране на пари

ВСС ще разследва "кръга от фирми" около семейството на бившия кандидат за КС

Ако срещу Галя Гугушева има разследване, то ще е за пране на пари, обяви и.д. главният прокурор Бойко Найденов. Как ще се развият нещата зависи от заключенията на прокурорската проверка, която не е приключила. Найденов определи като "странно и необяснимо" прословутото семейно теглене и погасяване на кредити. Същата оценка даде миналата седмица и шефът на етичната комисия на Висшия съдебен съвет Ясен Тодоров. Въпреки очакванията  вчера комисията не излезе с решение дали срещу Гугушева ще започне и дисциплинарно производство. Тя избра тричленна работна група, която да набави допълнителна информация и на 14 януари да излезе с предложение по случая. През това време щяло да се направи по-обстойно изследване на "кръга от фирми" около семейство Гугушеви и участието на съпруга Марко Гугушев в тях.
Заместник-шефката на апелативната спецпрокуратура Галя Гугушева е в отпуск до януари, след като оттегли кандидатурата си за член на Конституционния съд.
През последните две седмици ускорено върви делото срещу другата неуспяла конституционна съдийка Венета Марковска, информира Бойко Найденов. То още е срещу неизвестен извършител, но обект на разследването от самото начало били Марковска и приятелят й Георги Георгиев. Делото е за подкуп и търговия с влияние. Но прокурорите масово не искали да работят по такива казуси.
Етичната комисия на ВСС единодушно реши, че и тримата претенденти за главен прокурор - Сотир Цацаров, Галина Тонева и Борислав Сарафов, притежават необходимите нравствени качества за поста. ВСС е укрил, като не е публикувал един от сигналите срещу Сотир Цацаров, съобщи "Правен свят".
-------------------------
"24 часа"

Съдът отстави в ареста обвинените за банковия обир на "Дондуков"

Софийският градски съд остави в ареста тримата младежи, обвинени за грабежа в банков клон на булевард "Дондуков". В края на октомври обирджиите задигнаха общо 90 хиляди лева. Ударът е планиран с месеци, а за негов "мозък" се сочи бившият служител в клона - студентът Венимир Стоянов. На 23 октомври 24-годишният младеж и неговият връстник Михаил Гюров атакуват клона на булеравд "Дондуков". Придвижват се с кола, зад волана е 21-годишният Кристиян Александров.
При грабежа двамата младежи са използвали газов пистолет, сочи обвинението. Обирът е бил особено дързък, влезли са в схватка с охранителя на когото са счупили три ребра. Преди три дни ги арестуват в Свищов, където двама от тях са студенти. В апартамента на единия в столицата са открити част от парите. Пред съда тримата не казали "не сме виновни", поискали по-лека мярка за отклонения. Адвокат на един от тях е бившият вътрешен министър Емануил Йорданов.
"Това са изключително тежки обвинения, които са равни на обвинение - грабеж с убийство", изтъкна прокурорът по делото Димитър Арабаджиев. Законът предвижда от 15 години до доживотен затвор без замяна, ако съдът признае вината им. Делото предстои.
-------------------------
БНТ

Продължава делото срещу 13-те имами

Сашка Пушкова
В окръжния съд в Пазарджик окръжен съд днес ще се гледа делото срещу 13 имами, ходжи и религиозни водачи. Те са обвинени, че са разпространявали антидемократична идеология и са членували в нерегистрираната у нас ислямска организация "Ал Уакф ал ислями".

Ако болният обвиняем Байрям Ушев не се яви и днес, както стана в понеделник, има вероятност процесът отново да бъде отложен. На днешното заседание се очаква да бъдат изслушани вещи лица, изготвили експертизи по делото.

Съдът отложи заседанието на 17 декември заради неявяването на подсъдимия Байрям Ушев, който се разболял от ангина. Адвокатът му Васил Василев изрично настоя за отлагане заради желанието на клиента му лично да присъства на четенето на комплексната експертиза.

Съдът изиска обяснение от болничното заведение, издало амбулаторния лист на Ушев, защо не е вписано в документа дали пациентът може да се явява в съда.
Заседанията по делото и днес ще преминат при засилени мерки за сигурност.
-------------------------
"Капитал"

Краят на "Полимери"

Второ предприятие на Николай Банев влиза в процедура по несъстоятелност през последните четири месеца

Весела Николаева
След като спря уж временно работа преди повече от две години, химическият завод "Полимери" - Девня, вече е обявен в неплатежоспособност и е с открита процедура по несъстоятелност от Варненския окръжен съд. Това е второто предприятие от групата на Николай Банев, което през последните месеци потегли към фалита (виж карето). Така 14 години след като той придоби контрола над едно от най-големите тогава индустриални предприятия в страната, то не работи и преминава под контрола на кредиторите си.

Необратими затруднения

Формално поводът за несъстоятелността е дълг от 36 хил. лв. към Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Това става ясно от решението, качено в Търговския регистър. То е от 12 декември и от него се разбира, че "Полимери" е обявено за неплатежоспособно от 1 юни 2010 г. Това означава, че сделки, сключени след тази дата, може да бъдат обявени за нищожни. Като например апорта на активи, описан по-нататък в текста.

"Показателите за рентабилност за трите изследвани години 2010, 2011 и 2012 са отрицателни величини, т.е. и трите години предприятието е работило на загуба... Анализът на рентабилността сочи, че потенциалът на "Полимери" да генерира и реализира приходи към 31.05.2012 г. липсва... Анализът на показателите на ликвидността свидетелства, че дружеството няма потенциал да посреща текущите си задължения", се казва в решението на варненския съд.

Там пише още, че от 2010 г. "дружеството има трайни финансови затруднения". И се цитира справка от Камарата на частните съдебни изпълнители, че към този септември спрямо "Полимери" има висящи повече от 715 806 броя изпълнителни дела, датиращи от 2010 г., които не са отразени във финансовите отчети на дружеството. И на финала съдът заключава, че затрудненията на дружеството не само са трайни, но и необратими.

Съдът е назначил за временен синдик Иван Балабанов, който трябва да свика първо събрание на кредиторите в края на януари.

Основният собственик на "Полимери" чрез няколко юридически лица Николай Банев коментира пред "Капитал", че смята да обжалва решението, но по думите му полза няма да има, защото съдилищата в страната работят с политически поръчки.

Обжалването по закон не спира влизането в сила на решението, т.е. предприятието си е в процедура по несъстоятелност.

Насрещни обвинения

Банев обясни, че "Български енергиен холдинг", в който е и ЕСО, има около 40 млн. лв. дългове към "Полимери", които не иска да плати. Той добави, че това е причината от компанията да не погасяват дълговете си към ЕСО и вече имат спечелено едно дело по исковете си към БЕХ. Решението засега е на първа инстанция и е за 4.5 млн. лв., но ще има и други дела, посочи Банев.

В същото време обаче в одитирания финансов отчет на "Полимери" за 2011 г. липсва толкова голямо вземане, каквото коментира Банев. Търговските вземания на компанията за 2011 г. възлизат на 5.4 млн. лв., като за някои от тях одиторът коментира в доклада си, че не е намерил достатъчно информация да ги потвърди.

Според защитата на "Полимери", посочена в съдебното решение, няма доказана невъзможност да се платят дълговете, а имуществото му е напълно достатъчно за покриване на задължения.

В лошо положение

Банев твърди, че само заради споровете с дълга на НЕК дружеството има натрупани 20 млн. лв. дългове (по отчет общо пасивите са 37 млн. лв.).

Макар че е на загуба в последните години, преди няколко месеца ръководството на компанията предложи разпределянето на 10.22 лв. дивидент на акция, или общо 54.4 млн. лв. Комисията за финансов надзор обаче спря гласуването на предложението и задължи компанията да публикува нов отчет за миналата година, в който да се отразят всички забележки на одиторите. Проверяващите завериха отчета с особено мнение, тъй като видяха много разминавания между числата в него и правилата на счетоводството.

В същото време последните две години различни кредитори предявиха претенциите си към "Полимери", като, освен че заводът не работеше, те чрез съдия-изпълнители се опитаха да осребрят част от вземанията си чрез продажба на активи на завода на публични търгове. Един от тях по-големите такива бе АЕЦ "Козлодуй", пак част от БЕХ.

Прехвърляне под въпрос

През есента на 2011 г. част от сградите и машините на "Полимери" с оценка от около 25 млн. лв. бяха прехвърлени без одобрение от общото събрание в ново дружество "Полимери инвест". Първоначално то беше мажоритарна собственост на самото публично дружество "Полимери", но малко по-късно семейство Баневи прехвърли други свои активи в "Полимери инвест" и така публичното дружество загуби мажоритарния контрол над новосформираната компанията. Освен това по думите на Евгения Банева тогава прехвърлянето на активи се прави с цел да се изгради изцяло нов завод за производство на сода каустик, за което вече било намерено над 100 млн. евро финансиране. Година по-късно няма знаци, че подобен проект е на път да се реализира.

Вместо това се оказва, че "Полимери" загива заради непрекъснатите кражби в завода и заради бездействието на правоохранителните власти и администрацията. Това заяви в края на миналата седмица изпълнителният директор на "Полимери инвест" Ивайло Маринов в специално дадена за целта пресконференция. По думите му "Полимери инвест" реално е действащият оператор на завода в Девня в момента (какво става с юридическото лице "Полимери", което все пак е и публично дружество и би следвало да е собственик на завода не е ясно). Маринов обясни, че ситуацията в завода е тежка и не могат да се направят планираните стотици милиони евро инвестиции заради липсата на подкрепа от страна на общинските институции и централната власт. Той даде оценка на кражбите в завода - за 2011 г. те възлизат на 124 хил. лв., а за 2012 г. вече са 1.5 млн. лв. И за тях според него основен виновник е бездействието на правохранителните органи и на институции, които би следвало да вземат превантивни мерки, за да спрат кражбите в предприятието, и то да може да работи като нормално такова.

Така говоренето, обещанията и обвиненията бяха основните действия от страна на собственика на някогашния ключов химически завод в България, за който явно вече ще се говори основно в минало време.
-------------------------
"Новинар"

Две нови експертизи за убийството на Стоян Балтов

Присъдата за убийството на студена Стоян балтов беше отложена за 1 март 2013 г. Това стана, защото съдия Петя Крънчева назначи допълнителна съдебно-психиатрична-психологическа експертиза на подсъдимия Светлозар Стоилов.
Специалистите трябва да установят дали той има повишена агресивност.
Назначена е и допълнителна съдебно-медицинска експертиза на същия подсъдим. Вещите лица имат по 30 дни да изготвят двете експертизи.
На 5 декември 2008 година студентът по фармация Стоян Балтов бе пребит до смърт пред дискотека "Амнезия" в Студентски град. Обвиняеми са Александър Данаилов, Вили Георгиев и Светлозар Стоилов.
-------------------------
"Сега"

Премиерът е лично отговорен за краха на делото "Божидар Нанев"

Два съдебни състава не само оправдаха бившия здравен министър, но и твърдят, че той е постъпил изгодно за държавата. Съподсъдимата му бивша главна счетоводителка пък дори не издържа докрай

Александър Александров
Не беше толкова далечно времето, в което премиерът и лидер на политическа партия ГЕРБ Бойко Борисов "отсече антикорупционно" главата на собствения си здравен министър Божидар Нанев. И после я "разнасяше" из сутрешни блокове, следобедни седянки и вечерни включвания едва ли не като емблема на борбата с корупцията. Как тази власт не прощавала и на своите и как лично той бил разпоредил проверката на ДАНС срещу собствения му министър.

Именно след тези намеци, избиващи до указания, прокуратурата повдигна обвинение за първи и засега за последен път срещу действащ към момента на предявяването на материалите министър. Държавното обвинение твърдеше, че Божидар Нанев бил сключил два неизгодни договора и твърдеше, че така той ощетил държавата с близо 2.5 млн. лева. Става въпрос за поръчка на 200 хил. опаковки от лекарството срещу грип "Тамифлу". Договорът е сключен с българското представителство на чуждестранна фирма, чиято оферта е предпочетена пред тази на британската Национална здравна служба, която е предлагала на България същия препарат на по-ниска цена.

Повече от две години Нанев и бившата шефка на Дирекция "Бюджет и счетоводство" в Министерството на здравеопазването (МЗ) Димитринка Николова

бяха развеждани из следствие,

прокуратури, съдебни зали, за да се окаже накрая, че цели две съдебни инстанции ги смятат за напълно невинни. Николова дори не успя да дочака окончателния развой на процеса, тъй като междувременно почина след тежко боледуване.

А сигурно сега и на самия Борисов му се иска да забрави как само няколко часа след като прокуратурата повдигна обвинение срещу двамата, той заяви, че очаква от Нанев да подходи отговорно и да си подаде оставката. Тогава министърът нямаше никакъв избор и обяви, че иска да бъде освободен от поста, въпреки че смята, че повдигнатите срещу него обвинения са напълно неоснователни.

На практика премиерът дори го обяви за виновен, преди изобщо съд да е гледал случая. "Аз съм убеден, че мотивите на Нанев да се вкарат бързо ваксини са вследствие на страхотната истерия, която се провокира в държавата по време на свинския грип. Новините бълваха, че свършват всички лекарства по аптеките.
В желанието си да направят това те са погазили закона",

коментира тогава Борисов. После дори твърдеше, че той казал на Нанев да не купува, но той не го бил послушал. А накрая сподели пред Българския лекарски съюз и пациентските организации каква присъда ще получи здравният министър - административно наказание и глоба от 5000 лв. заради неизгодната сделка.

Само преди дни обаче и втората инстанция - Софийския апелативен съд (САС), очаквано произнесе оправдателни присъди. И как иначе след като още на първа инстанция - Софийски градски съд (СГС), обвинението бе буквално сразено. Тогава, в мотивите на съда бе записано, че Нанев и счетоводителката не само не са виновни, но и решението на министъра да не сключва договор за доставка на лекарство против свински грип със здравната служба на Великобритания е било икономически оправдано. Посочва се как британската оферта била неизгодна, защото например в цената не били включени транспортните разходи, за опаковането на стоката, по-високото ДДС от януари 2010 г., имало и неясноти в договора, неизгодни клаузи за българската държава, опасност, че лекарството ще пристигне с кратък срок на годност, както и необходимост от ратификация на договора. Освен това Великобритания

настоявала да получи предварително парите, а

в бюджета на министерството нямало достатъчно средства. На запитване на здравното ведомство от финансовото им отговорили, че няма средства в бюджета, парите трябвало да бъдат осигурени чрез вътрешно преструктуриране. Основният мотив на Нанев да се откаже от тази сделка е, че нямало време договорът да мине за ратификация, липсата на средства в бюджета, а страната ни имала спешна нужда от лекарството, разказват магистратите. И още 30 страници подобни мотиви.

Въпреки това прокуратурата обаче протестира оправдателните присъди. За да дойде поредният удар за премиера и държавното обвинение. Оправдателна присъда и от САС. А там може да се прочете и следното: "Това, че прокурорът е непоколебимо убеден в правилността на своите изводи и че те му изглеждат очевидни и абсолютно безспорни, не е достатъчно. Необходимо е тази негова нагласа да бъде основана на солидни и процесуално издържани аргументи. Такива обаче не са изтъкнати по делото, включително и във въззивния протест. Вместо това фрагментарно са изведени едни факти, чието действително съдържание при това се елиминира, значението му се подменя, други от съпътстващите процесните събития факти и обстоятелства напълно се игнорират, а трети се преувеличават, изпълват се със съдържание, каквото доказателствата не показват, а и не подсказват".

Съдът буквално сразява прокуратурата

и пише неща, които дават почва за много и различни мисли.

"Всичко това вероятно стимулира поддържането на обвинителната версия, прави я да изглежда привидно съдържателна, но тази техника на преувеличаване, на изопачаване и неоправдано игнориране на доказателства е неприложима в правораздаването и ако първостепенният съд е отказал да я приложи, той не търпи упрек за това. Дейността на съда трябва да е подчинена единствено на действителното съдържание на доказателствата и на закона и с тази задача първостепенният съд се е справил перфектно като е разтълкувал и анализирал казуса по единствено възможния правилен начин и е постановил един законосъобразен и справедлив акт по съществото на делото", допълва САС.

И какво става сега? Ако двата съдебни състави са прави, то има манипулирано обвинение. Ще се окаже, че премиерът всъщност е клеветил, и е кадрувал и си е разчиствал пътя към едно или друго решение със службите, фармацевтичните фирми и слуховете. Защото как сега ли му звучат неговите собствени думи, че

имало "погазване на законите"?

Подобни дела буквално заличават хора. Тези процеси обаче подсказват и на какво са способни хората на власт. И как могат да облекат всяка една своя операция по кадруване, мачкане на хора и бизнес, по превземане на един или друг сектор, включително и в целофан, както се изразяваше преди години един бивш главен секретар на МВР.

Очевидно и тенденцията е много притеснителна, като се има предвид, че прокуратурата е осъдена да плаща по закона за отговорността на държавата за свои погрешни действия милиони. Да не говорим за присъдите в Европейския съд в Страсбург.

Затова е крайно време МВР и прокуратурата да се озаптят сами. А пък в случая с Нанев отговорността си да поеме и лично премиерът. В цивилизования свят като нищо дори нямаше да го чакат и щяха да му я потърсят.
-------------------------
БНТ

ВАС И ЦИК отказаха на ВМРО за референдума

Милен Кирилов
В Цeнтралната избирателна комисия чрез жребий ще бъде определен редът в програмите на БНТ и БНР за представяне на участниците в разяснителната кампания за националния референдум. Вотът ще се състои на 27 януари догодина.

От ВМРО вчера изпратиха петиция до Европейската комисия и настояха за среща с председателя на Жозе Барозу. Повод е потвърденият от ВАС отказ на ЦИК да регистрира подкрепения от тях инициативен комитет за референдума за ядрената енергетика.

Върховните съдии мотивираха решението си с това, че според внесените в ЦИК документи комитетът подкрепя развитието на ядрената енергетика. Така, според тях, се нарушава законовото изискване инициативните комитети да представляват само алтернативната позиция.

Воеводите допълниха, че въпреки отказа ще проведат информационна кампания в защита на ядрената енергетика, която по думите им е единственият гарант за енергийната независимост на страната.
-------------------------
"БНР Хоризонт"

Депутати: Има тежък провал в битката с битовата престъпност

Янаки Стоилов от БСП и Атанас Атанасов от ДСБ коментираха в "Нещо повече" данните, изнесени от Бойко Найденов, че са спрени 400 000 производства за кражби.
Има тежък провал в битката с битовата престъпност, която тормози населението. Първото задължение на гражданите да пази живота и имота на гражданите – по отношение на имота има провал.Когато хората престанат да се оплакват на валстта, това означава, че са загубили доверие в нея.
Не може една организирана престъпна група чрез държавата да се справи с останалите. Имаме системен проблем, защото израснаха десетки хиляди хора, които никога не са работили. Имаме потенциално престъпен контингент, каза Стоилов.
Всяка държава си има мафия, но в България мафията си има държава, каза преди време Атанас Атанасов. Днес той твърди, че положението е станало по-лошо. Трябва да се борим с това.
ВСС на практика минира избора за бъдещия главен прокурор. Създават се условия за оспорване на този избор. Това се прави под натиска на Цветанов и Борисов в полза на техния фаворит Цацаров. Цветанов няма правосъзнание. Вижда във всеки втори човек престъпник, смята Ат.Атанасов.

* Прегледът на печата е предоставен от АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СОФИЯ-град. Ако има фактологически, стилови или граматически грешки, те са допуснати от съответните издания.


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно