И.ф. главният прокурор Бойко Найденов:
Ще бъда безкомпромисен с прокурорите, които търгуват с дела
Не съм разпореждал делото САПАРД да бъде разделено на две, не съм и откомандировал колежката Любка Кръстева, не съм издавал забрана за носене на дънки от прокурорите, каза още Бойко Найденов в специално интервю за "Правен свят"
Ще бъда безкомпромисен с прокурорите, които търгуват с дела

Г-н Найденов, какво беше Вашето участие в делото САПАРД и по Ваше разпореждане ли то е било разделено?

Ще започна отначало. Делото, да го наречем САПАРД, е започнало преди 6-7 години, водено от прокурор Андрей Андреев. По онова време бях в международния отдел на Върховната касационна прокуратура (ВКП), координирах едновременното започване в Швейцария и Германия, заедно с ОЛАФ, затова знам делото. Бях в Мюнхен, когато ми представиха документите. Делото бе поето от прокурор Андреев, защото той е от компетентната прокуратура. Той е този, който си изгражда вътрешното убеждение. Тогава задържахме, повдигахме обвинения, вкарахме делата в съда. И междувременно делото беше разделено. Адвокат Менко Менков коментира неща, които не знае. Тогава вече бях в следствието, което беше отделно от прокуратурата, не съм бил заместник-главен прокурор, но 100 % подкрепям прокурор Андреев в решението му да раздели делото. Както тогава, така и сега. Защото в закона пише, че когато се съберат доказателства по делото, то се внася в съда, по другото продължава разследването. Не може да си доказал измамата, но да бавиш делото, защото за прането на пари чакаш поръчката от Кипър, която може да дойде и след една година, може да дойде и след шест години. Затова делото беше разделено.

Аз обаче не мога да давам разпореждане за разделяне на делото, то не беше следствие, беше водено от дознатели от БОП. Никой не може да задължи прокурор да направи нещо.

В мотивите си Софийският апелативен съд приема, че това разделяне е минирало делото.

Колегата Калин Калпакчиев, който е гледал делото за пране на пари в апелативния съд, си има своето становище, той го е изразил и се е подписал. Според него разделянето не е правилно.

Ние искахме Върховният касационен съд да прецени, защото на първа инстанция и по двете дела лицата бяха осъдени и то – с тежки присъди. Така че не може да се твърди, че прокуратурата е виновна в този случай, щом един съдебен състав е приел, че прокуратурата е права. Законът е казал, че има и трета инстанция, затова искахме делото да отиде на третата инстанция. И затова изготвихме протест срещу оправдателните присъди. Това е вътрешното убеждение, изграждано от прокурорите, участвали по всички инстанции. Съдиите са се произнасяли по вътрешно убеждение. Прокурорът, участвал във втората инстанция – Магдалена Лазарова е поддържала обвинението в цялата втора фаза на процеса, искала е осъждане на тези лица. След решението, тя е изготвила протест срещу оправдателните присъди и в срок го е внесла във ВКС.

Освен това междувременно делото е наблюдавано от трима прокурори от ВКП – един от сектора "пране на пари" и двама от съдебния отдел. От години го наблюдават, познават го много добре, от 30 години работят тази работа и никой не се е усъмнил в тяхната почтеност. Аз от пет години не се занимавам със САПАРД, следя развитието му от медиите.

Но, да продължим. Прокурор Лазарова внася протест, който е бланков – за да кажеш, че не си съгласен с решението. Тя трябва да изчака мотивите на съда, за да го допълни. Междувременно тя е избрана за член на Висшия съдебен съвет.

По делото трябва да се избере друг прокурор – на случаен принцип, както е предвидено и във вътрешните правилници на прокуратурата. Новият прокурор не познава делото, защото не е работил в него.

От 20 прокурори в Софийската апелативна прокуратура, то се пада на Стойчо Ненков. Не искам да влизам в това, което сме установили при разследването, но има доста странни неща по самото разпределение на делото – как точно е станало, за да отиде при Стойчо Ненков. Ходило е при други прокурори, но те не са се произнесли. Сега разпитваме прокурори, за да установим защо. Един прокурор – колегата Дангов, си е направил самоотвод, защото е бил съученик с Марио Николов. В този случай е длъжен да си направи самоотвод. После са изключени всички прокурори и делото е било разпределено измежду прокурор Ненков и се е паднало на прокурор Ненков. Всички други са отстранени, то му е дадено.

Той се е запознавал с него три дни - три дни се е записвал в стаята, където делото се съхранява в Софийския апелативен съд, а не в прокуратурата.

Нали по принцип прокурорът има 7-дневен срок, в който трябва да се запознае с мотивите и делото и да допълни протеста. Така или иначе Стойчо Ненков е нямал много време.

Предишният главен прокурор създаде правила именно за такива случаи. Няма как да се запознае за 7 дни, делото е огромно. Затова в такива ситуации, ако делото е по-особено, по-тежко, то се наблюдава и от ВКП, там прокурорите го познават. Затова казват: "Г-н Ненков, елате да го обсъдим, да напишем простеста" и т.н. Той не отива. Отива на съвещание в последния ден, което се провежда в 16 часа, за да обсъдят допълнителната мотивация. А по време на разследването установихме, че той през същия ден, някъде след 13.00 часа вече е бил внесъл искане за оттегляне на протеста.

Дали прокурорите във ВКП са били наясно, че в този ден изтича срокът за внасяне на допълнително становище?

Знаят. Те са подготвили предварително протеста. Викат го, за да го обсъдят и той да го подпише, защото е наблюдаващ, и после да го внесе. Имали са го написано на компютрите, защото познават делото. Ако той каже, че не е съгласен с тях, защото вътрешното му убеждение противоречи на тяхното, тогава те го подписват и го внасят. Но той казва друго – нямало доказателства. В същото време оттегля протеста само за Марио Николов и Людмил Стойков.

Стойчо Ненков казва, че няма доказателства точно за тях двамата, а не за останалите четирима. Затова за тях протестът не е бил оттеглен.

Да, така казва. Когато говорих с Ненков тук, на тази маса, бяхме още петима души от ВКП, го попитах за делото. Той наистина не знаеше за какви пари става въпрос, той не знае откъде идват парите и накъде отиват, а делото е за пране на пари. Но това е друга тема, не искам да унижавам колегата.

Когато го питах в какви пари е извършено прането, той казва, че е в евро. Той и това не знае. Те са в левове. Беше грозно, не искам да навлизам в тези подробности. А всъщност той е играл театър, качвайки се на съвещанието да обсъждат допълнителни мотиви към протеста. Той вече е бил депозирал оттеглянето.
Пак ще кажа – готов съм да седнем и да си разказваме делото. Сигурен съм, че знам повече, а съм работил по него преди седем години. А той изведнъж е преценил, че е по-наясно от всички колеги, които са почнали отначало и са събрали една стая с доказателства, по които първоинстанционният съд е събрал доказателства. Той казва: "Вие нищо не разбирате. Аз съм този, който три дни, четейки някакви материали, изведнъж проумях цялата истина и това е истината". Не е така.

Имате ли постановлението за оттегляне на протеста?

Имам го.

Мотивирано ли е?

Не е мотивирано. Просто е преписана защитната пледоария на някой от адвокатите. Има го. Вътре няма нито един мотив за това, че се атакува присъда. Това е написано от адвокат, не от прокурор и колегите са го установили. Когато пишеш протест, казваш, че е срещу оправдателната присъда. Той пише точно обратното. Може да го поддържа, никой не иска да промени вътрешното му убеждение. Но няма право да препятства делото, да каже – моето мнение е такова, ако искате - вие го внесете. Това е разликата. Не е казал предварително, че не е съгласен. Никой не иска да му влияе върху вътрешното убеждение. И ако ВКС се произнесе, може да каже: Виждате ли, аз бях прав, а не вие. Но той с това си поведение спира развитието на делото, дори нещо повече - изтеглил е протеста, но не казва на никого. Пълно мълчание.

Т.е. прокурорите от ВКП са останали с впечатлението, че е внесено това, което е обсъждано, а не друго, така ли?

Именно. Той е блокирал делото. Влезли са в сила оправдателните присъди, но никой не знае. На четвъртия, петия ден от встъпването ми в функции, един от прокурорите ми каза, че са готвили мотиви, но не знаят какво точно е написано. Тогава реших да ги повикам да видим какви точно мотиви ще изтъкнем пред ВКС, защото делото е важно.

Излиза, че няма нищо вярно в коментарите, че делото е било проверено заради предстоящата мисия на експерти от ЕК?

Не. Най-важният мотив е, че прокуратурата е поставена в един шах от прокурор Ненков. Оказа се , че никой от колегите не знае, че всъщност протестът е оттеглен. Те бяха втрещени – трима прокурори от ВКП и шефа на съдебния отдел. Ако не беше станало това, ако не бяхме се поинтересували... Ние чакахме решението на ВКС.

Адвокатите не са получили препис от постановелнието. Пълно мълчание, присъдата влиза в сила, чака се 6-месечният срок за възобновяване да изтече. Ако не бяхме го намерили, щеше да изтече този срок, решението да си влезе в сила и нямаше да можем да искаме възобновяване. Направено е доста хитро. Ако имаше насрочено дело във ВКС така, както е внесен протестът, съдът нямаше да може да се произнесе, защото вътре няма никакво искане от страна на прокуратурата.

От кого всъщност зависи да се прати преписът на адвокатите?
Съдът им праща.

Т.е. някакви съмнения и в съда ли...

Не, в никакъв случай, не съм казал такова нещо. Адвокатите просто не ходят да го вземат.

Нали е имало протест срещу присъдите на другите четирима подсъдими?

Във ВКС щеше да отиде едва, когато си получат преписи от постановлението на Ненков. Но това можеше да стане и след 3 месеца. Никой не може да задължи адвокатите Менков и другите да отиде да си го вземе и щяха да изтекат сроковете. А дори и да не бяха изтекли, отивайки във ВКС, съдът няма по какво да се произнася, защото вътре няма мотиви за четиримата. Щеше да блокира цялото дело. Затова сме го изискали и колегите подготвят искане за възобновяване.

На какво основание? Има възражения дали може да се иска възобновяване по трите пункта, които изтъкна заместник-главният прокурор Галина Тонева пред бТВ.

Има множество съществени процесуални нарушения. Ние сме уверени, че имаме всички основания да искаме възобновяване.

На досъдебна фаза ли ще искате да бъде върнато делото?

Това не мога да кажа, защото в момента се готви. Най-добрият вариант е да се върне на досъдебна фаза, да се обединят делата, тъй като другото е на досъдебна фаза и няма никаква пречка да се обединят и да се вкарат в съда. След като са минали всички инстанции и са установени тези нарушения, те са отстраними и делото може да се гледа.

Нали казахте, че и сега подкрепяте Андрей Андреев, който е разделил делата. Сега говорите за обединяване.

Сега има такава възможност, а когато беше разделено, нямаше такава възможност. Сега дойдоха поръчките от Кипър, всичко е тук, няма пречка да се гледат заедно или отделно. Прането на пари не е свързано с предикатното престъпление, може да се гледат отделно, а не както е констатирал съдия.

Всъщност това, което изброихте като нарушения на Стойчо Ненков, по-скоро ми прилича на дисциплинарно нарушение, а не чак на престъпление.

Бяхме длъжни да образуваме досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата, защото иначе не може да събереш тези факти, за които сега говоря – кога е внесено искането за оттегляне, как е внесено, кой какво е обсъждал и т.н. Досъдебното производство ти дава възможност да провериш тези обстоятелства. Изискахме и видеозапис от стаята, където е получавано делото, за да се види колко пъти Стойчо Ненков го е чел и за колко време се е запознал с него. Да се докаже дали наистина го е чел. Можеш да изградиш вътрешното си убеждение, ако си се запознал с материалите. А ако не си се запознал?

И какво показа видеозаписът?

Продължава разследването, не искам да коментирам. Досъдебното производство може да реши тези проблеми. То беше образувано в СГП от прокурор Любка Кръстева, но странно защо срещу неизвестен извършител. Извършителят не е неизвестен, Ненков е оттеглил протеста и така е препятствал продължаването на разследването в противоречие с вътрешните правила.

Щяхме да повторим казуса "Марковска", където също по сигнал срещу нея и Георги Георгиев (приятелят на Венета Марковска – б.а.), две години в прокуратурата се води досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Кое му е неизвестното? А има и редица други дела срещу неизвестен извършител, въпреки че той е известен.

Разследването срещу финансовия министър Симеон Дянков за разгласяване на държавна тайна също беше срещу неизвестен извършител.

Именно. Да продължаваме ли да заобикаляне на закона?

Да не обмисляте някакви мерки срещу образуването на дела срещу неизвестен извършител?

Искам нещо да направя по въпроса, но ако им обърна внимание, ще кажат, че им се намесвам във вътрешното убеждение. Затова трябва внимателно да го направим, да решим точно по какъв начин да излезем от този парадокс.

А по-горестоящ прокурор може ли да указва срещу кого да се образува делото?

Може. Въпросът с делата срещу неизвестен извършител наистина ми тежи, за мен тя е бомба със закъснител. Много пъти съм питал прокурори защо образуват дела срещу неизвестен извършител, като той е известен. Докато бях в следствието, още съм си, пристигат дела за това, че неизвестен извършител – магистрат е поискал дар в размер на 20 000 евро, искал подкуп. Кой е неизвестен, то си пише, че е съдията или прокурорът.

Видяхме какво стана с делото "Марковска". Едва ли не, сега ще ни изкарат виновни. Когато дойдох и видях делото, уведомих президента. Бях длъжен да го уведомя.

Тук критиката не е персонално към Вас, а към предишното ръководство.

Разбирам, че е така.

Защото няма как Борис Велчев да не е знаел за това дело. Замесен е висш магистрат. Защо две години делото седи на трупчета? За да бъде извадено в удобен момент?

Е, как ще се образува срещу неизвестен извършител? Викнах колежката, казах й, че не може две години да продължава така. Предприехме мерки, доста интересно разследване тече сега. Но делата срещу неизвестен извършител са нещо, което може да се използва от определени прокурори по неправителен начин. Така можеш да разследваш всеки. По скоро кучето е заровено в разпоредбата на самия закон, където се казва, че делото трябва да се образува. В други страни това го няма. Там се започва със събиране на доказателства от полиция, прокуратура или други агенции, а обвинение се повдига чак когато събереш материали за извършено престъпление.

Добре, но и в този случай не се ли влиза пак в противоречие с принципа на вътрешното убеждение и закона?

Точно колежката Галя Тонева го е констатирала това. Тя го е иззела и го е пратила за служебен контрол в Софийската апелативна прокуратура, където са дали задължителни указания, тъй като е ясно кой е извършителят – това е Ненков. Друг е въпросът дали е налице престъпление. Ако се съберат доказателства, тогава ще искаме от ВСС да му бъде свален имунитетът, иначе делото се прекратява. Целта е да се събират доказателства, няма нищо укоримо.

Колежката Кръстева го беше образувала срещу неизвестен извършител от ВКП и ВАП. Указва й се срещу кое конкретно виновно лице да бъде образувано, после тя си написала отвод, в който пише, че няма конкретно указание на главния прокурор кой е бил наблюдаващ прокурор. То е ясно от закона, не се изисква указание. Написала си някакъв мотив, самоотвела се, делото е дадено на друга колежка, която го е образувала срещу Ненков. Нищо фатално.

Т.е. другата колежка Румяна Арнаудова е изпълнила указанията на САП?

Да. Няма нищо по-нормално от това. Къде е трагедията? Колежката Кръстева не е откомандирована и не е проверявана, трябва да си е на работа.

А ще бъде ли откомандирована?

Не е откомандирована и няма да бъде.

Всичко това са слухове. Ето например, миналата седмица, като се прибирам в къщи, съпругата ми казва: "Не може да си такъв идиот. Вярно ли е, че си забранил на хората да ходят по дънки на работа?" Аз може да съм всякакъв, но това е абсурдно. Аз самият ходя без костюм, ходя по дънки, няма такава заповед. Не може да има такова.

Г-н Найденов, целият този случай около Стойчо Ненков наистина притесни силно прокурорите, които не знаят дали няма да ги сполети същата съдба, ако откажат да внесат обвинителен акт, прекратят дело или не поддържат обвинение.

Нека да не са силно притеснени. Не съм издавал заповед за дънки, не съм издавал и други заповеди. Прокурорите не са имунизирани срещу образуване на дела срещу тях. Те са длъжностни лица, които носят по-висока отговорност, ако извършат престъпление. Няма лица с имунитет. И министри, и депутати, и съдии, и прокурори, и следователи, и журналисти, адвокати, ватмани, лекари - когато има данни за престъпление, могат да бъдат разследвани. Ами като е прокурор - дайте да не образуваме делото!

Другояче казано, ако прокурорът действа по закон, вътрешно убеждение и спазва писмените указания, не трябва да се притеснява?

Разбира се. Просто трябва да се спазват правилата, защото не можеш да се извиняваш с вътрешното си убеждение. Тук проваляш цяло дело, по което са работили много прокурори.

Но тези прокурори, които търгуват с дела и провалят прокуратурата, трябва да се страхуват, няма да правя компромиси.

Нека изчакаме как ще се развият нещата. Затова се прави наказателно производство, защото без него не можеш да разпитваш свидетели, не можеш да изземваш технически средства и т.н. Наказателното производство върви паралелно с дисциплинарното, защото наборът от инстументи в разследването е по-богат от дисциплинарното. Представете си например, че го е направил срещу пари. Само разследването може да докаже дали е така и кое би го мотивирало така демонстративно да наруши правилата. Обсъждам това чисто хипотетично. Как бихме установили това? Единствено в рамките на досъдебно производство може да се събират писмени и гласни доказателства.

Защо случаят беше оповестен в момента, в който Галина Тонева се кандидатира за главен прокурор?

Колежката събираше подписи много отдавна. Вече пет години работим заедно. Най-малко аз съм човекът... Тя беше в отпуск да се подготвя, аз й звъннах, тя дойде. Тя беше човекът, който взе мерки по делото. Тя е била наблюдаващ от ВКП като заместник-главен, г-н Борис Велчев беше й възложил да следи протестите, защото има най-богатият опит като съдия и знае една присъда от къде и как да се погледне.

Недейте да ме конфронтирате с Тонева, моля.

 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
972
Backlinks123
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:59
0
0
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
971
financetypes
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:57
0
0
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
For more information on click here: http://www.financetypes.us
970
Ajax carpet cleaning
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:52
0
0
Cleaning tile plus grout is definitely never an amazing process and the majority of people wait until people absolutely need to get out its scrub brushes. Whether you will have a tiled bathroom or perhaps backsplash in the kitchen, these grout-sporting accessories should get a fine scrub down one or more times a month to hold their natural beauty.http://durhamcarpetcleaning.ca/">Ajax carpet cleaningFor more information on click here: Ajax" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://durhamcarpetcleaning.ca/">Ajax
969
Metro ChemDry
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:51
0
0
If you're an entrepreneur looking to purchase a business or perhaps a franchise you should have an awareness of the actual model along with the options these days. This evaluation will describe some tips of the actual franchise Chem-Dry Rug cleaning.http://www.metrochemdry.com/natural.html">Metro ChemDryFor more information on click here: Metro" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://www.metrochemdry.com/natural.html">Metro
968
Victoria carpet cleaners
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:50
0
0
In doing my previous online business, a holiday getaway accommodation in Far Northern Queensland, we'd over 50 cleaning solutions on some of our payrolls. On the list of interesting tips about some of our cleaners, and mind you, over many years clearly there were hundreds of individuals, as they will all notion they cleaned quite as good as the many other cleaners over the team.http://www.carpet-cleaning-victoria.ca/carpet-cleaning-victoria">Victoria carpet cleanersFor more information on click here: Victoria" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://www.carpet-cleaning-victoria.ca/carpet-cleaning-victoria">Victoria
967
Carpet Cleaning Oakville
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:49
0
0
So you've made a decision to make several improvements to your residence in order to offer it. That's great and nowadays it can really aid!! Buyers have a great deal of options offered to them today - you should be the a single they pick. In this informative article you'll find tips and also ideas about what areas will be the best investment to your home.http://www.finestcarpetcleaning.ca/cleaner/oakville.html">Carpet Cleaning OakvilleFor more information on click here: Carpet" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://www.finestcarpetcleaning.ca/cleaner/oakville.html">Carpet
966
Carpet Cleaning Tips
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:49
0
0
We get tried to feature every possible thought of cleaning your current carpet plus your carpet seems to be new yet again. No matter what number of tips many of us bring that you can clean your current carpet, you will certainly forget all for those who have a pour. We have a very quick reference to aid you.http://carpet-cleaning-ottawa.ca/carpet-cleaning-tips">Carpet Cleaning Tips For more information on click here: Carpet" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://carpet-cleaning-ottawa.ca/carpet-cleaning-tips">Carpet
965
owning a N-Hance Canada Franchise
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:48
0
0
The truth is that almost any business in addition to any idea is usually franchised. And this Canadian Franchises also believe in. The concept Franchise from the directory in termed an exclusive privilege awarded. It seemed to be also termed the wave for the future by this futurist. In this environment, Franchising is a means of doing business throughout the marketing of any goods and services.https://www.nhancefranchise.ca/">owning a N-Hance Canada FranchiseFor more information on click here: owning" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">https://www.nhancefranchise.ca/">owning
964
repaint kitchen cabinets
|
нерегистриран
19 юни 2018, 11:46
0
0
Hiring some sort of contractor to assist you to conduct redecorating project is usually costly. The skilled in redecorating usually incorporates a price standard without doubt home upgrades like kitchen's remodeling or maybe bathroom renovating.http://nhanceontario.ca/">repaint kitchen cabinets For more information on click here: repaint" rel="nofollow" target="_blank" class="comments-link">http://nhanceontario.ca/">repaint
963
*********
|
нерегистриран
08 май 2018, 21:56
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно