Съдът в Страсбург:
Върховния касационен съд – отново на поправителен
Върховния касационен съд – отново на поправителен
Светла Маргаритова

На 16 октомври 2012 г. Европейският съд по правата на човека в Страсбург постанови три решения срещу България, но те не привлякоха вниманието - вероятно поради това, че няма присъдени обезщетения. Това обаче съвсем не означава, че трябва да бъдат отминати с пренебрежение, защото в тях се поставят важни и актуални въпроси.

В две от тези решения Европейският съд установява нарушения на правото на справедлив процес. Неприятният момент е, че тези нарушения са извършени от различни състави на Върховния касационен съд (ВКС).
Делото Tsonyo Tsonev v. Bulgariа (№3), жалба no.21124/04 е по повод оплакване за нарушение на справедлив процес в наказателното производство.В процеса пред ВКС по повод обжалване на осъдителна присъда жалбоподателят поискал да му бъде назначен служебен защитник - с молба, подадена 10 дни преди съдебното заседание. ВКС провел съдебното заседание в отсъствието на жалбоподателя, като не уважил искането, приемайки, че то не е мотивирано и не били представени доказателства, че жалбоподателят няма финансови възможности да си наеме адвокат.
Европейският съд отбелязва, че правото на лицата, обвинени в извършване на престъпление, да получат безплатна правна помощ, е елемент от концепцията за провеждането на справедлив съдебен процес. Той декларира, че националните съдилища са тези, които следва да преценят дали са налице условията за предоставяне на такава помощ или не. В конкретния случай Съдът обръща внимание на три пункта: районният съд в мотивите към присъдата изрично отбелязва, че жалбоподателят не разполага с финансови средства и живее при родителите си; окръжният съд също установява липсата на доходи и определя служебен защитник; самият жалбоподател също сочи в молбата си, че не може да си позволи да наеме адвокат. ВКС обаче се задоволява само да отбележи, че жалбоподателят не е обяснил защо няма възможност да си наеме адвокат. Европейският съд обръща внимание, че в случая интересите на правосъдието са налагали да бъде назначен адвокат, тъй като жалбоподателят е бил осъден на 2 години и 9 месеца лишаване от свобода. Освен това, в процеса пред ВКС обвинението е било представлявано от прокурор и в името на равенството на страните е следвало и интересите на жалбоподателя да бъдат защитени. Поради това Европейският съд намира, че е било допуснато нарушение на чл. 6§3 с във връзка с чл. 6§1.
Второто решение обаче е много по-злепоставящо - Askon v. Bulgaria, жалба no. 9970/05. Едва ли някой практикуващ юрист би се усъмнил, че съдиите с най-голям опит и квалификация не познават правилото, че за процесуалната легитимация на страните съдът е длъжен да следи служебно. Ако пък възникнат съмнения в тази насока или настъпят съществени  промени, то съдът би следвало да задължи страните да представят нужните доказателства. Аз лично не вярвам, че дори и най-неподготвеният съдия не познава това правило. Причините за нарушаването му очевидно се крият другаде, но това излиза извън предмета на конкретния казус, а той е следният:
Дружеството "Аскон" АД предявило през 2000 г. установителен иск срещу Агенцията за държавни вземания, за да докаже, че не дължи изплащането на сумата от над 4 млн USD (кредит, отпуснат на неговия праводател – държавно дружество, през 1989 г., който бил погасен от държавата с държавни ценни книжа, след което тя встъпила в правата на кредитора). То твърдяло, че вземането е погасено по давност. Искът бил уважен от Софийския градски съд, а решението му било оставено в сила от Софийския апелативен съд. Двете инстанции присъдили дължимите суми за направени разноски и адвокатско възнаграждение. Решението било обжалвано пред ВКС. Междувременно, в хода на касационното производство, преди провеждането на съдебното заседание, дружеството променило седалището си от Асеновград в София и избрало нов изпълнителен директор, като промените били надлежно отразени във фирменото му дело. Решенията на първоинстанционния и въззивния съд били оставени в сила от ВКС. Касационната инстанция обаче отказала да уважи искането за присъждане на разноските в размер на 256 717 USD, изтъквайки, че ищецът по делото и претендиращият заплащането на разноските са две различни юридически лица, тъй като имали различни седалища и различни изпълнителни директори. Дружеството-жалбоподател депозирало искане на основание чл. 192, ал.4 от ГПК (отм.) да бъде допълнено решението на ВКС в частта му за разноските, като представило множество доказателства, удостоверяващи идентичността на двете дружества. В молбата си то посочило, че в самото дело се съдържат писмени доказателства, като данъчна регистрация, регистрация по БУЛСТАТ и др., които безспорно удостоверяват идентичността му с ищеца, а и през цялото време то е представлявано от един адвокат и адресът за призоваване е един и същ. С решение от 6 септември 2004 г. ВКС оставя без уважение искането за допълване на решението в частта му за разноските поради това, че дружеството не е представило своевременно доказателствата си.
Европейският съд приема, че изводите на ВКС са твърде формалистични и поставят дружеството-жалбоподател в неизгодна позиция, без да му се даде възможност да се защити и представи своите доводи. Съдът изтъква, че в хода на проведеното съдебно заседание във връзка с водения исков процес ВКС очевидно не е изразил съмнение кой е ищецът по делото и не е поискал представянето на нови доказателства нито с оглед промененото седалище, нито по повод избора на нов изпълнителен директор. В протокола било записано, че страна е "Аскон" АД-София, представлявана от адвокат, който е упълномощен от изпълнителния директор на дружеството. Съдът отбелязва наред с това, че националното законодателство не задължава страните да уведомят съда при такъв вид промени (на седалището и на изпълнителния директор). Ето защо дружеството не би могло да предполага, че биха възникнали съмнения относно идентичността му. Европейският съд изтъква наред с това, че е твърде странно да бъде уважен иск, предявен от едно дружество, а да се отхвърли искането за разноски, направено от същото, само защото изведнъж възниква съмнение, че това е друг правен субект29).По негово мнение, ако ВКС е имал съмнения в правосубектността на тази страна, той е могъл или да поиска допълнителни разяснения и доказателства, или да направи справка в общодостъпните регистри. Вместо това касационната инстанция се е задоволила да се позове на процедурните правила на ГПК, които не разрешават представянето на нови доказателства в процедурата по чл. 192 (4). Този формалистичен подход на Върховния касационен съд (изрично посочен в §32 от решението) дава основание на Европейския съд да достигне до извода, че е било нарушено правото на дружеството-жалбоподател на справедлив съдебен процес.
За всеки практикуващ юрист е ясно в какво противоречие със собствената си теза е влязъл този състав на ВКС: ако съдиите са имали съмнения относно правосубектността на касатора-ответник, това означава, че те не биха могли да оставят в сила решенията на долните инстанции, а да ги отменят и да върнат делото за ново разглеждане или да задължат първоначалния ищец да представи доказателства, че дружеството "Аскон" АД със седалище гр. Асеновград и "Аскон" АД със седалище гр. София са едно и също акционерно дружество. Няма как да оставиш в сила решение по уважен установителен иск, приемайки, че ищец е "Аскон" АД, но в частта за разноските да отречеш, че става въпрос за идентичен правен субект и да откажеш да присъдиш такива.
Европейският съд постановява, че в конкретния случай най-справедливото обезщетение би било спорът относно дължимите разноски да бъде преразгледан на основание чл. 303 (1), т. 7 от ГПК. Това означава да бъде реализирана процедурата по отмяна на влязло в сила решение на основание постановено решение на Европейския съд по правата на човека. Сега националните съдилища ще изискат да им се предостави официален превод на постановеното решение, защото то е написано на английски език.
Еднообаче е безспорно - крайно е обидно най-високопоставените ни магистрати да допускат такива елементарни грешки само защото май някои от тях се изживяват като недосегаеми и непогрешими? Лично за мен, като български юрист, констатациите в това решение на Европейския съд по правата на човека звучат унизително.
 
***
Третото решение, постановено вчера, е свързано с липсата на орган или институция, които да са задължени да предоставят информация за използвани специални разузнавателни средства на граждани по тяхно искане (делото Natsev c. Bulgarie, жалба no 27079/04). Тъй като събитията по него са се случили преди измененията на Закона за специалните разузнавателни средства[1], Европейският съд не намира за необходимо да дава оценка на закона в сегашния му вид и доколко той осигурява гаранции от злоупотреби. Все пак, той цитира данни от докладите на подкомисията по контрола за СРС към българския парламент (включително и тазгодишния доклад), които сами по себе си са твърде смущаващи. Съдът установява нарушение на правото на неприкосновеност на личния живот, тъй като в българското законодателство към 2004 г. са липсвали ефективни механизми, чрез които да се гарантира произволът при намесата в личната сфера.
-------

[1]Г-н Нацев повдига оплакване по повод отказа на Върховната касационна прокуратура да го информира дали през 2004 г. е бил обект на подслушване и на други специални разузнавателни методи от страна на органите на полицията, но получил отговор, че исканата информация е поверителна и никакви данни не могат да му бъдат предоставени.

 


 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
16
*******************
|
нерегистриран
30 ноември 2012, 11:23
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
15
***************
|
нерегистриран
28 ноември 2012, 15:45
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
14
**************
|
нерегистриран
01 ноември 2012, 02:58
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
13
*************
|
нерегистриран
30 октомври 2012, 08:00
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
12
антилакейко
|
нерегистриран
22 октомври 2012, 09:48
0
0
Свитата от придворни лакей и подлизурковци нададе вой. Защо ли - май истината боде в очите. Как смеете да лаете срещу нашата кралица слънце, най-умната, най-знаещата, най-, най- най...
И никакъв отговор на въпроса: ЗАКОННО ЛИ е, морално ли е, обществено редно ли е, богу угодно ли е: страна и адвокат да си уговорят възможно най-висок хонорар /четвърт милионче в щ. д./ - максимално щото ще си го поделят, да си го поделят след това, да поискат държавата да го плати и помолят съдът да я задължи да стори това, и ако съдът не клъвне - да го обявиш за нъй-неграмотен, и унижаващ ... Май нещо си се чалнала, но за това накрая.
Вместо аргументи ми предлагаш да чета сайтове. Първо, собствено редактирани, хвалебствени сайтове не чета. И второ, понеже имам в Бургас повече от 30 г. и още толкова в София, познавам кумира ти и теб самата отлично, ще ти дам следното рационално предложение.
1. Бръкни в лакейския си джоб, извади 30 лв. и плати да сложат КОМУНИСТИЧЕСКАТА диплома на твоя кумир в златна рамка /диплома от Харвард тя няма и не може да има/. След това със собствен труд помогни на кумира си да изнесе комунистическите реликви от скромното си жилище в Бургас - град, в който най-близките й роднини по татово време управляваха града от първите редици на комунистическата номенклатура и раздаваха социално правосъдие /от там е наследила този менторски и поучителен, нетърпящ възражение тон/. След това постави портретчето и реликвите в кашон и изпрати препоръчано, без право на обратно връщане в музея на комунистическото изкуство.
А за славното, героично, отрудено ежедневие на идола ти в ГБС, попитай Павлинка - живата история на дружеството - ще ти разкаже многооо интересни нещица...
А сега сериозно. А аз съм доктор. Приемам всеки вторник и четвъртък от 2 до 5 в кабинет 3, Курило. При твоята диагрноза: "пост истеричен синдром и персистиращо нервно разстройство, вследствие на ИЗРЕЧЕНА В ЛИЦЕТО ОЧЕВАДНА ИСТИНА, предлагам на първо време лексотан по схема - 14 дни. Ако симптомите продължат, препоръчвам стационарно лечение - може и бед направление, но със заплащане на престоя - иначе С. Д. ще напляска и мен, докато ти се проясни съзнанитое и отговориш смислено на М. Веселинова, на 6 мил. българи и мен самия, откъде на къде българската държава ще плаща за поделени хонорарчета от четвърт милион щ. д., потънали в частни джобчета по схема.
Очаквам те умнико,/мнице/!
11
*************
|
нерегистриран
20 октомври 2012, 12:40
0
0
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше вулгарни, нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.
10
Стига магистратски безотговорности
|
нерегистриран
20 октомври 2012, 11:09
0
0
Всички полицаи, прокурори и съдии, които са причинили вредите на българските граждани, принудили ги да осъдят в Страсбург собствената си държава, да платят с тлъстите си заплати дължимите се милиони за обезщетенията на своите жертви!
9
Говори ми
|
нерегистриран
19 октомври 2012, 17:49
0
0
До Наплясквач
Гледай как храчиш по г-жа Маргаритова бе келеме? Толкова много глупости изговори, такава злоба лъха от тебе слабако.. Ето блога на Светла Маргаритова http://www.pravanachoveka.com/ вземи прочети го та се образовай или виж биографията и се гръмни от злоба.

Адвокат Маргаритова била унижавана от живота, раболепно изпълнявала заповеди за "1000" лева и прочие, ама то да я съжали човек като те слуша... откъде тази злоба бе?

Затова такива коментари се правят зад маската на анонимния като ти си толкова по-печен от Светла Маргаритова напиши си името. Страхливците и слабите няма да го направят и ти си такъв. Просто искаш да наплюеш от засада без да се види лицето ти. Като гледам цялата тая злоба ТИ ще да си много комплексиран и "унижаван от живота" .. един слаб човек
8
някой от малкото
|
нерегистриран
19 октомври 2012, 14:48
0
0
Кога най-после нашите "върховни" магистрати ще си дадат сметка, че в голямата им част нямат нито нужното образование и от там правно мислене на ниво върховен съд, нито личен и професионален морал и съвест, нито гразданско и европейско мислене, и ще се засрамят и започнат да решават казуси и пишат решения единствено в услуга на обществото и правото, но те тяхното изкримено и изопачено понятие, а онова, което е писано от ерудити безспорни, в развитите европейки държави, до трудовета на които обаче те надали някога са се докосвали, камо ли пък да са диспутирали с тях на правни теми с цел обмяна на становища, например. Майче отговора е никога...или поне не докато тези първенжи не измрат или се пенсионират и дойдат истинки прависти, но в никакъв случай възпитаници единствено на наши родни университети
7
Наплясквач
|
нерегистриран
19 октомври 2012, 09:30
0
0
Надушвам предстоящо напляскване от С. Дянков, ако се плати четвърт милион щ. д. - хонораче, уговорено между страна и адвокат, поделено между тях, а след това безсрамно възложено за плащане на държавата.
Познайте кои ще са наплясканите от следните възможни лица:
1. адвокат Маргаритова, водеща дела в Страсбург днес като адвокат на жалбоподатели, а по Жанвиденово време - представител на държавата - пламемен защитник на съмнителни адв.хонорари, определени по описаната схема;
2. бившят адвокат Калайджиева - понастоящем съдия на България в Страсбург, но само ако не е гласувала против или не си е направила отвод, поради заинтересованост;
3. адвокатът, получил хонорачето и след това върнал част от него на платилия го /абе поделили си го по схема/, но накрая възложили го като цялост на държавата за плащане;
4. Съдът, ако присъди подобно хонораче. Тук в напляскването се включва задължително и министър Цв. ЦВ. с твърдението: съдът е съпричастен в грандиозна схема за източване на държавния бъджет и/или съдът е корумпиран, защото е взел пари за да осъди съдът държавата за подобна сума;
4. Агенцията за държавни вземания, ако се осмели да плати.

Уважаема Госпожа Маргаритова сигурно сте унижавана в живота - спомнете си времето, когато срещу 1000 лв. раболепно изпълнявахтне прищевките на шефа си в ГБС, но разбира се не и от това решение на Страсбург. От него би бил унижен, ако бе присъдено обезщетение, единствено българския данакоплатец, поради това, че щеше да е направен на маймуна по елементарна схема.
Ката преподавател по наказателно право привличам вниманието Ви върху единственото смислено изречение в коментари Ви: ..."ако не стои нещо друго". Наказателноправната Ви подготовка май не се е окзала достатъчтна, за да ви светне.
А що се отнася до публик релейшъна Ви - Г-жа М. Веселинова помолете е я за няколко съвета при коментиране на казуси. Първото условие е да познавата фактите от първоистичника. Иначе разбираме Вашетоа превъзнасяне на съда в Страсбург - господ бог на правото- забравихте ли срамното му решение по делото за тавана на пенсиите или безброи спорните му решения по други дела - не само за България.Не ми стана ясно и как този съд, който хемхабер си няма от българско право вече е корифей и в тази сфера. Май прилагаше една конвенция или се лъжа.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно