Мултифондовете идват

От началото на 2010 г. българите ще могат сами да избират как да си инвестират парите, които отделят за допълнителна пенсия. Тогава у нас се очаква да бъдат въведени мултифондовете. Промените в Кодекса за социално осигуряване, който ги урежда, трябва да бъдат приети от Народното събрание до края на 2009 година. Законопроектът беше одобрен още от предходния кабинет, но се наложи процедурата по внасянето му да бъде задвижена още веднъж.

Необходимостта от дискусия и обмяна на информация за дейността на мултифондовете събра през септември в София

представители на бранша от над 20 европейски страни

и от различни международни организации. Сред акцентите на дискусиите бе румънското ноу-хау в тази област, новите тенденции в световен мащаб, както и отношението на Европейския съюз към мултифондовете.

Очаквано най-голям интерес предизвика въвеждането на мултифондовете в доброволното пенсионно осигуряване. Въпросът стана особено актуален, след като в края на миналата година пенсионните фондове у нас започнаха да формират отрицателна доходност, заради разразилата се финансова криза.

Нека припомним, че за последните две години (от 29 юни 2007 г. до 30 юни 2009 г.)

средно претеглената доходност на универсалните пенсионни фондове е минус 6,41%,

а за професионалните пенсионни фондове – минус 8,14 на сто. Трябва да се има предвид обаче, че пенсионните фондове са дългосрочни инвестиции и постигнатите доходности за сравнително кратък период не са определящи. Мултифондовете ще дадат възможност на хората да не зависят от инвестиционната политика на пенсионните фондове, а сами да я изберат в зависимост от това какъв риск са склонни да поемат, съобщи за "Правен свят" Никола Абаджиев, председател на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Предвижда се

активите на пенсионните фондове да се разделят в три портфейла

с различна степен на риск, а не както е сега – в един. Тези три портфейла са агресивен (инвестицията в него носи най-висок риск, но пък може да донесе и най-голяма доходност, инвестира предимно в акции и други инструменти с променлива доходност – по предложените законови изменения до 80 на сто от активите), балансиран (той носи по-нисък риск, а активите му са разпределени между акции и други инструменти с променлива доходност – от 15 до 50% – и книжа с фиксирана доходност) и консервативен (той носи най-малък риск и съответно възможностите за по-висока доходност са по-ограничени и инвестира предимно в книжа с фиксирана доходност – не по-малко от 85% от активите). Хората ще могат да изберат един или да разпределят парите си и в трите вида инвестиционни портфейла. Ако не направят своя избор, средствата им ще отидат служебно в балансирания портфейл.

Един от ефектите от въвеждането на мултифондовете у нас е, че

ще засили конкуренцията между пенсионните дружества,

което е в полза на осигурените лица. През последните години пенсионните фондове се превърнаха в едни от най-големите инвеститори на българския фондов пазар. Възможността за по-голяма свобода във формирането на инвестиционната им политика ще засили ролята им и на своеобразен регулатор на доброто корпоративно управление на българските публични дружества. Така те ще се затвърдят и като значим фактор за разрастването и стабилизирането на капиталовия пазар у нас.

Проблем би могло да се окаже

инвестиционната култура на населението. Заради недобре развития ни капиталов пазар малка част от хората са наясно с риска и ползите, които могат да извлекат от различните видове портфейли. Именно затова въвеждането на мултифондовете задължително трябва да е предшествано от национална образователна програма за повишаване на осигурителната и финансовата грамотност на населението, смята Абаджиев. Първоначално ще се предлагат само трите вида инвестиционни портфейла, които описахме по-горе, а след това, в зависимост от практическите резултати, ще се увеличи и техният брой.

Източник на доход след пенсиониране са т.нар. три стълба на пенсионната ни система. Първият стълб осигурява държавната пенсия. При него държавата веднага разпределя парите между сегашните пенсионери. Вторият стълб е допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което е за хората, родени след 1959 година. В него отиват 5% от осигурителния доход на всички работещи. Техните пенсии ще започнат реално да се изплащат през 2019 година. Третият стълб представлява доброволното пенсионно осигуряване. Средствата, които се отделят във втория и третия стълб, се разпределят в частни пенсионни фондове и се трупат в индивидуалната партида на човека. Пенсионните фондове управляват парите, инвестират ги и получават възвръщаемост.
 

 

 
 

 

 


   
Никола Абаджиев, председател на Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО)
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно