Лош привкус
Топпроизводител "изгоря" в съдебна битка за апетитен имот

В 9 часа сутринта на 8 юни т.г. от пет автомобила се изсипаха петнадесетина човека и с щанги разбиха входната врата на предприятието на фирма "Климат Инком В & Ко" ООД на столичната ул. "Кукуш" №1а в кв. "Захарна фабрика". Присъстваха и униформени, и цивилни полицаи. Това бе законна акция за въвод във владение в изпълнение на съдебно решение, минало на три инстанции в полза на "Инкомс Телеком Холдинг" АД. Обстоятелството, че собственикът на "Климат Инком В & Ко" ООД Данаил Видолов е в болница със сърдечна криза, не спря нахлуването. На пръв поглед сцената е възтържествуване на правосъдието след близо шестгодишни съдебни спорове. Но според специалисти в областта на правото на собственост, решенията на магистратите от Софийски районен съд (СРС), през Софийски градски съд (СГС), до Върховния касационен съд (ВКС) оставят горчив привкус на съмнения. Според брокери цената на имота е около 5 млн. евро.

Историята стартира през 1996 г.,

когато държавното тогава предприятие "Инкомс Телеком Холдинг" ЕАД продава няколко имота по решение на Министерския съвет във връзка със Закона за приватизация на държавните и общински предприятия. На 23.08.1996 г. е сключен предварителен договор за продажба между "Инкомс Телеком Холдинг" ЕАД и "Климат Инком В & Ко" ООД за придобиване на собственост от Данаил Видолов на два цеха и право на собственост върху земята с обща площ 5152 кв. м за от 44 103 000 неденоминирани лв. (с ДДС). Продавачът се е задължил в 12-месечен срок да прехвърли собствеността на купувача, ако е заплатена цената. На 5.02.1997 г. е сключен окончателният договор и на 31.08.1997 г. г-н Видолов е въведен във владение.

Г-н Видолов - световнопризнат спец в областта на хладилната и климатична техника създава своя фабрика. Оценката за работата й са

осем златни медала от Пловдивския панаир и пет приза "Златен лъв" от "Произведено в България".

Той притежава патенти и ноу-хау в областта на климатичната техника, свързани с опазването на озоновия слой и е пионерът в изработването на строителни елементи и изграждането на т.нар. "защитени къщи" у нас. Тези къщи са последният хит в енергоспестяването и позволяват на собствениците им с разход на електроенергия от 1000–2000 вата месечно да покриват нуждите си от ток, отопление, топла вода, климатизация – за 200–300 кв. метра. Поръчките не секват – хладилници за заведения и магазини, хладилни камери за месо и млекопреработвателни предприятия, "защитени къщи", модерни хипермаркети. Г-н Виделов е инвестирал огромни суми за преустройство на старите цехове на завод "Ворошилов" и за закупуване на модерни инсталации за производство на изолационни панели по последния писък на модата.

Всичко върви по възходяща линия, докато новият приватизатор на остатъка от "Инкомс Телеком Холдинг" не се вгледал във фабриката му.

На 28.11.1997 г. "Инкомс Телеком Холдинг" е преобразувано от ЕАД в АД, а с решение от 20.03.1998 г. Агенцията за приватизация е открила процедура за приватизация на държавното участие в дружеството. На прост език ще рече вкарване в обръщение на прословутите приватизационни бонове на Жан Виденов. И така с договор от 25.10.2002 г. Агенцията за приватизация продава 90% от капитала на "Инкомс Телеком Холдинг" АД в размер на 1 241 591 акции на австрийската "ЦСИ-Търговско и холдингово" ООД. Скоро след сделката според Данаил Видолов при него пристигнал представител на новите собственици да му поиска 200 000 долара, за да си няма проблеми със съда: "Казаха ми в прав текст, че ще платят където, колкото и на когото трябва, за да ми вземат имота." Отказал. И след година в СРС се появява иск от "Инкомс Телеком Холдинг" АД
за възстановяване на собствеността му върху имота на основание чл.108 от Закона за собствеността (ЗС – "Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи, без да има основание за това"), като бъде обявен за нищожен окончателният договор за покупко-продажба от 5.02.1997 г. между "Инкомс Телеком Холдинг" ЕАД и "Климат Инком В & Ко" ООД. СРС допусна и уважи иска през юни 2004 година. Решението му мина безпрепятствено на следващите инстанции СГС и ВКП и се стигна до принудителното изпълнение на 8.06.2009 година. Бизнесът на Видолов спира?!

Ключът от бараката със съмненията

От морална гледна точка нещата са прозрачни – един инициативен човек купува западнали халета, плаща ги, изгражда модерно екологично производство, назначава работници, издига престижа на нашето машиностроене и в крайна сметка е изхвърлен със "законови средства".

По-сериозен е моментът с правната мотивация на справедливия и вездесъщ съд, която е повърхностна според именити юристи в областта на правото на собствеността. Първият момент е, че за да бъде уважен иск по чл.108 от ЗС, законодателят е предвидил едновременно да са налице три предпоставки:

- ищецът да е собственик на имота;

- ответникът да упражнява фактическа власт върху имота;

- това упражняване на фактическа власт да е без правно основание.

В случая единствената доказана пред съда предпоставка е тази, че ответникът "Климат Инком В & Ко" ООД е упражнявал фактическа власт върху имота.

Първото съмнение е дали ищецът "Инкомс Телеком Холдинг" АД е собственик, което е в негова тежест на доказване. Странно защо въззивната инстанция СГС не е взела предвид съдебно-счетоводната експертиза, според която в правния анализ за приватизация на "Инкомс Телеком Холдинг" АД, който е завършен на 25.02.2000 г. не фигурират процесните имоти.

Следващият момент е, че

магистратите приемат, че дружеството на Данаил Видолов владее имота без правно основание.

Задоволили са се да обявят единствено окончателния договор за покупко-продажба за нищожен поради пороци – в смисъл че след като за продавач не се е подписал министърът на промишлеността или шефът на Агенцията за приватизация, а директорът на "Инкомс Телеком Холдинг" ЕАД, то е следвало да го направи в нотариална форма.

И никой не обсъжда предварителния договор от 23.08.1996 г., за който никой не е претендирал да бъде обявен за нищожен. Ако в окончателния договор има някакъв порок, то виновник за това е продавачът "Инкомс Телеком Холдинг" ЕАД. В предварителния договор той се е задължил да прехвърли собствеността на купувача, ако последният заплати цената в уговорения срок. Това се е случило и ако някой недобросъвестно не си е изпълнил задълженията, то това е продавачът?!

А наличието на предварителния договор е несъмнено доказателство, че ответникът "Климат Инком В & Ко" ООД владее имота на правно основание.

Видолов не се е отказал да търси справедливост и пред Европейските институции.

След принудителният въвод той не може да изпълни поръчките си към клиенти. Същевременно има задължения по кредити за закупената скъпа производствена техника. Работниците му са лишени от възможността да упражняват правото си на труд. Във обособена част от фабриката е жилището на семейството му, а част от канцелариите са дадени под наем за офиси на други фирми. Много въпросителни, за които Видолов е убеден, че отговорът е в констатациите на ОЛАФ, че "българската съдебна система не работи по закон, а по ценоразпис".
 


                       
В технологията за производство на „Климат Инком“ участват взривоопасни и отровни съставки и за демонтажа й ще са нужни 3–4 месеца.
   
Така изглеждаше входът на „Климат Инком В & Ко“ ООД, преди да бъде атакуван с щанги от закона.
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно