Концесията за порт "Видин" заседна в коридорите на транспортното министерство

Транспортният министър Петър Мутафчиев се нареди сред плеядата представители на кабинета на тройната коалиция, които вместо да изпълняват съдебни решения, си позволяват да ги интерпретират. За него и юридическия му екип указанията на КЗК и ВАС по проточилата се над две години процедура за концесията на пристанище "Видин" (включваща Пристанищен терминал "Видин–север" и пристанищен терминал Фериботен комплекс "Видин") се оказват само препоръчителни. Нищо че във всички учебници по право пише точно обратното.

Надлъгването между антимонополното ведомство и съда от една страна, и транспортното министерство, от друга, започва преди около година, когато

приключва обжалването пред двете инстанции

на решението на комисията по избора на концесионер, с което за такъв е предпочетен консорциумът "Пристанищен комплекс Видин". Любопитна подробност е, че единият от участниците в него е небезизвестната "Стомана Индъстри", в която съдружник е добре познатият президентски спонсор Людмил Стойков. Вторият участник в консорциума е компанията "М. Праймессер Бетайлингунгс" ГмбХ. Класирането на конкурсната комисия е оспорено от останалите на второ и трето място, съответно "Параходство Българско речно плаване" АД и Обединение "Фиман–Порт". Както КЗК, така и ВАС откриват сериозни процедурни нарушения при оценка на офертите на кандидатите (например липса на мотиви за така изготвеното класиране) и отменят решението на изборната комисия. И двете инстанции постановяват отстраняването на консорциума "победител". Единствената разлика в решенията им е в задължителните указания

как да продължи от тук нататък процедурата.

Хората на Петко Николов връщат преписката на етап разглеждане, оценка и класиране на офертите на участниците и указват: "Класирането да бъде извършено при конкретно и мотивирано оценяване на всяка една от офертите по всеки един от заложените в първоначално обявената методика показатели.

През юни миналата година върховните магистрати постановяват, че повторната процедура трябва да започне на малко по-ранен етап – преценка на допустимостта до участие в процедурата на кандидатите и извършване на подбора им. В диспозитива на съдебното решение изрично са посочени и фазите от конкурса – " ... оценка и класиране на офертите на участниците като последващи стъпки, при съобразяване със задължителните указания по тълкуване и прилагане на Закона за концесиите, дадени от КЗК и ВАС". Нормалната логика сочи, че към онзи момент в транспортното министерство

просто е трябвало да прочетат разпоредбата на АПК,

според която "указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона са задължителни за всички органи, като всякакви актове и/или фактически действия, издадени и/или предприети в нарушение на влезли в сила съдебни решения и съдържащите се в тях задължителни указания са нищожни" да отстранят консорциума "Пристанищен комплекс Видин" и да продължат конкурса с другите двама претенденти. Вместо да сторят това, министър Мутафчиев и юристите му отправят искане до ВАС за тълкуване на влязло в сила решение. Това искане е подкрепено от съдебно отстранения консорциум. Молбата им е отхвърлена с мотива, че върховните съдии достатъчно ясно са изразили волята си, като са потвърдили решението на КЗК и са допълнили задължителните й указания.

Но дори и след този неуспех хората от транспортното министерство

не намират за необходимо да се съобразят със съдебното решение

и при подновяването на процедурата прилагат стар бюрократичен трик. През февруари т.г. от участие в конкурса е отстранен не само консорциумът между "Стомана Индъстри" и "М. Праймессер Бетайлингунгс" ГмбХ., но и... другите двама кандидати – "Параходство Българско Речно Плаване" АД и Обединение "Фиман–Порт". От тук следва, че процедурата трябва да бъде прекратена, а при обявяването на новата, най-подходящият участник ще получи повторен шанс. Юристите на транспортното министерство обосновават този свой ход, като се позовават на част от аргументите на ВАС за отстраняването на "Пристанищен комплекс Видин", а именно, че водещият
участник в консорциума не отговаря на конкурсните условия да има опит като пристанищен оператор. Това изискване е приложено по аналогия за "Параходство Българско Речно Плаване" АД и за Обединение "Фиман–Порт".

Само че според Закона за концесиите и АПК,

КЗК и съдът правят преценка за законосъобразност

на оспорвания административен акт в неговата цялост и ако имаше основания за отстраняване на всички участници, решенията на двете инстанции щяха да имат съвсем друго съдържание. Защо няколко правителствени експерти от комисията по избора се поставят над съда и дали някой им е внушил да действат така, вероятно ще си остане загадка? Факт е, че през април т.г. КЗК отново отмени решенията на конкурсната комисия към транспортното министерство, като установи пороци в действията й по прилагането на методиката, която ВАС е допълнил и е постановил да бъде спазена при последващите действия.

И за да няма отново "недоразумения", членовете на КЗК този път са записали черно на бяло:

"Това означава, че при повторната преценка за допустимост на участниците, комисията по избора е следвало да отстрани офертата на "Консорциум Пристанищен Комплекс Видин", съгласно мотивите на влязлото в сила съдебно решение, и да продължи процедурата с последваща оценка и класиране на останалите двама участници, без да прави повторна преценка за тяхната допустимост до участие в процедурата.

Очаква се по казуса да се произнесе отново и ВАС, тъй като решението на КЗК логично бе обжалвано. А дотогава концесията на пристанище "Видин" може съвсем да затъне в плитчините на чиновническото упорство.
 

 


Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
1
Друго мнение
|
нерегистриран
23 юли 2009, 14:48
0
0
Монетата винаги има две страни, а съдът през последните години напълно загуби доверието на обществото. Така че защо да се доверяваме сляпо и безрезервно на решенията му, особено ако има съмнения, че не са безпристрастни и справедливи?
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно