ВАС отказа да спре изпълнението на решението на кабинета за създаването на Кризисния щаб за боклука на София

С определение от 27.04.2009 г. по хода на адм. дело №5214/2009 г. (образувано по жалба на кмета на Столична община срещу решението на Министерския съвет за неотложни мерки за преодоляване на кризата в сметосъбирането на територията на Столичната община и отстраняването на екологични щети) тричленен състав на ВАС остави без уважение искането на кмета на Столична община за спиране изпълнението на Решение №242//09.04.2009 г. на МС.
 

Оспореното решение е общ административен акт и предварителното му изпълнение е придадено по силата на закона. В тези случаи законодателят е преценил, че защитата на обществения интерес е с по-висок по степен интензитет и има приоритет спрямо частния интерес на жалбоподателя. На молителя (в случая кмета на СОС) е предоставена възможност да докаже пред съда, че за него ще настъпят по-големи вреди от продължаване на изпълнението, отколкото обществото, респективно държавата или отделни граждани, биха претърпели, ако изпълнението бъде спряно. В този случай доказателствената тежест е прехвърлена върху молителя, който твърди, че неговите интереси биха пострадали.

В искането за спиране на изпълнението се поддържа, че МС, без да се съобрази с разпоредбата на чл.13 от Закона за управление при кризи (ЗУК), мобилизира материални ресурси и личен състав на държавни, общински и частни фирми и изземва функции на кмета, предоставени му по силата на чл.16 от Закона за управление на отпадъците, като по този начин са засегнати общинските интереси от обявяването на кризисно положение на територията на област София.

Според съда твърденията в жалбата не сочат на извод за наличие на настъпила значителна или трудно поправима вреда по смисъла на чл.166, ал.2 от АПК. Жалбоподателят не е представил доказателства, че мобилизираните от Националния кризисен щаб ресурси не позволяват осъществяването на дейността по осемте договора за обществена поръчка, приложени по делото, и се засягат правата и задълженията на страните по тях. Обратно, в хода на съдебното производство процесуалният представител на общината заявява, че изпълнението на възложените с тях услуги по сметосъбиране и сметоизвозване не са препятствани от решението на МС. Не са представени доказателства от страните за ангажирани средства от бюджета на общината за осъществяване на мерките, предвидени с решението на МС и съответно, че е накърнен финансовият й интерес от изпълнението на акта. "Не може да се направи извод, че от обжалваното решение Столична община е претърпяла имуществени загуби или е пропуснала ползи, във връзка с предприетите действия по изпълнение на решението на МС, респективно, че съществува вероятност от бъдещото им настъпване" – пише в мотивите на съда.

На 11 май съдът разгледа делото по същество и предстои да се произнесе в едномесечен срок. 

 


 

 


 

 


   
Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно